Основні дії у середовищі Photoshop

Практична робота №19

Тема: Знайомство з настройками вікон програми Photoshop . (Основні прийоми роботи).

Мета роботи: Ознайомитись і оволодіти прийомами роботи програми Photoshop

Обладнання: ПК, програма забезпечення Photoshop –методичні вказівки (інструкції)

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Прочитати зміст роботи, коротко законспектувати. Підготувати відповіді на контрольні запитання. Враховуючи вказівки виконати завдання.

Хід роботи

Інтерфейс Photoshop

Робоче середовище: у головному вікні програми ліворуч розташована панель інструментів, праворуч — панель палітр, угорі — меню, а під ним розміщено панель параметрів.

Вікно зображення

Коли ви створюєте новий або відкриваєте вже існуючий файл зображення, він відображається у новому вікні яке можна переміщувати у межах робочого простору Photoshop, захопивши за смугу заголовка, а потягнувши мишею за будь-який із чотирьох боків вікна, можна змінити його розміри.

У заголовку вікна наведено ім'я файлу, масштаб зображення (у відсотках), назву колірної моделі.

У рядку стану (в нижній частині вікна) зліва ще раз наводиться значення масштабу, щоб його можна було вказувати з точністю до сотих відсотка. У наступному полі рядка стану наводяться розділені скісною рискою два числа, які визначають розмір файлу. Перше число вказує на обсяг пам'яті, яку займає записане у файл зображення в разі його стиснення (після збереження, наприклад, на диску). Друге значення вказує розмір файлу зображення без стиснення. Якщо ж клацнути невеличку стрілку праворуч у рядку стану, відкриється меню, у якому можна вибрати додаткову інформацію для виведення на екран.

Меню

Більшість операцій програми Photoshop можна виконати за допомогою команд меню, розта-шованих у рядку меню, що відображається у верхній частині головного вікна. Програма містить дев’ять меню, кожне з яких об'єднує операції, пов'язані між собою за призначенням чи областю застосування.

Для того щоб вивести чи, навпаки, приховати палітру, клацніть у меню Вікно її ім'я або відповідну кнопку на панелі палітр. За допомогою клавіші Tab можна приховати або вивести всі палітри разом із панеллю інструментів і панеллю параметрів. Якщо, приховуючи палітри, потрібно залишити на екрані панель інструментів, натисніть клавіші Shift+Tab.

За умовчанням палітри об'єднано в групи, тобто у вікні, яке відкривається клацанням кнопки панелі палітр у правій частині головного вікна програми, відображається кілька палітр. Зазначимо, що їх можна об'єднувати в групи на власний розсуд.

Панель інструментів

На панелі інструментів Photoshop розташовані значки лише основних інструментів.

Якщо поруч із значком інструмента є невеличка чорна стрілка, клацніть її і тримайте кнопку миші натиснутою протягом однієї секунди — відобразиться додаткова панель зі списком інструментів, що входять у ту саму групу. Інструменти об'єднано в групи за принципом тотожності виконуваних функцій. На панелі відображається той інструмент з кожної групи, який використовували останнім. Під кнопками інструментів містяться два зразки кольорів — робочого і фонового, кнопка швидкого маскування і кнопка переключення режимів екрана.

Нехай вас не бентежить величезна кількість незнайомих значків на панелі: затримайте вказівник миші на будь-якій, і ви побачите підказку з іменем значка і клавішею, яка використовується для його вибору. Подібні підказки з короткими описами функцій мають й інші елементи інтерфейсу Photoshop.

Панель параметрів

На панелі параметрів, яка за умовчанням розташована вгорі екрана під рядком меню, відображаються параметри активного на цей час інструмента. Деякі з них помітно впливають на роботу інструмента, тому, перш ніж розпочинати виконання будь-якої операції, необхідно перевірити настройки на панелі параметрів і в разі потреби змінити їх.

Вправа

У цій вправі ви навчитеся керувати відображенням панелей інструментів і палітр у вікні програми Photoshop 7.

1.Запустіть Photoshop 7. Клацніть клавішу Tab, і панель інструментів та всі палітри зникнуть. Ще раз клацніть клавішу Tab, ш,об вони з'явилися.

2.Виконайте команду Вікно - Інструменти. З екрана зникне панель інструментів.

3.Ще раз виконайте зазначену команду, щоб відобразити панель інструментів.

4.Тепер за допомогою меню Вікно відкрийте палітру Інформація. Вона відображається в одній групі з палітрами Навігатор і Інформація. Клацніть вкладку палітри Навігатор, щоб відкрити її.

5.Клацніть вкладку палітри Інформація та перетягніть її у будь-яке місце робочої області. Палітру буде видалено з групи.

6.Захопіть вкладку палітри Інформація вказівником і перетягніть її у палітру Навігатор. Коли рамка групи, в яку ви переміщуєте палітру, стане синьою, відпустіть кнопку миші.

Основні дії у середовищі Photoshop

Програма Photoshop працює і як редактор зображення, і як засіб коригування кольорів та фотомонтажу, але її можливості цим не обмежуються. Погодьтесь, є щось привабливе і навіть захоплююче в можливості змінити колір неба у пейзажі або перетворити похмурий вираз обличчя на посмішку.

Незалежно від того, як саме ви бажаєте змінити зображення, послідовність виконуваних дій залишається незмінною.

1.За допомогою сканера, цифрового фотоапарата або іншого пристрою створіть цифрове зображення і запишіть його на диск у будь-якому растровому форматі.

2.Відкрийте зображення у вікні програми Photoshop і виділіть фрагмент, який бажаєте змінити.

Виконайте необхідні операції, скориставшись відповідними інструментами і командами програми.

Наши рекомендации