Семінар 3. Учасники господарського процесу.

Азовський регіональний інститут управління

Запорізького національного технічного університету

Кафедра історії і теорії держави та права

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з курсу “Господарський процес”

для студентів денного відділення зі спеціальності

“Правознавство”

Розробила: ст.викладач Галіцина Н.В.

Бердянськ

Семінар 1. Поняття, предмет та система господарського процесу України. . Претензійний порядок врегулювання господарських спорів.

1. Поняття господарського процесу, його предмет та система.

2. Структура господарського Суду України.

3. Компетенція органів господарського Суду.

4. Джерела господарського процесуального права.

5. Принципи організації і діяльності господарського су­ду.

6. Стадії господарського процесу.

7. Значення досудового (претензійного) врегулювання спорів.

8. Строки пред’явлення та розгляду претензій.

9. Сповіщення заявника про розгляд претензії.

10. Відповідальність за порушення строків розгляду претензії.

11. Досудове вре­гулювання суперечностей, які виникають при заключенні господарських договорів, а також при їх зміні, доповненні та розторгненні.

Література.

Джерела:

“Про порядок введення в дію Арбітражного процесуального кодексу України. Постанова Верховної Ради України №1799-XII від 6 листопада 1991 року (Відомості ВР України. – 1992. - №6. – ст.57).

Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України. – Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 6 серпня 1993р. №01-6/861. (Госопдарський процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. – Харків. – 1995. – С.229

Госопдарський процесуальний кодекс України (науково-практичний коментар) / Під ред. Притика Д.М., Тітов М.И. - Харків. - 1995. – С.16-38.

“Про Госопдарський суд”: Закон УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. - № 36. - 1991.

Москаленко В.С., Шаульский Ю.И. Разрешение хозяйственных споров (практика арбитражных судов Украины. – К.: Блиц-Информ. – К., 1996. – С.243-245.

Про деякі питання практики застосування Арбітражного процесуального Кодексу України. Роз'яснення №01-6/244 від 25.02.92. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Підручники:

Арбитражная практика. – К.: Юридическая компания БЕСТ и К, 1999.

Добровольский А.А. Арбитражный процесс: в СССР. - М. , 1983

Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. - К. .1988.

Додаткова:

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів. Роз’яснення №02-5/706 від 06.10.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування розділу II Арбітражного з процесуального Кодексу України. Роз'яснення №02-5/781 від 01.11.95 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання застосування пункту 2 статті 62 Арбітражного проце­суального Кодексу України. Інформаційний лист № 01-8/564 від 12.05.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про оплату тари. Інформаційний лист №01-8/234 від 31.03.94 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання застосування чинного законодавства при вирішенні спорів Інформаційний лист №01-8/237 від 07.04.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Добровольский А. /I. Арбитражный процесс: в СССР- - М.,1983.

Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. - К. .1988.

Об арбитражном суде: Закон УССР //' Ведомости Верховного Совета УССР, - N 36, - 1991.

Задача 1.

При укладені договору купівлі-продажу N 126 от 4.10.2007г. між Бердянським орендним підприємством "Теплосіть" та Донецьким ОАО "Антрацит" виникли розбіжності щодо строків поставки вугілля. Згідно п.24. даного договору в редакції продавця Донецького ОАО "Антрацит" поставка вугілля повинна бути щоквартальною в кількості 180т. Враховуючи відсутність у покупця складських приміщень, його потреба у вугіллі складає 60 т, щомісячно.

1.Який порядок врегулювання переддоговірних спорів?

2. Скласти протокол суперечностей щодо договору N 126 від 4.10.2007р.

Задача 2.

На підставі п.21 договору купівлі-продажу N 6 від 8.09.2007р. між Мерефанським скляним заводом Харківської обл. і Бердянським держ. заводом скловолокна, останній зобов’язаний повернути тару з-під склошарів в 30-ти денний строк з дня отримання продукції від продавця.

12.10.99р. Бердянським держ. заводом скловолокна були з/д вагоном N 675713 отриманні склошари в 3-х тонних резинокордових контейнерах кількістю 20 контейнерів. Всього – 60 т. Вартість одного контейнера складає 300 грн.

Згідно п.22 вищевказаного договору за несвоєчасне повернення тари з покупця стягується штраф в таких розмірах: 150% вартості тари при прострочуванні її повернення від 1 до 15 днів понад вказаної норми; 300% від вартості тари при прострочуванні її повернення понад 15 днів понад норми. Фактично тара була повернена автомобілем ЗІЛ 130. держ. N 35-40 3АН по товарно-транспортній накладній N 14/136 21.11.2007р. в кіл-ті 20 контейнерів.

Скласти претензію і розрахунок штрафних санкцій до покупця за несвоєчасне повернення тари. Згідно договору N 6 от 8.09.2007 р.

Задача 3.

На підставі п. 19 договору оренди № 14 від 5.05.2007р. між орендавцем – 3А0 "Промтовари" м. Бердянська і орендатором ТОВ "Левада" м. Бердянська, останній зобов’язаний вносити до 10 числа кожного місяця оплату орендуємого приміщення в сумі 300 грн. щомісячно.

В порушенні договірних зобов’язань сплати орендної плати орендатором з 5.05.98р. по 5.12.98р. не проводилась. Строк дії договору оренди до 31.12.2008р., П.23 вищевказаного договору за несвоєчасне перерахування орендної плати орендатор сплачує орендодателю пеню в розмірі 0,5%. від суми, що підлягає сплаті за кожний день прострочки її сплати.

1. Скласти проект претензії і розрахунок пені за прострочку сплати орендної плати орендатором.

2. Які строки для стягнення пені?

Семінар 2. Позови.

1. Поняття позову.

2. Елементи позову та види позовів.

3. Право на позов та передумови права на позов.

4. Подання позову.

5. Зустрічний позов.

6. Забезпечення позову. Заходи по його забезпеченню.

7. Об’єднання позовних вимог.

8. Ціна позову.

9. Відповідь на позовну заяву.

Література.

Джерела:

Господарський процесуальний кодекс України (науково-практичний коментар) / Під ред. Притика Д.М., Тітов М.И. - Харків. - 1995 .

Цивільний кодекс України. – ст.71-72.

“Про Арбітражний суд”: Закон УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. - № 36. - 1991.

Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/492 від 28.07.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики вирішення арбітражними судами спорів за позовами прокурорів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/20 від 17.01.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про укладання договорів відособленими підрозділами юридичних осіб. Роз'яснення №02-5/220 від 30.03.95

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/302 від 28.04.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики вирішення спорів за участю податкових органів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/451 від 12.05.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про зміни та доповнення до Роз'яснень Президії Вищого арбітражного суду України від 18 липня -1994 року № 02-5/492 "Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб" та від 17 січня 1995 року № 02-5/20 "Про деякі питання практики вирішення арбітражними судами спорів за позовами прокурорів". Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/15 від 17.01.96

Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ арбітражним судам. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/62 від 08.02.96. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування Арбітражного процесуального кодексу України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/289 від 18.09.97. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування статей 5 і 20 Закону України "Про зайнятість населення". Інформаційний лист №01-8/811 від 10.07.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання застосування Законів України "Про Госопдарський суд", "Про прокуратуру" та Арбітражного процесуального Кодексу України. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України і Генеральної прокуратури України. № 01-8/912, 8а/4исх. від 03.08.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про результати вивчення справ, пов'язаних з недостачами вугілля при поставках та перевозках. Оглядовий лист №01-8/958 від 14.08.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Щодо визначення підвідомчості цивільних справ та господарських спорів. Інформаційний лист Верховного Суду України та Вищого арбітражного суду України№ 01 -8/518а від 20.07.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про застосування статті 37 Закону України "Про державний бюджет України на 1995 рік". Інформаційний лист №01-8/267 від 12.07.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про сплату державного мита з позовів, що подаються до арбітражних судів України підприємствами і організаціями, розташованими в Автономній Республіці Крим. Інформаційний лист № 01-8/271 від 17.07.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання участі прокурора в арбітражному процесі. Інформаційний лист № 01-8/294 від 08.08.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики вирішення спорів за участю Фонду України соціального захисту інвалідів. Інформаційний лист №01-8/319 від 19.08.98. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову. Роз”яснення №02-5/611 від 23.08.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про підвідомчість спорів, що виникають при укладанні договорів на ярмарках оптового продажу товарів. Інформаційний лист № 01-8/552 від 08.05.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Підручники:

Добровольский А .А. Арбитражный процесс в СССР. - М.,1983.

Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. - К.,198З.

Додаткова:

Гукасян Р.Е., Тараненко В.Ф. Арбитражный процесс. – М.: Юридическая литература, 1996. – С.66-76.

Москаленко В.С., Шаульский Ю.И. Разрешение хозяйственных споров (практика арбитражных судов Украины. – К.: Блиц-Информ. – К., 1996. – С.170-174, 247.

Смирнов А.Н. Арбитражный процесс. Россия, Украина, Беларусь. Сборник нормативных документов. НОМОС, 1993. – С.103-109, 134-138, 144-150.

Треушников М.К. Арбитражный процесс (учебник для студентов юридических вузов. Изд. БЕК. – М, 1994. – С.72-99.

Задача 1.

На підставі договору N 144 от 8.06.2007 г. Черкаський цукровий за­вод поставив 15.07.2007р. на адресу 3АТ "Продтовари" м. Бердянська цукор-пі­сок в кількості 60т. ж/д вагоном №17 і виставив для оплати платіжну вимогу N 66 від 16.07.2007р. на суму 60 тис. грн,. (з розрахунку 1 кг цукру = 1 грн.)

Покупцем платіжну вимогу № 66 було оплачено частково в сумі 55 тис. грн., тому що у вагоні не вистачало 5т. цукру, про що був складений у встановленому порядку акт прийому цукру по кількості N 1 від 15.07.2007р.

Постачальником на адресу покупця була направлена претензія N 1 від 1.08.2007 р. на суму 5 тис. грн. (вартість неоплаченого цукру).

Покупцем на адресу постачальника була направлена претензія № 63 від 4.08.2007р. на суму 5 тис. грн. (вартість недопоставленого цукру). Обидві претензії сторонами задоволені не були.

1. Скласти проект позовної заяви постачальника про стягнення з покупця вартості 5 т. цукру.

2. Скласти проект зустрічного позову про стягнення з постачальника на користь покупця вартості 5-ти т. недопоставленого цукру.

3. В якому арбітражному суді буде розглядатися цей спір?

4. Яке рішення винесе арбітр?

Задача 2.

Згідно договору оренди № 27 від 6.06.07р. між орендавцем–санаторієм "Меотіда" м. Бердянська і орендатором ВО "Вугілля” м. Шахтерська останній повинен щомісячно не пізніше10 числа сплачувати орендну пла­ту (за оренду будинку) в сумі 30 тис.грн.

П.27 договору передбачена пеня в розмірі 2 % від суми, що підлягає сплаті за кожний день прострочення її сплати. Заборгованість з оплати орендованого будинку орендавцем склала 190 днів.

Строк оренди будинку до 31.12.2008р.

Скласти претензію і розрахунок пені за прострочення сплати оренди.

Семінар 3. Учасники господарського процесу.

  1. Склад учасників господарського процесу.
  2. Відвід суді.
  3. Сторони в господарському процесі, їх права та обов’язки.
  4. Участь в справі кількох позивачів та відповідачів.
  5. Залучення до участі у справі іншого відповідача.
  6. Заміна неналежного відповідача.
  7. Процесуальне правонаступництво.
  8. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору і які не заявляють такі вимоги.
  9. Участь в господарському процесі прокурора та експерта.

10. Участь в господарському процесі посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів.

Література.

Джерела:

Господарський процесуальний кодекс України (науково-практичний коментар) / Під ред. Притика Д.М., Тітов М.И. - Харків. - 1995 .

Цивільний кодекс України. – ст.71-72.

“Про Госопдарський суд”: Закон УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. - № 36. - 1991.

Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/492 від 28.07.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики вирішення арбітражними судами спорів за позовами прокурорів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/20 від 17.01.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про укладання договорів відособленими підрозділами юридичних осіб. Роз'яснення №02-5/220 від 30.03.95

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/302 від 28.04.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики вирішення спорів за участю податкових органів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/451 від 12.05.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про зміни та доповнення до Роз'яснень Президії Вищого арбітражного суду України від 18 липня -1994 року № 02-5/492 "Про участь в арбітражному процесі відособлених підрозділів юридичних осіб" та від 17 січня 1995 року № 02-5/20 "Про деякі питання практики вирішення арбітражними судами спорів за позовами прокурорів". Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/15 від 17.01.96

Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ арбітражним судам. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України №02-5/62 від 08.02.96. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування Арбітражного процесуального кодексу України. Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/289 від 18.09.97. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування статей 5 і 20 Закону України "Про зайнятість населення". Інформаційний лист №01-8/811 від 10.07.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання застосування Законів України "Про Госопдарський суд", "Про прокуратуру" та Арбітражного процесуального Кодексу України. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України і Генеральної прокуратури України. № 01-8/912, 8а/4исх. від 03.08.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про результати вивчення справ, пов'язаних з недостачами вугілля при поставках та перевозках. Оглядовий лист №01-8/958 від 14.08.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Щодо визначення підвідомчості цивільних справ та господарських спорів. Інформаційний лист Верховного Суду України та Вищого арбітражного суду України№ 01 -8/518а від 20.07.95. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про застосування статті 37 Закону України "Про державний бюджет України на 1995 рік". Інформаційний лист №01-8/267 від 12.07.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про сплату державного мита з позовів, що подаються до арбітражних судів України підприємствами і організаціями, розташованими в Автономній Республіці Крим. Інформаційний лист № 01-8/271 від 17.07.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання участі прокурора в арбітражному процесі. Інформаційний лист № 01-8/294 від 08.08.96 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики вирішення спорів за участю Фонду України соціального захисту інвалідів. Інформаційний лист №01-8/319 від 19.08.98. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову. Роз”яснення №02-5/611 від 23.08.94. Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Про підвідомчість спорів, що виникають при укладанні договорів на ярмарках оптового продажу товарів. Інформаційний лист № 01-8/552 від 08.05.92 Арбітражне судочинство. Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упоряд. Стаматіна М.В. – Харків: Арсіс, 1999. – 479с.

Підручники:

Добровольский А .А. Арбитражный процесс в СССР. - М.,1983.

Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. - К.,198З.

Додаткова:

Гукасян Р.Е., Тараненко В.Ф. Арбитражный процесс. – М.: Юридическая литература, 1996. – С.66-76.

Москаленко В.С., Шаульский Ю.И. Разрешение хозяйственных споров (практика арбитражных судов Украины. – К.: Блиц-Информ. – К., 1996. – С.170-174, 247.

Смирнов А.Н. Арбитражный процесс. Россия, Украина, Беларусь. Сборник нормативных документов. НОМОС, 1993. – С.103-109, 134-138, 144-150.

Треушников М.К. Арбитражный процесс (учебник для студентов юридических вузов. Изд. БЕК. – М, 1994. – С.72-99.

Наши рекомендации