Варіант контрольної роботи студента визначає викладач, або відповідає останньої цифри його номера залікової книжки.

Вимоги до змісту контрольної роботи:

- застосовуючи базові теоретичні положення дисципліни “Міжнародний маркетинг”, необхідно розкрити зміст даної теми, формулюючи відповіді на вказані питання;

- максимально наситити контрольну роботу ситуаціями, фактами, аналогами, цифровими та іншими матеріалами, а також остаточними висновками про значущість даної теми;

- чітко викласти результати аналізу, закінчивши його відповідними висновками.

Забороняється дослівне переписування матеріалу з літературних джерел! Контрольна робота повинна бути виконана і подана на перевірку викладачеві не пізніше ніж за два тижні до сесії. Загальний обсяг контрольної роботи - в межах 35 друкованих сторінок 14 шрифтом TNR, інтервал – 1,5, поля: ліве – 30 мм, верхнє та ніжне – 20 мм, праве – 15 мм.

Завдання до виконання контрольної роботи

Завдання до виконання теоретичної частини

Варіант 1. Експортна кооперація

1. Загальне поняття про експортну кооперацію.

2. Ліцензійне виробництво.

3. Франчайзінг.

Література: 1, 3, 6, 8, 10, 19, 21-23.

Варіант 2. Експортна кооперація

1. Загальне поняття про експортну кооперацію.

2. Управління за контрактом.

3. Виробництво за контрактом.

4. Операції з давальницькою сировиною.

Література: 1, 3, 6, 8, 10. 19, 21-23.

Варіант 3. Пряме інвестування

1. Загальне поняття про пряме інвестування.

2. Спільне та повне володіння підприємством.

3. Збіркове та повне виробництво.

Література: 1, 3, 6, 8, 10, 19, 21-23.

Варіант 4. Посередницькі агентські підприємства

1. Загальне поняття про діяльність посередницьких підприємств.

2. Агенції, компанії і фірми, що спеціалізуються на рекламно-інформаційної і представницької діяльності.

3. Торгівельно-посередницькі і експортно-імпортні підприємства.

Література: 1, 3, 6-8, 10, 21-23.

Варіант 5. Фірми виробничого профілю (збіркові, ремонтні, торгівельні, транспортно-експедиторські)

1. Загальне поняття про необхідність створення фірм виробничого профілю.

2. Збіркові, ремонтні сервісні та ін.

3. Торгівельні підприємства (закордонні, дилерські, дистриб’юторські мережі, закупівельні компанії).

4. Підприємства з транспортно-експедиторського обслуговування зовнішньоторгівельної діяльності.

Література: 1, 3, 6-8, 10, 21-23.

Варіант 6. Фірми виробничого профілю (підприємства з спільної реалізації інвестиційних проектів, венчурні фірми, ліцензійні фірми)

1. Загальне поняття про необхідність створення фірм виробничого профілю.

2. Підприємства з спільної реалізації інвестиційних проектів з участю закордонних партнерів, а також з будівництва об’єктів інших країн.

3. Венчурні фірми з проведення за кордоном НДДКР і впровадження НДДКР.

4. Ліцензійні фірми, фірми з продажу і ліцензуванню технологій, об’єктів інтелектуальної власності.

Література: 1, 3, 6-8, 10, 21-23.

Варіант 7. Холдингові компанії на міжнародному ринку

1. Загальне поняття про холдингові компанії та їх призначення.

2. Процес створення та реєстрації холдингових компаній.

3. Практичний досвід роботи холдингових компаній на міжнародному ринку.

Література: 1, 3, 6-8, 10, 15, 21-23.

Варіант 8. Страхові компанії на міжнародному ринку

1. Загальне поняття про страхові компанії та їх призначення.

2. Процес створення та реєстрації страхових компаній.

3. Практичний досвід роботи страхових компаній на міжнародному ринку.

Література: 1, 3, 6-8, 10, 15, 21-23.

Варіант 9. Трастові компанії на міжнародному ринку

1. Загальне поняття про трастові компанії та їх призначення.

2. Процес створення та реєстрації трастових компаній.

3. Практичний досвід роботи трастових компаній на міжнародному ринку.

Література: 1, 3, 6-8, 10, 15, 21-23.

Варіант 10. Оффшорні компанії на міжнародному ринку.

1. Загальне поняття про оффшорні компанії та їх призначення.

2. Процес створення та реєстрації оффшорних компаній.

3. Оффшорні зони.

4. Практичний досвід роботи оффшорних компаній на міжнародному ринку.

Література: 1, 3, 6-8, 10, 21-23.

Завдання до виконання практичної частини

Наши рекомендации