Тема 3. Відносні і середні величини

Відносні величини

Завдання 1.

Класифікувати наведені статистичні показники на первинні і похідні, інтервальні і моментні.

  1. Виробництво електроенергії на душу населення, кВт-год.
  2. Введення в дію загальної площі житлових будинків за рік, млн.. м2.
  3. Довжина електрифікованих ліній залізниць на кінець року, км.
  4. Кількість зареєстрованих за рік шлюбів на 1000 чол. Населення.
  5. Індекс роздрібних цін на товари народного споживання за перший квартал, %.
  6. Співвідношення роздрібного товарообороту продовольчих і промислових товарів.
  7. Чисельність лікарів на 10000 чол. Населення на початок року.

Завдання 2.

Ціна соняшникової олії на внутрішньому та світовому ринках становила, дол.. США за тону:

Місяць Внутрішній ринок Світовий ринок
Лютий
Серпень

Проаналізувати стан ринку з використанням відносних величин.


Завдання 3.

На торгах фондової біржі зафіксовані ціни акцій:

Емітент Ціна акцій, грн.
Номінальна Ринкова
Станом на 15.04 Станом на 17.05
А
Б

Провести порівняльний аналіз курсу акцій, вказати види відносних величин.

Завдання 4.

Натуральний баланс цукру в регіоні характеризується такими даними (млн.. т):

Запаси на початок року – 2,2;

Вироблено – 23,4;

Спожито – 16,6, в тому числі:

У виробництві – 6,44

Населенням – 10,2;

Вивезено за межі регіону – 7.

Визначити: 1) запаси цукру на кінець року; 2) співвідношення спожитого і вивезеного цукру; 3) структуру споживання.

Завдання 5.

Споживання палива тепловими електростанціями становило:

Вид палива Коефіцієнт переводу в умовне паливо
Вугілля, млн.. т. 8,2 22,6 0,90
Мазут, млн. т. 32,5 15,6 1,37
Дизпаливо, млн. т. 1,2 2,9 1,43
Газ природний, млн. м3 11,4 21,6 1,20

Визначити: 1) обсяги спожитого палива за кожен рік; 2) структуру та структурні зрушення спожитого палива. Зробити висновки.

Середні величини

Завдання 6.

За оцінками 5 експертів фінансовий стан банків оцінюється балами:

Банки Експерти
І ІІ ІІІ іV V
А 1,6 2,0 1,8 2,2 1,4
В 3,8 4,2 3,9 3,7 4,0
С 2,7 2,0 2,2 2,4 1,9

За допомогою середнього балу визначити рейтинг кожного банку. Зробити висновки з урахуванням того, що при Тема 3. Відносні і середні величини - student2.ru > 3.5 фінансовий стан банку вважається критичним.

Завдання 7.

Поставка товарів виробничим об’єднанням характеризується даними:

Сорт товару Поставка, шт.. Ціна однієї штуки, тис. грн.
За контрактом Фактично
Вищий 15,0
Середній 6,5
Нижчий 1,2
Разом Х

Визначити середню ціну товару за контрактом і фактичну. Якщо середні ціни відрізняються, пояснити чому.


Завдання 8.

Результати перевірки якості консервів наведено в таблиці:

Група консервів Забраковано
Тисяч умовних банок У % до загальної кількості перевірених банок
М’ясні
Рибні
плодоовочеві

Визначити середній процент забракованого товару. Обґрунтувати вибір форми середньої.

Завдання 9.

Виробництво та реалізація фарфоро-фаянсового посуду одним з підприємств характеризується даними:

Сервізи Вироблено комплектів Частка реалізованої на експорт продукції, %
Чайні
Кавові
Столові

Визначити середній процент реалізованої на експорт продукції. Обґрунтувати вибір форми середньої.

Завдання 10.

На акції трьох різних компаній очікується щорічний прибуток(у %): 12, 20, 17. Інвестори розподілили свої внески між акціями цих компаній в такий пропорції (у %):

Інвестори Компанії
І ІІ ІІІ
А
В
С

Визначити прибуток кожного інвестора від такого портфеля цінних паперів, якщо прибуток різний, пояснити чому.


Завдання 11.

Податкова дисципліна підприємців різних видів діяльності характеризується даними:

Вид діяльності Кількість підприємців, які сплачують податки Сума сплаченого податку одним підприємцем, млн.. грн.
Всього тис. осіб У % до всіх зареєстрованих підприємців
Виробнича 2,5
Торгівельна 2,0
посередницька 5,0

Визначити в середньому за всіма видами діяльності частку підприємців, які сплачують податки, та середній розмір податку, сплаченого одним підприємцем.

Завдання 12.

Молочна продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах регіону характеризується даними:

Сільськогосподарські підприємства Число підприємств Поголів’я корів, тис. гол. Надій молока від однієї корови, кг.
Колективні
Державні
Разом Х

Визначити середній надій молока від однієї корови для всіх підприємств.

Завдання 13.

Чисельність населення міста станом на 1 січня кожного року становила:

Рік
Чисельність населення, тис.

Визначити середньорічну чисельність населення за 2000 - 2005рр.

Завдання 14.

За наведеними даними про ступінь урбанізації та концентрації населення в окремих регіонах країни визначити по країні в цілому частку міського населення та середню густоту населення.

Регіон Загальна чисельність населення, млн.. осіб Частка міського населення. % Густота населення, осіб/км2
А 2,5
В 1,3
С 1,2

Наши рекомендации