Розділ 2. Функції менеджменту.

План

Самостійного вивчення курсу “Основи менеджменту”

(спеціальність № 5.09.03.10)

№ п/п Тема Література К-ть годин
Модуль № 1  
Розділ 1. Предмет та сфера компетенції управління.  
Тема 1. Теоретичні основи менеджменту.  
Організація як відкрита система. Л-3, ст. 20 Л-6, ст.. 67-82
Цілі діяльності організації та критерії успіху.
Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.
Формальна та неформальна організація.
Поділ праці в організації та необхідність управління.
Культура організації, її розвиток.
Тема 2. Еволюція управленської думки.  
1. Передумови виникнення науки управління. Л-3, ст. 32-43 Л-4, ст. 26-42 Л-6, ст. 10-12
2. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту.
3. Напрямки еволюції управлінської думки.
Тема 3. Комунікації.  
1. Бар’єри комунікацій. Л-3, ст. 94-102 Л-4, ст. 96-105
2. Управління комунікаційними процесами.
3. Методи підвищення ефективності комунікацій.
4. Розвиток технічної бази комунікацій.
5. Методи поширення інформації про діяльність організації.
Модуль № 2.  
Розділ 2. Функції менеджменту.  
Тема 1. Прийняття управлінських рішень.  
1. Форми моделювання процесів та явищ, що сприяють розробці оптимальних управлінських рішень. Л-3, ст. 116-124 Л-4, ст. 88-96 Л-6, ст. 46-53
2. Різновиди та способи ухвалення управлінських рішень.
3. Розробка та ухвалення управлінських рішень в ситуаціях визначеності, ризику та невизначеності.
Тема 2. Основи планування в організації.  
1. Типи планів в організації. Л-6, ст. 34-35
2. Фактори, що впливають на ефективність планування в організації.
Тема 3. Основи теорії мотивації.  
1. Категорії теорії мотивації. Л-3, ст. 218-227 Л-4, ст. 79-87
2. Змістові теорії мотивації. Сутність змістового підходу.
3. Порівняльна характеристика змістових теорій мотивації.
4. Сутність процесного підходу до мотивації.
Тема 4. Контроль в управлінні.  
1. Системи контролю. Л-3, ст. 244-250 Л-4, ст. 110-113
2. Механізм дій систем контролю.
3. Контроль і контролінг.
4. Контроль і аудит.
Розділ 3. Менеджери в організації.  
Тема 1. Менеджери в організації.  
1. Сутність управлінської праці. Л-3, ст. 16-25 Л-6, ст. 160-166
2. Модель менеджера та його обов’язки.
3. Ролі керівника. Типи керівників.
4. Сфери діяльності менеджерів.

Методичні вказівки

До програми самостійного індивідуального опрацювання

Контрольних питань при самостійному вивченні

тем з предмету “Основи менеджменту”

Розділ 1. Предмет та сфера компетенції управління.

Тема 1. Теоретичні основи менеджменту.

При вивченні матеріалу даної теми необхідно звернути увагу на поняття організації у менеджменті, вміти пояснити організацію як відкриту систему та представити у схематичному вигляді функціонування організації, знати цілі її діяльності, яким чином організація може стати успішною, розуміти вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на діяльність організації.

Слід також звернути увагу на поняття культури організації, знати три її рівні, а саме рівень “поверхневої культури”, смисловий рівень “цінність”, рівень світосприйнятих цінностей культури організації, які визначають ступінь її розвитку в конкретному випадку.

Тема 2. Еволюція управлінської думки.

При самостійному вивченні даної теми студенти повинні знати основні передумови виникнення науки управління, їх історичний розвиток (слід звернути увагу на п’ять управлінських революцій: релігійно-комерційну, світсько-адміністративну, виробничо-будівельну, четверту управлінську революцію і бюрократичну), знати в яких напрямках еволюціонувала управлінська думка.

Тема 3. Комунікації.

Перед тим, як почати вивчення даної теми студенти повинні повторити що таке комунікації та комунікаційний процес. Далі слід звернути увагу на те, яким чином здійснюється управління комунікаційним процесом, знати методи підвищення ефективності комунікацій, методи поширення інформації про діяльність організації. Потрібно також знати що таке комунікаційні бар’єри і що сюди відноситься, тобто розкрити зміст наступних типів комунікаційних бар’єрів: конкуренція між повідомленнями; сприйняття повідомлення адресатом; мова, логіка, абстракція; статус особи, яка надсилає повідомлення; опір змінам.

Розділ 2. Функції менеджменту.

Наши рекомендации