Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру

Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру

Жұмыстың мақсаты:Microsoft Excel электрондық кестесі мәліметтер қорын құруды, оларды сұрыптауды, мәліметтерге сүзгі қолдануды және топтауды үйрену.

Жұмыстың мазмұны:

Адамдар немесе белгілі бір объектілер туралы мәліметтердің жиынтығын мәліметтер қоры деп айтамыз. Мәліметтер қорындағы бағаналар - өріс, ал қатарлар - жазу болып табылады. MS Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құруға болады. Мәліметтермен жұмыс істеу үшін лентада Мәліметтер (Данные) бетіндегі батырмаларды пайдаланамыз (14.1-сурет).

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru

14.1-сурет. Мәліметтер беті

Кестеге мәліметтерді енгізгеннен кейін оларды сұрыптауға, сүзгі пайдалануға болады. Сұрыптау үшін мәліметтерді ерекшелеп алып, Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru батырмасына басамыз. Мәліметтерді сұрыптау сұқбат терезесі пайда болады (14.2-сурет). Бұл сұқбат терезеде Сұрыптау (Сортировать по) өрісінде сұрыпталатын бағананың атын, Қатар (Порядок) өрісінде таңдалған бағанадағы мәліметтердің өсу немесе кему қатарымен сұрыпталатынын таңдаймыз. Деңгей қосу (Добавить уровень) батырмасына бассақ екінші бағана бойынша екінші деңгеймен сұрыптауды жүргізуге болады.

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru

14.2-сурет. Мәліметтерді сұрыптау сұқбат терезесі

Егер сұрыптауды Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru немесе Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru батырмаларымен орындасақ, онда мәліметтер бірінші ерекшеленген бағана бойынша өсу қатарымен немесе кему қатарымен сұрыпталады.

Мәліметтерді белгілі бір шарт бойынша таңдап алу үшін сүзгіні пайдалануға болады. Ол үшін курсорды бағана тақырыбына қойып, Мәліметтер=>Сұрыптау және сүзгі=>Сүзгі (Данные=>Сортировка и фильтр=>Фильтр) Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru батырмасына басамыз. Сонда бағана тақырыптарына Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru батырмасы пайда болады. Кеңейтілген сүзгі пайдалану үшін Қосымша (Допольнительно) батырмасына басамыз. Кеңейтілген сүзгі (Расширенный фильтр) сұқбат терезесі пайда болады (14.3-сурет).

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru

14.3-сурет. Кеңейтілген сүзгі сұқбат терезесі

1- тапсырмадағы мәліметтерден тек қыз балаларды тізімін шығару үшін Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru Жынысы бағанасындағы стрелкаға басамыз. Ұл жанындағы жалаушаны алып тастап, ok батырмасына басамыз (14.4-сурет).

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru

14.4-сурет.

Нәтижеде жұмыс алаңына тек қыз балалардың тізімі ғана шығады.

Мәліметтерді бағана немесе қатар бойынша топтауға болады. Ол үшін мәліметтерді ерекшелеп алып, Мәліметтер=>Құрылым=>Топтау (Данные=>Структура=>Группировать) Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru командаларын орындаймыз. Мысалы, 1-тапсырмадағы 5:19 қатарды ерекшелеп, Топтау батырмасына басамыз. Нәтижеде(14.5-сурет) (-) таңбасы бар сызық пайда болады. Сонымен қатар терезенің сол жақ бөлігінде 1 және 2 сандары бар батырмалар пайда болады. 1 немесе - батырмасына бассақ мәліметтерді жинайды (14.6-сурет), 2 немесе + батырмасына бассақ мәліметтерді толығымен көрсетеді (14.5-сурет).

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru

14.5-сурет.

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru

14.6-сурет.

1-тапсырма.Мәліметтерді кестеде берілгендей енгізіңіз. Мәліметтерді фамилия бойынша өсу қатарымен сұрыптаңыз. Сүзгіні пайдаланып 1 курс студенттерінің тізімін шығарыңыз. Мәліметтерді қатар бойынша топтаңыз.

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru

14.7-сурет.

2-тапсырма.Мәліметтерді кестеде берілгендей енгізіңіз. Мәліметтерді авиакомпания бойынша кему қатары бойынша сұрыптаңыз. Ұшып келген ұшақтардың тізімін шығарыңыз. Сағат 6:05 дейінгі ұшақтардың тізімін шығарыңыз. Мәліметтерді қатар бойынша топтаңыз.

Зертханалық жұмыс. Жұмыстың тақырыбы: Microsoft Excel электрондық кестесінде мәліметтер қорын құру - student2.ru

14.8-сурет.

3-тапсырма. Видеокассета прокат пункті берілген. Бағаналардың атын видеокассетаның аты, ұзақтығы, жанры, тақырыбы, шыққан жылы, шыққан жері, кинокомпания, басты актерлар деп енгізіңіз. Мәліметтер қорын 15 жазумен толтырыңыз. Мәліметтерге сұрыптау, сүзгі пайдаланыңыз.

4-тапсырма.Кинотеатр мәліметтер қоры берілген. Бағаналардың атын кинотеатрдың аты, кионтеатрдың адресі, фильмнің аты, фильмнің жанры, фильмнің бағасы, уақыты, күн деп енгізіңіз. Мәліметтер қорын 15 жазумен толтырыңыз. Мәліметтерге сұрыптау, сүзгі пайдаланыңыз.

5-тапсырма.Ресторан мәліметтер қоры берілген. Бағаналардың атын тағамның аты, тағамның бағасы, кухня түрі, категориясы (бірінші, екінші және т.б.; етті, балық, салат және т.б.), тағамның компоненттері деп енгізіңіз. Мәліметтер қорын 15 жазумен толтырыңыз. Мәліметтерге сұрыптау, сүзгі пайдаланыңыз.

6-тапсырма.Кітапхана мәліметтер қоры берілген. Бағаналардың атын кітаптың шифры, аты, авторы, шыққан жері, баспасы, беті, шыққан жылы деп енгізіңіз. Мәліметтер қорын 15 жазумен толтырыңыз. Мәліметтерге сұрыптау, сүзгі пайдаланыңыз.

Наши рекомендации