Облік розрахунків з дебіторами

У процесі своєї діяльності ТОВ «Добробут» вступає у господарські відносини із постачальниками, підзвітними особами, покупцями та іншими юридичними і фізичними особами. Ці відносини забезпечують нормальне функціонування підприємства. Господарські відносини регламентуються договорами.

Розрахунки з покупцями проводяться на умовах предоплати, а потім одержують товар. З постачальниками підприємство проводить оплату згідно умов передбачених у договорах: предоплата; або спочатку підприємство отримує товар, а потім проводить оплату на протязі 14 календарних днів після отримання товару. Раз у місяць працівники їздять у відрядження на автомобілю підприємства .

Працівники(найчастіше водій), які одержали готівку в підзвіт, подають до бухгалтерії авансовий звіт про витрачені суми. В цьому документі вказується ПІБ особи, якій видаються кошти на відрядження, ідентифікаційний номер, сума, яку було видано під звіт, кореспонденція рахунків; сума «витрачено», залишок або перевитрата, підписи: бухгалтера, Начальника Поштамту та підзвітної особи. До цього документу прикладаються всі виправдовуючи документи.

Строки, протягом яких підзвітні особи зобов’язані здати до бухгалтерії невикористану готівку і авансовий звіт:

— протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження, якщо гроші були видані на витрати відрядження;

— наступного робочого дня після видачі на всі інші виробничі (господарські) потреби.

Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість— це сума заборгованості дебіторів підприємства на певну дату.

Принципи формування та обліку інформації про дебіторську заборгованість та вимоги щодо її розкриття у фінансовій звітності визначено відповідно у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

У П(С)БО 10 вказано, що дебіторська заборгованість може відноситися до складу активу, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.

Значну частину виробленої продукції ТОВ «Добробут» реалізовує, переважно, покупцям та замовникам. Вони можуть розраховуватися з підприємством-постачальником за продукцію перед її отриманням (передоплата), в момент отримання (розрахунок готівкою) та після відва­нтаження (після оплата).

ТОВ «Добробут» має таких контрагентів як: АКБ «Новий», Колос СТОВ, Комбінат комунальних підприємств, НВС ОНТФ ТОВ, Профсервіс, ФССНВ в Черк. Обл., Центральний ринок СТ м. Черкас, Черкаси обленерго ВАТ тощо.

В бухгалтерському обліку для групування інформації про дебіторську заборгованість за товари, роботи і послуги призначений активний рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками". Він має такі субрахунки:

361«Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

362«Розрахунки з іноземними покупцями».

По дебету рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт даних послуг, яка включає податок па додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платав що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та виключені у вартість реалізації, по кредиту — сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу та інші види розрахунків. Дебетове сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержану.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником по кожному пред'явленому до сплати рахунку.

Для обліку нарахування орендної плати за торгівельне приміщення підприємство використовує рахунок №377 «Розрахунок з іншими дебіторами». По дебету рахунку 377 «Розрахунок з іншими дебіторами» відображається нарахування орендної оплати, а по кредиту оплата послуг. Дебетове сальдо відображає заборгованість контрагента.

Аналітичний облік ведеться за кожним контрагентом.

На підставі договорів оренди виписується рахунок на оплату послуг, орендар до 10 числа поточного місяця здійснює оплату.

Наши рекомендации