Тема 10. Фінансовий менеджмент

1. Стратегія і тактика фінансового менеджменту

2. Прибуток як об’єкт фінансового менеджменту

3. Грошові доходи підприємства.

4. Бюджетний менеджмент

5. Податковий менеджмент

3.4. Пошуково-аналітична та наукова робота

Науково-пошукова робота студентів охоплює завдання на вибір студента. Науково-пошукова робота може відбуватися у наступних формах:

3.4.1. Підготовка і презентація експертної оцінки
3.4.2. Підготовка і презентація реферату та бібліографія
3.4.3. Підготовка і презентація міні-лекції
3.4.4. Участь у мозковому штурмі по визначеній проблемі
3.4.5. Участь у дискусії щодо проблемних питань семінарських занять, за результатами презентації рефератів, міні-лекцій та експертних оцінок
3.4.6. Участь у діловій грі
3.4.7. Участь у науковій студентській конференції по фінансовим питанням

Детальна інформація за пунктами 3.4.1. – 3.4.3. зазначена вище – Виконання індивідуальних завдань.

3.4.4. Участь у мозковому штурмі проблеми

„Мозковий штурм” проблеми. За короткий проміжок часу необхідно висунути найбільшу кількість можливих аргументів, пропозицій, шляхів вирішення проблеми. Кінцева мета: знайти вирішення проблеми.

3.4.5. Участь у дискусії щодо проблемних питань семінарських занять,

за результатами презентації рефератів, міні-лекцій та експертних оцінок

Кінцева мета дискусії: в ході обговорення виявити всі можливі аспекти і підходи до розглядуваного питання. Тут може застосовуватися метод “міні лекція”: студент готує міні-лекцію, реферат або експертну оцінку з проблемного питання. Мета цього – сформулювати проблему і окреслити дискусійні питання. Далі відбувається дискусія.

3.4.6. Участь у діловій грі

Сформувати 2 групи студентів (2-4 чол.), які будуть відстоювати протилежні позиції (ці групи сформувати із студентів, які мають протилежні позиції з приводу дискусійного питання). Студентські групи заздалегідь готують свої виступи, шукають аргументи, щоб переконати аудиторію. Кінцева мета: виграти гру, переконавши більшість у правильності своєї позиції (може бути перевірено шляхом голосування аудиторії).

Завдання для ділової гри - протилежні позиції

1. . Пропорційне оподаткування фізичних осіб   Прогресивне оподаткування фізичних осіб
2. . Необхідність податкових пільг   Втрати від податкових пільг
3. 3 Необхідність запровадження страхової медицини в Україні   Нереальність (несвоєчасність) запровадження страхової медицини в Україні
4. . Солідарна пенсійна система   Накопичувальна пенсійна система

3.4.7. Участь у науковій студентській конференції по фінансовій проблематиці

Один раз на рік в університеті проходить наукова студентська конференція. Участь у роботі конференції дає можливість сформувати низку важливих навичок:

- навчитися виступати перед аудиторією,

- навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її,

- обґрунтовувати і відстоювати свою позицію,

- вислуховувати думку інших людей,

- розширити свій професійний світогляд,

- отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях.

Індивідуально-консультативна робота проводиться в таких формах:

Перевірка виконання індивідуальних завдань студентів: (1) експертних оцінок; (2) реферату та бібліографії.

Здійснюється викладачем, який проводить семінари, на протязі семестру, в якому виконується зазначена робота.

Перевірка виконання завдань поточного контролю:

схематичного контролю,

оперативного письмового контролю,

модульних завдань.

Здійснюється викладачем, що проводить семінари, на протязі семестру, в якому виконуються відповідні завдання.

Надання консультацій:

Проведення цільових консультацій перед модулем та перед іспитом. Консультація проводиться в активній формі з використанням методу прес-конференції. При цьому при наданні консультацій перед виконанням модуля до неї можуть залучатися найбільш підготовлені студенти (за їх бажанням).

Консультації студентів з приводу виконання індивідуальних завдань:

а) при виборі теми реферату, міні-лекції та в процесі роботи над даними роботами;

б) при підготовці експертної оцінки та бібліографії;

в) у процесі підготовці доповідей для участі в науковій студентській конференції по фінансовим питанням.

Консультації здійснюється викладачем, що проводить семінари, один раз на тиждень відповідно графіка консультацій. На першому семінарському занятті студенти отримують графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР) на поточний семестр.

Методика проведення семінарів

В основі проведення семінарів знаходиться обговорення актуальних дискусійних і проблемних питань. Передбачається, що теоретичні питання, які стосуються сутності, функцій, класифікацій, видів, типів і т.п. студенти засвоюють самостійно (на основі лекційного матеріалу, підручників і посібників); а викладач лише проводить контроль рівня засвоєння цих знань і пояснює ті питання, які виявилися складними і незрозумілими для аудиторії.

Наши рекомендации