Робота з історичними поняттями

Під час підготовки до ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з історії

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

на наступні типи завдань, що можуть застосовуватися:

Локалізація подій у часі.

Рівень сформованості хронологічної історико-предметної компетентності учнів може бути перевірений за допомогою синхроністичної таблиці. Така форма таблиці відображає «горизонтальні» часові зв'язки між подіями і явищами, тобто фіксує події, що відбувались у різних місцях в один і той самий час.

Приклад (курси «Історія України», «Всесвітня історія», 7 клас):

Події всесвітньої історії Період Події історії України
50-ті рр. ХІ ст.

Відповідь:

Події всесвітньої історії Період Події історії України
1054 р. - «Велика схизма», розкол християнської церкви на католицьку та православну 50-ті рр. ХІ ст. 1054 р. – смерть Ярослава Мудрого, розподіл Київської держави між його синами

Події всесвітньої історії та історії України, які учень заносить до відповідних строк синхроністичної таблиці, мають бути значущими, доленосними, тобто такими, що істотно вплинули на історичний розвиток людства в цілому (всесвітня історія) та українського народу (історія України).

Приклад:

Правильно:

1054 р. - «Велика схизма», розкол християнської церкви на католицьку та православну

Неправильно:

1054 р. – перемога Фердинанда І в битві при Атапуерке (Іспанія).

Оскільки подій всесвітньої історії та історії України, чиї дати (точний календарний час) співпадають, небагато, пропонуємо такий варіант заповнення синхроністичної таблиці:

Події всесвітньої історії Період Події історії України
1555 р. – Аугсбурзький релігійний мир. Визнання лютеранства офіційною релігією в Священній Римській імперії 50-ті рр. ХVІ ст. 1556 р. – заснування Хортицького замку Дмитра Вишневецького (перша Запорізька Січ)

Локалізація подій у просторі та часі.

Рівень сформованості просторової та хронологічної історико-предметних компетентностей передбачається перевірити за допомогою хронотопу.

Хронотоп – це закономірний зв'язок просторових та часових координат, в яких відбувається та чи інша історична подія.

Під час ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії учням пропонувалося заповнити таблицю (завдання: співвіднесіть рік з місцем події).

На ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії передбачено застосування хронотопу у вигляді логічного ланцюжка (завдання: встановіть, з якої історичною подією пов’язані назви географічних об’єктів; назвіть рік події )

Приклад (курс «Всесвітня історія», 9 клас):

Генуя, Палермо, Мілаццо, Неаполь, Валтурно

Відповідь:

1860 р. - похід «тисячі» Д. Гарібальді, наслідком якого було створення єдиного Італійського королівства

3. Завдання на перевірку сформованості логічної історико-предметної компетентності:

Робота з історичними поняттями

Рівень сформованості мовленнєвої ключової та логічної історико-предметної компетентності пропонується перевірити за допомогою завдання «Дайте визначення історичним поняттям».

Нагадуємо, що історичне поняття - це усвідомлене, систематизоване знання про зв'язки, відношення, суттєві ознаки історичних явищ і процесів. Поняття в методиці навчання історії класифікуються за ступенем узагальненості:

-конкретно-історичні, тобто ті, що відбивають суттєві ознаки явищ, притаманних для конкретної історичної епохи (10-й клас: «кодекси чесної конкуренції», Королівство сербів, хорватів і словенців);

- загально-історичні, тобто такі, що відбивають явища та процеси протягом декількох історичних епох (аграрно-ремісницька цивілізація, станова монархія, політична роздробленість);

- соціологічні, тобто так, що відбивають суттєві ознаки явищ та процесів, характерних для всього людства (економіка, духовна культура, знаряддя праці, політична система).

За характером змісту поняття розподіляються на:

- політичні або політично-правові (політична партія, РУРП; тоталітаризм);

-економічні (натуральне господарство, ринкові відносини, монополія, концерн);

-культурні (Ренесанс, гуманісти, імпресіонізм).

Визначаючи поняття, учень має назвати як загальні, так і специфічні його ознаки.

Приклад (курс «Всесвітня історія», 11 клас):

Дайте визначення поняттю «рейганоміка»

Відповідь:

«Рейганоміка» - державна економічна політика уряду президента США Рональда Рейгана в 1981–1988 рр., що спиралася на ідеї неолібералізму – концепції вільного, саморегулюваного управління господарською діяльністю.

Характерними особливостями «рейганоміки» стали:

1) відмова від спроб державного регулювання економіки;

2) жорсткі антиінфляційні заходи, у тому числі, скорочення видатків державного бюджету і федеральних соціальних програм;

Наши рекомендации