С т р у к т у ра з а х о д у

І. Презентація

ІІ. «За літописним рядком…»

ІІІ. Історичний кросворд

ІV. Дискусія «Шкала думок»

V. Хронологічний бліц - турнір

VІ. Термінологічне лото

VІІ. Боротьба капітанів за «королівську корону»

VІІІ. Підведення підсумків, визначення та нагородження переможців.

Х І Д З А Х О Д У

Учитель. Історія – це книга славних предків, яку із захопленням читають нащадки. Книга – основне джерело знань про історичні події.

Сьогодні команди учнів 7-А і 7-Б класів змагатимуться за титул «Найкращого знавця історії Галицько-Волинської держави»; капітан команди, що переможе, отримає «корону» Данила Галицького.

І. ПРЕЗЕНТАЦІЯ

1 – оригінальність і пояснення назви;

2 – влучність девізу, естетичність виконання емблеми;

3 – коротке привітання команді-суперниці, журі та глядачам.

За конкурс: 1 – 3 бали

ІІ. « ЗА ЛІТОПИСНИМ РЯДКОМ . . .»

Учитель зачитує учням уривки з історичних джерел та літературних творів, в яких йдеться про певну історичну особу, яку їм необхідно вгадати. Відповідає та команда, у якої швидше буде готова відповідь. Якщо учні дали правильну відповідь, вони мають розкрити роль цієї особистості в історичному процесі.

1. «І приїхав він до города польського Любліна, але городяни не віддали йому города і споряджалися сильно на бій. Тоді він мовив: з миром прийшов єси, батько мій Лев воював з вами, а я хочу миру.»

( Юрій І )

2. Ви оба – князі хоробрі

Йшли за рідний свій престол

В бій кривавий з ворогами

Й гнали їх з своїх сторон.

( Василько й Володар)

3. «Коли зіткнулися війська між собою біля річки Калки, то виїхав він наперед. Ударили вони в полки татарські, і брат його був збитий з коня, а сам він був поранений в груди.»

( Данило Романович )

4. Ти могутньою рукою

Аж до Києва досяг,

Всі князі тобі скорились

І на твій клялися стяг!

( Роман Мстиславич )

5. «У той же рік прийшов він до Києва з силою-силенною воїнів і оточив місто.»

( хан Батий )

6. Це був князь палкий, відважний,

Незрівнянний у бою,

Наче рвався він покласти

Першим голову свою.

І коли він з Ізяславом,

Князем київським зійшовсь,

Всіх попереду боровсь.

( Ярослав Осмомисл )

7. «…Одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючись заповідей Божих. Він-бо кидався на поганих, як той лев, сердитий же був, як та рись, і губив їх, як той крокодил. І переходив землі їх, як той орел, а хоробрий був, як той тур, бо він ревно наслідував предка свого Мономаха.»

( Роман Мстиславич )

8. Із журби охляли руки

І поникла голова..

На спочин його прийняла

В Холмі церковця свята…

( Данило Галицький )

9. « Його ж вивели до Батия пораненого, але вони не вбили його через мужність його..»

( воєвода Дмитро )

10. Щедрий ти для духовенства,

Знав його вагу велику:

Першого настановляв ти

Українського владику!

( Юрій І )

11. «… високо сидиш ти

На своїм золотокованім престолі,

Підперши гори угорські

Своїми залізними військами,

Зачинив королеві дорогу,

Загородивши ворота на Дунай…

Одчиняєш ти браму Києву.

Стріляєш із столу золотого

На султанів у далеких землях».

( Ярослав Осмомисл )

12. В Галич, на Дністер широкий

Ти столицю переніс,

І за тебе аж під хмари

Галицький престол підріс!

( Володимирко )

За конкурс: 0 – 12 балів

ІІІ. ДИСКУСІЯ «ШКАЛА ДУМОК»

Учитель пропонує командам за допомогою методу «Прес» висловити свої думки з приводу проблемних запитань. Для обмірковування надається 1 хвилина. Від кожної команди має право виступити 1 учень і висловити точку зору всієї команди. При оцінюванні враховується вміння захищати власну позицію, застосовувати аргументацію, вести дискусію.

1.Чи можна стверджувати, що в культурі Галицько - Волинської держави простежувалися два впливи: візантійський і західноєвропейський?

2.Чи можна Галицько-Волинську державу назвати спадкоємицею Київської Русі?

3.Яке значення мало об’єднання Романом Мстиславичем Волинського та Галицького князівств в єдину державу?

4.Чи можна стверджувати, що монголо-татарська навала на тривалий час призупинила прогресивний розвиток руських земель?

5.Чи справді Данило Галицький був найвидатнішим державним діячем Галицько-Волинської держави?

За конкурс:0 – 10 балів

ІV. ІСТОРИЧНИЙ КРОСВОРД

Кожна команда отримує однаковий кросворд, який їй необхідно розв’язати. Якщо правильно розв’язати кросворд, то у виділених клітинках по вертикалі можна прочитати ім’я князя Галицько-Волинської держави, який першим прийняв титул короля ( Данило Галицький )

Для виконання завдання надається 7-10 хвилин.

1. Держав монголо-татар – Золота … ( Орда )

2.Річка, на якій у 1223 році відбулась перша зустріч із монголо-татарами.

( Калка )

3.Ім’я князя, який здійснив об’єднання Галицького і Волинського князівств ( Роман )

4. Один із синів Романа Мстиславича ( Василько )

5. Друге ім’я князя Юрія ІІ ( Болеслав )

6. Титул, який Данило Романович отримав у 1253 році ( король )

7. Держава, над військом якої Данило Романович здобув перемогу у 1245 році під Ярославлем ( Угорщина )

8. Кілька монархів з одного роду, які змінюють один одного на престолі за правом успадкування ( династія )

9. Місто – столиця галицько-Волинської держави за Данила Романовича

( Холм )

10. Церква, під руїнами якої загинули останні захисники Києва від монголо-татар ( Десятинна )

11. Місто, у якому після смерті Данила Романовича правив його син Мстислав ( Луцьк )

12. Місто, яке заснував Данило на честь свого сина ( Львів )

13. Воєвода, який управляв Галичиною за князя Любарта

( Дмитро Дедько )

14. Монгольський хан, онук Чінгісхана, який у 1236 році розпочав похід на Русь ( Батий )

15. Польський князь, батько Юрія ІІ ( Тройден )

                                           

За конкурс: 0 – 15 балів

V. ХРОНОЛОГІЧНИЙ БЛІЦ – ТУРНІР

Завдання виконується письмово. Учитель зачитує події, а учні повинні швидко написати відповідну дату.

1. Роки існування Галицько-Волинської держави ( 1199 – 1349 )

2. Роки правління Романа Мстиславича ( 1199 – 1205 )

3. Утвердження Романа Мстиславича в Києві ( 1203 )

4. Роки життя Данила Галицького ( 1201 – 1264 )

5. Роки життя Василька ( 1203 – 1271 )

6. Рік утвердження Данила Романовича на Волині ( 1214 )

7. Обрання Темучина Чінгісханом ( 1206 )

8. Битва на річці Калка ( 31 травня 1223 )

9. Захоплення Києва Монголо-татарами ( 6 грудня 1240 )

10. Роки правління Данила Романовича ( 1237 – 1264 )

11. Рік заснування міста Львова ( 1256 )

12. Рік битва під Дорогичином (1238 )

13. Подорож Данила Галицького на Волгу до ставки Батия ( кін. 1245 – поч.1246 )

14. Рік битви під містом Ярославлем ( 1245 )

15. Роки правління Лева Даниловича ( 1264 – 1301 )

16. Роки правління Юрія І (1301 – 1308 )

17. Роки правління Андрія і Лева ІІ (1308 – 1323 )

18. Роки правління Юрія ІІ Болеслава ( 1323 – 1340 )

19. Другий похід Казимира ІІІ на Галицько-Волинську державу (1349 )

20. Рік остаточного приєднання Галичини і західного Поділля до Польщі

( 1387 )

За конкурс: 0 – 20 балів

VІ. ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ЛОТО

Учням пропонується система термінів, які розташовані в таблиці за рівнем складності. Команди по черзі вибирають «вартість» завдання( в залежності від кількості балів). На обговорення дається 1 хвилина.

1   2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

Терміни «вартістю» в 1 бал

1.Ярлик – грамота на княжіння, що видавлася руським князям монгольським ханом.

2. Монголо-татари – коівники, котрі завоювали Київську Русь.

2. Золота Орда– держава, заснована ханом Батиєм у пониззі Волги.

3. Ставка– місце розташування воєначальника та його полководців.

4. Сарай - Бату – столиця Золотої Орди.

5. Монголо - татарське іго – принизливе панування монголів на Русі.

Терміни «вартістю» в 2 бали

1. Митрополія – церковна провінція, утворена на землях певної держави.

2. Донжон— окремо збудована головна вежа укріплень замку (кругла або чотирикутна), остання схованка його захисників.

3. Роздробленість– процес дроблення держави на окремі територіі, які не залежать від центру.

4. Портал— архітектурно виділений на фасаді вхід до будинку.

5. Регалії – символи влади влади монарха ( скіпетр, корона, прикраси тощо )

6. Автономія– надання певній частині території держави самоуправління.

Панагія (від грецьк. – «Пресвята») - епітет Богородиці.

Терміни «вартістю» в 3 бали

1. Галицько-Волинський літопис— історичний твір, в якому відображено події періоду XIII століття, є продовженням Літопису руського, в хронологічному плані поділяється на дві частини.

2. Іконостас — стіна, де розташовані ікони, що відокремлює в православній церкві вів­тар від центральної частини.

3. Баскак– представник монгольського хана на завойованих землях; здійснював контроль за місцевою владою, проводив облік населення і збирав данину;

4. Ікона (від грецьк. — образ,зображення) — малярське,мозаїчне, графічне або скульптурне зображення Ісуса Христа, Діви Марії, ангелів, святих; є предметом релігійного поклоніння й вшанування.

5. Одигітрія («та, що вказує») — ікона, де зображена Богородиця з Ісусом-дитям. Зображення Богородиці найчастіше поясне, жестом правиці вона вказує на Божого сина. Одигітрія є в Україні найпоширенішим типом богородичної ікони.

6. Оранта(«та, що молиться») — ікона Богородиці, зображеної на повний зріст, ніби за молитвою — з піднятими на рівень обличчя руками. Мозаїчне зображення на куполі Софії Київської є класичним втіленням цього образу.

За конкурс: 0 - 36 балів

VІІ. БОРОТЬБА КАПІТАНІВ КОМАНД ЗА «КОРОЛІВСЬКУ КОРОНУ»

Капітанам пропонується розв’язати 2 історичні рівняння, за кожне з яких можна отримати по 5 балів.

№1

( а + b ) + 30 = с + d

a – утворення Галицько-Волинської держави;

b – рік нападу монголів на Переяслав та Чернігів;

c – битва біля міста Ярослава між військами Данила та об’єднаними силами поляків та угорців;

d – битва на річці Калка.

Відповідь:( 1199 + 1239 ) + 30 = 1245 + 1223

2468 = 2468

№2

Розв’язавши це рівняння, учні повинні знайти дату важливої події. Якої саме?

a + b – c = ?

a – рік остаточного утвердження Данила Романовича в Галичині;

b – рік початку боротьби Польщі, Угорщини, Литви за Галицько – Волинську спадщину;

c – початок правління Юрія ІІ ( спірна дата )

Відповідь: 1238 + 1340 – 1325 = 1253

За конкурс: 0 – 10 балів

VІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ

ПЕРЕМОЖЦІВ.

Наши рекомендации