Правила подання та оформлення ТЕЗ доповідей

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

Крисоватий А. І., ректор Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор.

Заступники:

Гачек В.,професор Познанського економічного університету, д.габ.;

Гринчуцький В. І., завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор;

Десятнюк О. М., директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор;

Зєліньска А.,уповноважена особа до співпраці між Вроцлавським економічним університетом іТернопільським національним економічним університетом, доктор габ., професор;

Качан Є. П., завідувач кафедри управління персоналом та регіональної економіки Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук, професор;

Монастирський Г. Л., професоркафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор;

Островерхов В. М., декан факультету економіки та управління Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент;

Овсянюк-Бердадіна О. Ф., заступник декана факультету економіки та управління по науковій роботіТернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент;

Осінська М., директор Інституту економіки і управління Вищої школи в Бидгощі, д.габ., професор;

Шевчак М.,професор Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ, д. габ.;

Шкільняк М. М., завідувач кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор;

Члени оргкомітету конференції:

Дудкіна О. П., доцент кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, доцент;

Дяків О. П., доцент кафедри економіки підприємств та корпорацій Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент;

Желюк Т. Л., професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор;

Коцур А. С., доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук;

Крисоватий І. А., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук;

Монастирський Г. Л., професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор;

Собко О. М., доцент кафедри економіки підприємств та корпорацій Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент;

Шумейко О. Т., доцент кафедри економіки підприємств та корпорацій Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук;

Шушпанов Д. Г., докторант кафедри управління персоналом і регіональної економіки Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук,доцент;

Секретар оргкомітету конференції:

Демків І. О.,ст. викладач кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук;

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:

1. Розвиток вітчизняних підприємств: тенденції, можливості і перспективи

2. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту організацій

3. Інвестиційно-інноваційний потенціал розвитку вітчизняних підприємств

4. Суспільні передумови регіонального розвитку

5. Соціально-демографічні детермінанти розвитку людського потенціалу

6. Фінансові механізми забезпечення підприємницької діяльності.

7. Соціальні чинники становлення і розвитку вітчизняного бізнесу

8. Публічне управління в Україні: проблеми становлення та розвитку.

Тези виступу (доповіді) подаються в одному примірнику, 2 повні сторінки. Авторам дозволено не більше ніж одна публікація.

Правила подання та оформлення ТЕЗ доповідей

1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.

2. Матеріали повинні бути представлені українською мовою.

3. Електронний варіант тез слід називати на латині, наприклад: Tezy_Petrenko.

4. Обсяг тез не більше 3-ох сторінок.

5. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт TimesNewRoman, кегель – 14, інтервал –1,5.

6. Загальна схема побудови тез:

§ прізвища та імена авторів (повністю), назва навчального закладу;

§ назва тез – великими літерами, по центру.

7. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

8. Подані матеріали, що не відповідають вимогам, не розглядаються.

9. Тези доповіді просимо надсилати відредагованими до 10 вересня 2016 року на адресу stud_feu@ukr.net

Приклад оформлення тез

Петренко Ганна

слухачка магістратури за спеціальністю

«Адміністративний менеджмент»

(науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри менеджменту та

публічного управління Августин Р. Р..)

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО ДОВГОСТРОКОВОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.

Адреса організаційного комітету: 46020 м. Тернопіль, Майдан Перемоги 3, корпус № 3 кабінет 3103, Тернопільський національний економічний університет факультет економіки та управління.

Телефон для довідок: 0961908913 Ірина Олегівна

Організаційний внесок

Наши рекомендации