A. басқа өнiм түрi өндiрiсiнiң кемуiмен

B. басқа өнiм түрi өндiрiсiнiң өсуiмен

C. басқа өнiм түрi өндiрiсiнiң тұрақты көлемiмен

D. көрсетiлген варианттардың кез келгенi болуы мүмкiн

E. дұрыс жауап жоқ.

$$$B

Экономикалық жүйе келесі сұрақтарды шешеді:

A. не, қайда, кім үшін өндіру қажет

B. не, қалай, кім үшін өндіру қажет

C. қашан, неге, қайда және кім үшін

D. жұмыссыздық пен инфляция себептері қандай

E. кім және не үшін.

$$$D

Меншiктiң экономикалық мәнiн қандай қос- ұғым ашады :

А. мәнi-көрiнiсi ;

В. негiзi –құрылым ;

С.себебi-салдары ;

D.иемдену- бөлу ;

Е. Зат-тұлға

$$$B

Тепе-теңдік баға дегеніміз:

А. кезкелген тұтынушының белгілі бір тауар алу үшін төлей алатын бағасы;

В. нарықтағы сұраныс көлемі мен ұсыныс көлемі теңестірілген баға;

С. үкімет тарапынан белгіленетін баға;

D. жоғарыдағының барлығы дұрыс;

Е. монополист қоятын баға.

$$$A

Монополиялық бәсеке нарығына төмендегiлердiң қайсысын жатқызуға болады:

А. сабын, шампунь, тiс пастасы нарықтары ;

В. алтын нарықтары ;

С. энергетика нарығы ;

D. автомобиль нарығы ;

Е .шикiзат тауарлары нарығы ;

$$$A

Егер тауарға сұраныс пен ұсыныс қатар өссе, онда:

А. баға өседі;

В. тауарлардың жалпы саны көбейеді;

С. баға тұрақты болып қалады;

D. қоғамның әл-ауқаты жақсарады;

Е. баға деңгейі төмендейді.

$$$E

Төмендегі факторлардың қайсысы ұсынысқа әсер етеді:

А. сатылатын заттың бағасы;

В. өндіріс ресурстарының бағасы;

С. технология дәрежесі.

D. тұтынушылардың бюджеті;

Е. В,С жауаптары дұрыс.

$$$D

Қандай да бір өнімді бір ғана фирма сатып алатын экономикалық жағдай қалай аталады:

А. монополия;

В. олигополия;

С. таза бәсеке;

D. монопсония;

Е. олигопсония.

$$$E

Таза бәсеке ұғымы қамтиды:

А. тауар өндірушілердің көп болуы;

В. стандартталған өнімді;

С. ақпаратқа жеңіл қол жеткізу;

D. нарыққа еркін ену және шығуды;

Е. барлық жауап дұрыс;

$$$D

Монополиялық бәсеке - бұл нарықтық құрылым, онда әрекет етеді:

А. саны көп емес бәсекелесуші фирмалар;

В. тек қана бір сатушы (фирма) мен көптеген сатып алушылар;

С. стандартталған өнімдерді өндіретін көптеген бәсекелесуші фирмалар;

D. дифференциалданған өнім ұсынатын көп сатушылар мен көптеген сатып алушылар;

Е. бір текті өнім өндіретін көптеген бәсекелесуші фирмалар.

$$$D

Төмендегі факторлардың қайсысы сұраныспен салыстырғанда тауарлар ұсынысына жақын:

А. сатып алушылар саны;

В. тұтынушылардың талап-талғамдары, ұйғарымдары;

С. тұтынушылардың табысы;

D. өндіріс технологиясы мен тиімділігі;

Е. алмастырушы - тауарларға бағалар.

$$$E

Адамдардың белгілі зат үшін ақша төлеуге деген қабілеттілігі мен ықыласын қай термин көрсетеді:

А. керектілік;

В. арман;

С. қажеттілік;

D. шешім;

Е. сұраным.

$$$C

Икемді сұраныстың көрсеткіші:

А. Ed = 0,8;

B. Ed = 1;

C. Ed = 3,3;

D. Ed = 0;

E. Ed = 0,09.

$$$B

Егер тауар бағасы сұраныс қисығы мен ұсыныс қисығының қиылысу нүктесінен төмен болатын болса, онда не пайда болады:

А. артықшылық

В. тапшылық;

С. ұсыныстың сұраныстан асып түсуі;

D. сұраныс мен ұсыныс көлемінің артуы;

Е. нарықтық тепе-теңдік.

$$$C

Қандай фактордың өзгеруі сұраныс қисығының орнынан жылжуын талап етпейді:

А. тұтынушылардың талап-талғамдары мен ұйғарымдары;

В. толықтыратын тауарларға баға;

С. тауар бағасы;

D. тұтынушылардың сандары мен жастары;

Е. сатып алушылардың табыстары.

$$$A

Абсолютті икемсіз сұраныс қисығы білдіреді:

А. тік сызықты;

В. көлбеу сызықты;

С. қисық сызықты;

D. доға тәрізді сызықты;

Е. дұрыс жауап жоқ.

$$$D

Ұсынымның икемділігін қай қатынас білдіреді:

А. Бағаның өзгеруі, % / Ұсынылған тауар санының өзгеруі, %;

В. Бағаның өзгеруі, % / Сатылатын тауар санының өзгеруі, %;

С. Бағаның өзгеруі + тауар санының өзгеруі;

D. Ұсынылған тауар санының өзгеруі, % / Бағаның өзгеруі, %;

Е. Бағаның өзгеруі -тауар санының өзгеруі;.

$$$B

Олигополия-бұл:

А. бір ғана фирманың нарықты қамсыздандыруы;

В. Үш-төрт фирманың нарықты қамсыздандыруы;

С. көп фирманың нарықты қамсыздандыруы;

D. мемлекеттің нарықты қамсыздандыруы;

Е. бірнеше фирманың тұтынуы.

$$$A

Бәсеке деңгейіне қарай нарық келесіге бөлінеді:

А. жетілген және жетілмеген

В. бөлшек, көтерме;

С. ұлттық, жергілікті;

D. аймақтық, әлемдік;

Е. қаржы және бағалы қағаздар.

$$$B

Нарықтық сұранысқа әсер етпейтін факторды көрсетіңіз:

А. сатып алушылардың саны;

В. ресурстарға баға;

С. өзара байланысты тауарларға баға;

D. тұтынушылардың табыстары;

Е. тұтынушылар талғамы.

$$$E

Монополистік бәсекенің сипатты белгілері:

А. салаға енудің салыстырмалы еркіндігі бар;

В. сатушылар саны аз емес;

С. өнім дифференциалданған;

D. сатып алушылар саны көп;

Е. барлығы.

$$$E

Төмендегі факторлардың қайсысы ұсынысқа әсер етеді:

А. сатылатын заттың бағасы;

В. өндіріс факторларының бағасы;

С. технология дәрежесі.

D. салық мөлшері;

Е. барлық жауаптар дұрыс.

$$$A

Таза монополия ұғымын сипаттайды:

А. бір ғана сатушы фирма;

В. нарыққа ену еркіндігі;

С. өнім дифференциясына жол жоқ;

D. бағаға бақылау жүргізілмейді;

Е. тек А және В жауаптары дұрыс .

$$$C

Жетілмеген бәсеке құрылымы:

А. монополия, жетілген бәсеке;

В. таза бәсеке, олигополия;

С. олигополия, монополия;

D. монопсония, жетілген бәсеке;

Е. А, В жауаптары.

$$$D

Графикте қандай сұраныс бейнеленген: A. басқа өнiм түрi өндiрiсiнiң кемуiмен - student2.ru

А. өте икемді

В. бірлік икемділікті;

С. икемсіз;

D. икемді;

Е. өте икемсіз.

$$$B

Сұраныстың бағалық икемділігін қай қатынас көрсетеді:

А. бағаның өзгеруі, %/сату көлемінің өзгеруі, %;

В. сатып алу көлемінің өзгеруі, %/бағаның өзгеруі, %;

С. ұсыныс көлемінің сұраныс көлеміне қатынасы;

D. ұсынылған тауар санының өзгеруі, %/бағаның өзгеруі, %;

Е. А, С жауаптары дұрыс.

$$$C

Тауарлы шаруашылықты ұйымдастырудың алғышартына не жатады:

А. адамдардың қажеттіліктерін барынша толық қанағаттандыру;

В. артық өнім өндіру;

С. қоғамдық еңбек бөлінісі;

D. сату үшін өндіру;

Е. ақша жүйесінің болуы.

$$$C

Сұраныс заңы тауарға сұраныс мөлшерінің оған деген нарықтың бағасының қандай тәуелділігін көрсетеді:

А. тура пропорциональды тәуелділікті;

В. артып отыратын;

С. кері пропорциональды тәуелділік;

D. тура тәуелділікті;

Е. бағаның жоғары болуына сәйкес, сұраныс көлемінің де үлкен болуы.

$$$D

Тауар бағасының 5 %-ға төмендеуінің нәтижесінде бұл тауарды сатып алу көлемі 2 % өсті, бұл жағдайда сұраныс:

А. жеке икемділік сұранысы;

В. абсолютті икемділік сұранысы;

С. икемді сұраныс;

D. икемсіз сұраныс;

Е. сұраққа жауап беру мүмкін емес.

$$$C

Сұраныс заңы ұйғарады, ол бойынша:

А. ұсыныстың сұраныстан асып түсуі бағаның төмендеуіне әкеледі;

В. егер тұтынушылардың табыстары өсетін болса, олар әдетте тауарларды көп сатып алады;

С. тауар бағасы төмендеген кезде жоспарланған сатып алу заттарының көлемі өседі;

D. сұраныс қисығы әдетте оңды иілген болады;

Е. тұтынушының ұйғарымының өзгеруіне байланысты сұраныс көлемі де өзгереді.

$$$C

Нарықта көрсетілген және сәйкесінше ақшалай қаржылармен қамтамасыз етілген қажеттілік көріну формасы-бұл:

А. бәсеке;

В. ұсыныс заңы;

С. сұраныс;

D. ұсыныс;

Е. баға.

$$$D

Жетілген бәсеке жағдайында фирма әдетте:

А. нарықты жаулап алу үшін бәсекенің қандай да болмасын нысандарын пайдаланады;

В. бәсеке күресінде өзі қалаған бағаны орнықтыруға қол жеткізеді;

С. азғана бәсекелестер саны жағдайында жұмыс істейді;

D. нарықтық бағаның құрылуына ықпал етпейді;

Е. бәсекелесін "жеңу" үшін бағаны төмендету.

$$$C

Төмендегі келтірілгендердің қайсысы нарық инфрақұрылымына жатпайды:

А. банктер;

В. жәрмеңкелер;

С. бала бақшалар;

D. валюталық биржалар;

Е. тауар биржасы.

$$$C

Қай капитал өз құнын өндірген өнімге бірте-бірте ауыстырып отырады:

А. айналмалы;

В. өзгермелі;

С. негізгі;

D. тікелей;

Е. жанама.

$$$C

Нарықтық бағаның үлкен өзгерісі сұраныс мөлшерінің сәл ғана өзгерісіне әкелсе, бұл қандай сұраныс:

А. икемді ұсыныс;

В. икемді сұраныс;

С. икемсіз сұраныс;

D. икемсіз ұсыныс;

Е. бірлікті сұраныс.

$$$B

Алмастырылатын тауарларға қандай тауарлар жатады:

А. фотоаппарат пен бензин;

В. сары май мен маргарин майы;

С. сиыр еті мен ұн өнімдері;

D. ұялы телефон және видео камера;

Е. теледидар және видеоплейер.

$$$C

Толықтырылатын тауарларға қандай тауарлар жатады:

А. телевизор және комьютер;

В. сары май мен маргарин майы;

С. автомобиль мен бензин;

D. ұялы телефон және радио телефон;

Е. сиыр еті мен ұн өнімдері.

$$$A

Икемсіз сұраныстың көрсеткіші:

А. Ed = 0,7;

B. Ed = 1;

C. Ed = 3,3;

D. Ed = 5;

E. Ed = 2,09.

$$$B

Бірлік икемді сұраныстың көрсеткіші:

А. Ed = 0,8;

B. Ed = 1;

C. Ed = 3,3;

D. Ed = 0;

E. Ed = 0,09.

$$$C

Сұраныс заңы қандай байланыстың кері тәуелділігін білдіреді:

А. сатып алушылар саны мен сатушылар саны;

В. тұтынушылардың талап-талғамдары мен ұйғарымдары;

С. баға мен көлемі;

D. өндіріс технологиясы мен тиімділігі;

Е. алмастырушы және толықтырушы тауарлар бағасы.

$$$E

Сұраныс факторларына жататындар:

A. берілген тауардың бағасы

В. берілген тауарды алмастыратын және толықтыратын тауарлардың бағасы
C. дотация
D. табыс көлемі
E. а, b және d жауаптары.

$$$C

Төмендегі факторлардың қайсысы ұсыныс көлеміне әсер етпейді:

A. сатылатын заттың бағасы
B. өндіріс факторларының бағасы
C. табыс көлемі
D. салық мөлшері
E. технология дәрежесі.

$$$C

Егер жеке сұраныстар туралы мәліметтер берілген болса, нарықтық сұраныс қалай табылады:

A. белгілі бір сұраныс көлеміне сәйкес табыстарды қосу

B. белгілі бір сұраныс көлеміне сәйкес келетін бағаларды қосу арқылы

С. белгілі бір бағаға сәйкес келетін сұраныстардың көлемін қосу арқылы
D. кез келген тұтынушының ең көп сұраныс көлемі арқылы
E. жоғарыда айтылғандардың бәрі де дұрыс.

$$$D

Ұсыныс заңы қандай тәуелділікті білдіреді:

А. сатып алынатын тауар мөлшерінің бағадан тура тәуелділігі

В. сатып алынатын тауар мөлшері мен оның бағасы арасындағы кері тәуелділік

С. бағаның тауар сапасынан тура тәуелділігі

D. ұсынылатын өнім көлемі мен оның бағасы арасындағы тура тәуелділік

Е. ұсынылатын өнім көлемі мен оның бағасы арасындағы кері тәуелділік.

$$$D

Нарықтық ортада тауарлар тапшылығы болу үшін:

A. тауарға деген сұраныс көлемі ұсыныс көлемінен аз болуы қажет

B. тауарды сату бағасы теңдестік бағадан төмен болуы қажет

C. тауарды сату бағасы теңдестік бағасынан жоғары болуы қажет

D. тауарға деген сұраныс көлемі ұсыныс көлемінен көп болуы қажет

E. сұраныс бағасы ұсыныс бағасына тең болуы қажет.

$$$C

Игiлiкке сұраныс баға бойынша икемсiз, егер сұраныстың бағалық икемдiлiгi:

A. 2 - ден үлкен болса;

B. 1 - ден артық, 2 - ден кем болса;

C. 1 - ден кем болса;

D. 0 - ден кем болса;

Е. 1 - ге тең болса.

$$$E

Егер бағаның 18%-ға дейін азаюы, ұсыныс көлемін 18%-ға дейін төмендетсе, онда берілген ұсыныс:

А. өте икемсіз

В. икемсіз

С. өте икемді

D. икемді

Е. бірлік икемді.

$$$A

Сұраныс пен ұсыныс қисықтарының қиылысу нүктесі төмендегілердің қайсысын сипаттайды:

А. тепе- теңдік көлем мен тепе-теңдік бағаны

В. тапшылықты

С. артықшылықты

D. жоғарғы деңгейдегі өнім шығаруды

Е. жоғарғы деңгейдегі бағаны.

$$$B

Х және У тауары бар. Қиылысқан бағалық икемділігі Еху= -3. Бұл білдіреді, яғни:

A. Х және У тәуелсіз тауарлар;

B. Х және У өзара толықтыратын тауарлар;

C. Х және У өзара алмастырылатын тауарлар;

D. Х және У күнделікті қолданылатын тауарлар;

E. жеткілікті ақпарат берілмеген.

$$$B

Компьютерге ұсыныс қисығының солға-жоғары орнын ауыстыруын қалай түсіндіруге болады?

A. жаңа технологияны енгізумен;

B. ресурстарға бағаның өсуімен;

C. дотация енгізумен;

D. өндірушілер саны көбеюімен;

Е. барлығы дұрыс.

$$$A

Ақшаның қандай қызметi баға ұғымын бiлдiредi :

A. Құн өлшемi ;

B. қор жинау құралы ;

C. әлемдiк ақша ;

D. төлем құралы ;

Е. айналым құралы .

$$$D

Бағаның 2 есеге төмендеуi, сұраныс көлемiнiң 2 есеге артуына әкелдi.Икемдiлiк қандай болады:

А. |Е|=0;

В. |E||>1;

С. |E|<1;

D. |E|=1;

Е. E=-¥.

$$$B

Егер тауардың бағасы өзгергенде жалпы кiрiс өзгермесе, онда сұраныстың бағалық икемдiлiк коэффициентi:

А) 1-ден жоғары

В) 1-ге тең

С) 0-ге тең

D) 1-ден төмен

Е) 0-дан жоғары.

$$$A

Тауарды сапасы төмен тауар деп санауға болады, егер:

А) сұраныстың табыс бойынша икемдiлiгi –1-ге тең

В) сұраныстың бағалық икемдiлiгi –4-ке тең

С) сұраныстың қиылысқан икемдiлiгi-2-ге тең

D) сұраныстың табыс бойынша икемдiлiгi 1,3-ке тең

Е) сұраныстың қиылысқан икемдiлiгi 1,4-ке тең.

$$$B

Велосипедке сұраныс қисығы келесі түрде берілген Qd = 600-2p мұнда – айына сұраным көлем, P – баға, тг., велосипедтердің ұсыныс қисығы Qs = 300+4р. Товардың тепе-теңдік бағасы, көлемі қандай?

A. Q = 380, P = 2

B. Q = 500, P = 50

C. Q = 450, P = 75

D. Q = 600, P = 50

Е. Q = 350, P = 45.

$$$A

Таза монополия нарығында қанша өндiрушi болады:

Наши рекомендации