Розділ 2. Практична частина. 3. Символ частковозаперечувального судження це:

3. Символ частковозаперечувального судження це:

– A;

– О;

– І;

– Е.

4. Сумісні поняття «наука» – гуманітарна наука» знаходяться у відношенні:

– тотожності;

– підпорядкування;

– перетину.

5. Положення «Складне судження істинне тоді і тільки тоді, коли істинним є хоча б один... істини» виражає структурний закон…:

Розділ 2. Практична частина. 3. Символ частковозаперечувального судження це: - student2.ru;

Розділ 2. Практична частина. 3. Символ частковозаперечувального судження це: - student2.ru;

Розділ 2. Практична частина. 3. Символ частковозаперечувального судження це: - student2.ru;

– →;

– ≡.

Завдання розглянуте і ухвалене на засіданні кафедри «Філософія»

Протокол № «__» «_______________» 20__ р.

Завідувач кафедри __________________ д.філос.н., проф. Муза Д. Є.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Логіка»

Шифр і назва напряму підготовки ____________________________________

Шифр і назва спеціальності (для спеціалістів і магістрів) ________________

___________________________________________Група ________________

Завдання № 27

Наши рекомендации