До іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2

Запитання 1.

  Поняття "фаза" в електротехніці має значення:
фаза як аргумент синусоїдальної змінної величини
фаза як складова частина багатофазної електричної системи
3+ фаза як аргумент синусоїдальної змінної величини; фаза як складова частина багатофазної електричної системи
фаза як величина, що вказує на наявність в колі електричного струму

Запитання 2.

  З якою точкою з’єднується початок першої обмотки 3-ф генератора при з’єднанні обмоток трикутником?
з початком другої
з кінцем другої
3+ з кінцем третьої
інша відповідь

Запитання 3.

  Лампи розжарення з номінальною напругою 127 В вмикають в трифазну мережу з лінійною напругою 220 В. Визначте схему з’єднання ламп.
зірка
зірка з нульовим проводом
трикутник
лампи не можна вмикати в задану мережу

Запитання 4.

  Чи будуть змінюватись лінійні струми при обриві нульового проводу в 4-х провідній системі у випадках: а) симетричного навантаження в) несиметричного навантаження
а) будуть; б) не будуть
а) будуть; б) будуть
а) не будуть; б) не будуть
а) не будуть; б) будуть

Запитання 5.

  У якому співвідношенні будуть знаходитись фазні напруги при обриві нейтрального проводу, якщо споживач з'єднаний зіркою, навантаження активне і rA > rB > rC?
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru

Запитання 6.

  Яким найекономічнішим методом можна виміряти потужність трифазного кола при з'єднанні фаз споживача зіркою? Навантаження симетричне.
1+ за допомогою одного ватметра
методом двох ватметрів
трьома ватметрами
інший спосіб

Запитання 7.

  Діюче значення несинусоїдального струму дорівнює:
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
2+ до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru

Запитання 8.

  Напруга на конденсаторі змінюється по закону uc = 25 + 2 sin300t. Який при цьому закон зміни напруги? до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
u = 600 cos300t
u = 25 + 600 cos300t
u = 25 + 2sin300t + Cr 600 cos300t
u = 600 cos300t – 2r sin300t
u = 25 + 2r sin300t + 600r cos300t

Запитання 9.

  Вказати розмірність коефіцієнтів рівняння чотириполюсника: до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
усі коефіцієнти безрозмірні
усі коефіцієнти мають розмірність Ом
3+ коефіцієнти А і D – безрозмірні; В – Ом; С – сіменси.
коефіцієнти B і C – безрозмірні; A – Ом; C – сіменси.

Запитання 10.

  Коефіцієнти чотириполюсника пов'язані співвідношенням:
1+ до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru

Запитання 11.

  Коефіцієнти чотириполюсника визначаються:
аналітично
експериментально
3+ аналітично та експериментально
інша відповідь

Запитання 12.

  Коефіцієнти рівняння чотириполюсника:
залежать від внутрішньої схеми чотириполюсника і опору навантаження
визначаються параметрами внутрішньої схеми
3+ не залежать від параметрів джерела енергії і залежать від опору навантаження
залежать від параметрів джерела енергії і опору навантаження

Запитання 13.

  Діапазон частот, що пропускаються фільтром без затухання, називається:
полосою затухання
2+ полосою прозорості
3+ полосою пропускання
частотою зрізу

Запитання 14.

  Полосою пропускання реактивного фільтра є:
1+ діапазон частот при яких власне затухання реактивного фільтра дорівнює 0
діапазон частот при яких власне затухання реактивного фільтра дорівнює 1
діапазон частот при яких власне затухання реактивного фільтра дорівнює ∞
правильної відповіді немає

Запитання 15.

  Відношення комплексних амплітуд або комплексних діючих значень електричних величин на виході і вході чотириполюсника при заданому режимі передачі називається:
коефіцієнтом передачі
коефіцієнтом затухання
коефіцієнтом виходу
коефіцієнтом чотириполюсника

Запитання 16.

  до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru Визначити характеристичний опір фільтра, який зображений на рисунку.  
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru

Запитання 17.

  до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru Частота зрізу фільтра, який зображений на рисунку, дорівнює 1МГц. Визначити ємність С фільтра, якщо відомо, що L=100мкГ.  
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru

Запитання 18.

  Нелінійними електричними колами є:
такі де всі елементи нелінійні
такі де більшість елементів нелінійні
3+ такі де хоча б один з елементів є нелінійним
такі де немає лінійних елементів

Запитання 19.

  Як зміняться втрати потужності на вихрові струми ΔPв і на гістерезис ΔPг, якщо сердечник електромагніта, що виконаний із електротехнічної сталі з товщиною листів 0,5 мм, замінити сердечником із тієї ж сталі але з товщиною сталі 0,35 мм?
ΔPг збільшаться
ΔPг зменшаться
ΔPв збільшаться
ΔPв зменшаться

Запитання 20.

  до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru Послідовно з’єднані: а) нелінійний опір, вольт амперна характеристика котрого зображена на рисунку б) лінійний опір R=40 Ом. Напруга на нелінійному опорі дорівнює 50 В. Визначити загальну напругу прикладену до кола.  
≈4 В
≈5,6 В
≈210 В
≈160 В
інша відповідь

Запитання 21.

  до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru Два нелінійні опори (1 та 2) з’єднані паралельно. Задані їх вольтамперні характеристики і струм в першому елементі І1=0,6А. Який струм протікає в нерозгалуженій частині кола?  
≈0,4 А
≈0,6 А
≈1,2 А
≈1,8 А
інша відповідь

Запитання 22.

  до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru Три лампи з однаковими вольтамперними характеристиками з’єднані, як зображено на рисунку. Вольт амперна характеристика ламп зображена на рисунку. Визначити струм в нерозгалуженій частині кола, якщо прикладена напруга U=80 В. до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
≈0,8 А
≈0,3 А
≈1,0 А
≈0,2 А
≈0,5 А

Запитання 23.

  Дана трифазна система при з’єднанні навантаження трикутником. Лінійна напруга 380 В. Визначити фазну напругу, якщо навантаження симетричне.
380 В
220 В
660 В
127 В

Запитання 24.

  Дана трифазна система. Лінійний струм 2,2 А. Визначить фазний струм, якщо симетричне навантаження з’єднане трикутником.
3,8 А
2,2 А
1,27 А
6,6 А

Запитання 25.

  Чи може струм в нульовому проводі чотирипровідного кола дорівнювати нулю?
1+ так
ні
він завжди дорівнює нулю
інша відповідь

Запитання 26.

  Три споживача з однаковими опорами r1=r2=r3 з'єднані трикутником і підключені до трифазної мережі. Як зміняться лінійні струми, якщо споживачі з'єднати зіркою?
не зміняться
зменшаться в до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru рази
3+ зменшаться в 3 рази
зменшаться в до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru рази

Запитання 27.

  Чому обрив нейтрального проводу в чотирипровідній трифазній системі є аварійним режимом?
збільшиться напруга на всіх фазах споживача з'єднаного трикутником
на одних фазах споживача, з'єднаного трикутником, напруга збільшиться, а на інших зменшиться
на одних фазах споживача, з'єднаного зіркою, напруга збільшиться, а на інших зменшиться
на всіх фазах споживача з'єднаного зіркою збільшиться напруга

Запитання 28.

  Найбільш поширеними схемами заміщення чотириполюсника є:
X- та У-схема
2+ Т- та П-схема
О- та Н-схема
П- та Н-схема

Запитання 29.

  Скільки дослідів к.з. і х.х. необхідно провести для визначення параметрів чотириполюсника:
1+ 1 к.з. і 1 х.х.
1 к.з. і 2 х.х.
2 к.з. і 2 х.х.
3 к.з. і 3 х.х.

Запитання 30.

  до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru Два однакових нелінійних опори, вольтамперна характеристика кожного з котрих приведена на рисунку, з’єднані паралельно. Визначити струм І в нерозгалуженій частині кола, якщо напруга на опорах рівна 125 В.  
≈3 А
≈6 А
≈12 А
≈7 А
≈14 А

Запитання 31.

  Поняття "фаза" в електротехніці має значення:
фаза як аргумент синусоїдальної змінної величини
фаза як складова частина багатофазної електричної системи
3+ фаза як аргумент синусоїдальної змінної величини; фаза як складова частина багатофазної електричної системи
фаза як величина, що вказує на наявність в колі електричного струму

Запитання 32.

  Дана трифазна система при з’єднанні навантаження трикутником. Лінійна напруга 380 В. Визначити фазну напругу, якщо навантаження симетричне.
380 В
220 В
660 В
127 В

Запитання 33.

  З якою точкою з’єднується початок першої обмотки 3-ф генератора при з’єднанні обмоток трикутником?
з початком другої
з кінцем другої
3+ з кінцем третьої
інша відповідь

Запитання 34.

  Дана трифазна система. Лінійний струм 2,2 А. Визначить фазний струм, якщо симетричне навантаження з’єднане трикутником.
3,8 А
2,2 А
1,27 А
6,6 А

Запитання 35.

  Лампи розжарення з номінальною напругою 127 В вмикають в трифазну мережу з лінійною напругою 220 В. Визначте схему з’єднання ламп.
зірка
зірка з нульовим проводом
трикутник
лампи не можна вмикати в задану мережу

Запитання 36.

  Чи може струм в нульовому проводі чотирипровідного кола дорівнювати нулю?
1+ так
ні
він завжди дорівнює нулю
інша відповідь

Запитання 37.

  Чи будуть змінюватись лінійні струми при обриві нульового проводу в 4-х провідній системі у випадках: а) симетричного навантаження в) несиметричного навантаження
а) будуть; б) не будуть
а) будуть; б) будуть
а) не будуть; б) не будуть
а) не будуть; б) будуть

Запитання 38.

  Три споживача з однаковими опорами r1=r2=r3 з'єднані трикутником і підключені до трифазної мережі. Як зміняться лінійні струми, якщо споживачі з'єднати зіркою?
не зміняться
зменшаться в до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru рази
3+ зменшаться в 3 рази
зменшаться в до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru рази

Запитання 39.

  У якому співвідношенні будуть знаходитись фазні напруги при обриві нейтрального проводу, якщо споживач з'єднаний зіркою, навантаження активне і rA > rB > rC?
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru

Запитання 40.

  Чому обрив нейтрального проводу в чотирипровідній трифазній системі є аварійним режимом?
збільшиться напруга на всіх фазах споживача з'єднаного трикутником
на одних фазах споживача, з'єднаного трикутником, напруга збільшиться, а на інших зменшиться
на одних фазах споживача, з'єднаного зіркою, напруга збільшиться, а на інших зменшиться
на всіх фазах споживача з'єднаного зіркою збільшиться напруга

Запитання 41.

  Яким найекономічнішим методом можна виміряти потужність трифазного кола при з'єднанні фаз споживача зіркою? Навантаження симетричне.
за допомогою одного ватметра
методом двох ватметрів
трьома ватметрами
інший спосіб

Запитання 42.

  По якому закону змінюється напруга в колі, якщо і = 10 + 5sin200t? до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
u = 5r sin200t – 5L cos200t
u = 1000L cos200t
u = 10r + 5r sin200t + 1000L cos200t
u = 10r + 5r sin200t – 5 sin200t
u = 10r sin200t

Запитання 43.

  При розрахунках несинусоїдальний струм заміняють еквівалентною синусоїдою з амплітудою Іme або розкладають у ряд Фур'є. В якому співвідношенні знаходяться амплітуда еквівалентної синусоїди Іme і амплітуда першої гармонічної складової ряду Іm1?
Іme = Іm1
Іme > Іm1
Іme < Іm1

Запитання 44.

  Якщо чотириполюсник містить джерело енергії, то він:
реактивний
2+ активний
пасивний
інша відповідь

Запитання 45.

  Коефіцієнти чотириполюсника пов'язані співвідношенням:
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru

Запитання 46.

  В симетричному чотириполюснику:
А=В
2+ A=D
B=C
C=A

Запитання 47.

  Найбільш поширеними схемами заміщення чотириполюсника є:
X- та У-схема
Т- та П-схема
О- та Н-схема
П- та Н-схема

Запитання 48.

  При узгодженому навантаженні включення симетричного чотириполюсника між джерелом і навантаженням:
змінить режим роботи джерела
змінить режим роботи навантаження
змінить режим роботи навантаження і джерела
4+ не змінить режим роботи джерела

Запитання 49.

  Діапазон частот, що пропускаються фільтром без затухання, називається:
полосою затухання
полосою прозорості
полосою пропускання
частотою зрізу

Запитання 50.

  Скільки дослідів к.з. і х.х. необхідно провести для визначення параметрів чотириполюсника:
1 к.з. і 1 х.х.
1 к.з. і 2 х.х.
2 к.з. і 2 х.х.
3 к.з. і 3 х.х.

Запитання 51.

  Найменша кількість елементів з яких може складатись фільтр:

Запитання 52.

  Затухання чотириполюсника вимірюють в:
Ом
2+ дБ
А/Ом
мВА

Запитання 53.

  до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru Індуктивність фільтра, який зображений на рисунку, L=2,5 мГ. Підібрати ємність фільтра С так, щоб частота зрізу f3=2 кГц.  
С = 10 мкФ
С = 20 мкФ
С = 62,8 мкФ
С = 5 мкФ
С = 40 мкФ

Запитання 54.

  до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru Частота зрізу фільтра, який зображений на рисунку, дорівнює 1МГц. Визначити ємність С фільтра, якщо відомо, що L=100мкГ.  
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru

Запитання 55.

  Яким чином зміняться втрати потужності в стальному осерді і е. р. с. самоіндукції котушки, включеної в мережу змінного струму, якщо збільшити напругу на котушці при незмінній частоті?
Е не зміниться
Е зменшиться
ΔP не зміниться
ΔP збільшиться

Запитання 56.

  Два нелінійні елементи (1 та 2), вольтамперні характеристики котрих зображені на рисунку, з’єднані послідовно. Напруга на першому елементі задано U1=200 В. Чому дорівнює напруга на другому елементі?   до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
≈660 В
≈400 В
≈50 В
≈250 В

Запитання 57.

  до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru Два однакових нелінійних опори, вольтамперна характеристика кожного з котрих приведена на рисунку, з’єднані паралельно. Визначити струм І в нерозгалуженій частині кола, якщо напруга на опорах рівна 125 В.  
≈3 А
≈6 А
≈12 А
≈7 А
≈14 А

Запитання 58.

  до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru Два нелінійні опори (1 та 2) з’єднані паралельно. Задані їх вольтамперні характеристики. Струм в першому елементі І1=0,6А. Чому дорівнює струм в другому елементі?
≈1,2 А
≈1,8 А
≈0,4 А
≈0,6 А

Запитання 59.

  до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru Паралельно нелінійному елементу, вольт амперна характеристика котрого зображена на рис. а, увімкнений лінійний опір r1=100 Ом. Яким мусить бути r2, щоб струм, який проходить через нелінійний елемент, був рівний І=0,6 А, якщо прикладена напруга U=840 В? Схема з’єднань показана на рис. б.  
≈100 Ом
≈200 Ом
≈300 Ом
≈400 Ом
≈500 Ом

Запитання 60.

  Коефіцієнти чотириполюсника пов'язані співвідношенням:
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru
до іспиту з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки», частина 2 - student2.ru

Наши рекомендации