В установленням радянської тоталітарної системи

Варіант

1. Близько 30-40 тис. років тому з'явився сучасний тип людини, який дістав назву кроманьйонець, або

Б людина розумна

2. «Хай буде се мати городам руським», — мовив князь Олег, який правив у Київській Русі в

А 882-912 рр.

3. Софійський собор у Києві закладено

В 1037 р.

4. Любецький з'їзд князів, який мав закріпити принцип удільної власності, відбувся в

Б 1097 р.

5. Литовський князь, який перший включив до складу свого князівства україн­ські землі, — це

А Гедимі

6. «Покозачення» населення в другій половині XVI ст. — це

Б масовий перехід селян до козацького стану

7. Козацький ватажок, який унаслідок походу став на деякий час молдовським володарем, — це

А Іван Підкова

8. Прочитайте коротку біографічну довідку про історичного діяча

Народився на Львівщині, у містечку Судовій Вишні, на що вказує придба­не ним пріз………….

А Івана Вишенського

9. Вислів «Правда те, що я мала й незначна людина, але Бог дав мені, що я є одновладцем і самодержцем руським... Виб'ю з лядської неволі ввесь руський народ...» належить

Б Богданові Хмельницькому

10. У роки Першої світової війни Австро-Угорщина претендувала на

В Поділля та Волинь

11. Автором відозви «Війна та українці» є

Б Симон Петлюра

12. У січні 1918 р. розпочалося

Б повстання робітників заводу «Арсенал» у м. Києві

13. Пакт про ненапад між СРСР і Німеччиною було підписано

А 23 серпня 1939 р.

14. Визначте, яка подія відбулася в районі Луцьк-Броди-Рівне-Дубно в 1941 р.

Б найбільша танкова битва

15. Політичне становище Західної України в другій половині 40-х років XX ст. характеризувалося

В установленням радянської тоталітарної системи

16. Установіть відповідність між народами та часовими рамками їхнього існування

2А племена трипільської культури 1 ІХ-VІІ ст. до н. е.

5Б племена сарматів на території 2 V—III тис. до н. е.

України

3В племена скіфів на території України З VII-III ст. до н. е.

4Г грецькі колонії в Північному 4 VII ст. до н. е. — III ст. н. е.

Причорномор'ї

5 II ст. до н. е. — II ст. н. е.

17. Установіть відповідність між авторами та їхніми творам

4А Тарас Шевченко

3Б Микола Костомаров

5В Микола Аркас

2Г МиколаМіхновський

1 «Історія запорозьких козаків»

2 «Самостійна Україна»

3 «Книга буття українського народу»

4 «Кобзар»

5 «Історія України-Русі»

18. Установіть відповідність між історичними діячами та документами

5А Богдан Хмельницький 1 «Самостійна Україна»

1Б Микола Міхновський 2 Коломацькі статті

4В Павло Пестель 3 Глухівські статті

2Г Іван Мазепа 4 «Руська правда»

5 «Березневі статті»

19. Установіть відповідність між подіями та історичними регіонами

А створення Руського дистрикту 1 Поділля

Б повстання Коліївщина 2 Слобожанщина

В відкриття Харківського університету 3 Закарпаття

Г діяльність «Руської трійці» 4 Правобережна Україна

5 Східна Галичина

20. Установіть відповідність між історичними діячами і часом, коли вони обіймали певні посади

5А Президент України Л. Кравчук 1 1994-1999 рр., 1999-2005 рр.

4Б Прем'єр-міністр України 2 березень 2001 р. — вересень 2002 р.

В. Ющенко

3В Прем'єр-міністр України 3 грудень 1999 р. — березень 2001 р.

В. Янукович

1Г Президент України Л. Кучма 4 листопад 2002 р. — січень 2005 р.,

серпень 2006 р. — грудень 2007 р.

5 1991-1994 рр.

21. Установіть послідовність подій

2А укладення Люблінської унії

4Б створення Літопису Самовидця

1В закладення храму Святої Софії в Києві

3Г відкриття Київської колегії

22. Установіть хронологічну послідовність укладання договорів

4А Коломацькі статті

1Б Куруківська угода

3В «Вічний мир»

2Г «Березневі статті»

23. Установіть послідовність розгортання державних програм в УРСР

2А житлова програма із забезпечення кожної радянської сім'ї окремою квартирою

3Б початок капітального будівництва в хімічній промисловості

1В програма освоєння цілини

4Г програма побудови комунізму, прийнята на XXII з'їзді КПРС

24. Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання

...Послав посланців своїх по всьому городу, говорячи: «Якщо не з'явиться хто завтра на річці — багатий, чи убогий, чи старець, чи раб, — то мені той противником буде». (...) І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли — ті до шиї, а другі — до грудей. (...) Дорослі ж бродили [у воді], а попи, стоячи, молитви творили.

1. Про яку подію йдеться в уривку? Хрещення київської Русі

2. У якому році вона відбулася?- 988 р

3. Визначте основні причини проведення цієї реформи: а)змінити державу, обєднати східнословянські племена

б) установити рівноправні добробуські з європейськими християнськими державами

4. Який правитель здійснив цю реформу? - Князь Володимир Великий

25. Прочитайте уривок із документа

«Карпатська Україна є незалежна Держава... є республіка з президентом та виборним сеймом... Державна мова є українська.»

1. Визначте дату проголошення незалежності держави - 15 березня 1939 р

2. Визначте ім'я та прізвище президента держави.- Августин Волошин

3. Визначте дату падіння держави.- 17березня 1939

4. Визначте причину втрати незалежності державою- Угорське вторгнення
Наши рекомендации