Балльная оценка с учетом коэффициента весомости

РЕЗЮМЕ

Резюме – це стислий (1-2 стор.) огляд підприємницького проекту, його ключових, найбільш важливих та значущих аспектів. Фактично резюме є гранично стислою версією бізнес-плану. Резюме викладають так, щоб привернути увагу потенційних інвесторів та кредиторів, зацікавити їх у більш легальному вивченні бізнес-плану та сформувати достатньо чітке уявлення про найсуттєвіші риси підприємницького проекту.

У резюме необхідно:

1. Дати короткий опис концепції бізнесу, його можливостей та стратегії їх реалізації, котрі забезпечать бізнесу переваги на ринку.

2. Навести відомості про цільовий ринок бізнесу (основні споживчі якості товару, особливості його технічного обслуговування, передбачувані обсяги продажу, частка ринку)

3. Розкрити унікальні характеристики бізнесу, найбільш суттєві конкурентні переваги фірми, які мають місце або будуть створені внаслідок реалізації розробленої стратегії

4. Указати на компетенцію та професіоналізм керівників фірми та членів команди менеджерів

5. Навести основні передбачувані показники фінансової діяльності фірми (прибутковість, період досягнення беззбитковості, термін повернення інвестицій тощо)

6. Окреслити загальну потребу в коштах, визначиш бажану форму їх отримання, охарактеризувати можливі форми повернення

ПРОДУКТ (УСЛУГА) И РЫНОК

4.1. Характеристика услуг и продукции. Потребности, удовлетворяемые товаром. Факторы привлекательности товара (цена, упаковка, экологичность, качество, срок службы). Анализ сильных и слабых сторон товара завершается подготовкой следующих данных, сведенных в таблицу.

Преимущества товара Слабые стороны товара
Лучшее качество Что его обеспечивает (снижение цены, рост объемов, специальные характеристики) Недостатки Методы их преодоления
       

Сравнение с другими аналогичными товарами.Четко формируется отличие нового или существующего товара от товара конкурентов. Если товар, предлагаемый предприятием, не отличается от других, имеющихся на рынке товаров, то должно быть указано в бизнес–плане, чем предполагается привлечь покупателя.

Основные направления совершенствования продукции (основные цели, направления и возможности модернизации продукции с целью большего удовлетворения запросов потребителей)

Прогноз объема продаж.

Прогноз продаж (вид продукции)

Показатель Годы Общие продажи
200_ 200_ 200_ 200_ 200_
Кварталы
1 2 3 4
Рынок А Продано продукции, Ед. Цена,р Всего продаж, тыс. р            
Рынок В Продано продукции, Ед. Цена.р Всего продаж, тыс. р.            
Рынок С Продано продукции, Ед. Цена.р Всего продаж, тыс. р.            
Общие продажи            

4.3. Структура рынка. Сегментирование рынка.

Балльная оценка с учетом коэффициента весомости - student2.ru

Конкуренция и конкурентное преимущество

Балльная оценка с учетом коэффициента весомости

Наши рекомендации