Д) поєднання волі більшості з гарантіями прав особи, яка перебуває в меншості.

22.У чому полягає суть принципу демократії - плюралізмі?

В) багатоманітність суспільних явищ, розширює коло політичного вибору, допускає не лише плюралізм думок, але й політичний плюралізм;

23. Свобода вибору суспільного ладу і форми правління, право народу визначати і змінювати конституційний лад - зміст якого принципу демократії розкрито?

Г) політична свобода;

24.Рівність усіх перед законом, рівну відповідальність за скосне правопорушення, право на рівний захист перед

судом -зміст якого принципу демократії розкрито А) рівноправність громадян;

25. Формування органі» влади і місцевого самоврядування шляхом народного волевиявлення, забезпечує їх

змінюваність, підконтрольність і взаємоконтроль, рівну можливість кожного реалізувати свої виборчі права — зміст якого принципу демократії розкрито?

В) виборність органів держави;

26. Взаємозалежність і взаємне обмеження різних гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової, що служить перешкодою для перетворення влади на засіб придушення свободи і рівності - зміст якого принципу демократії розкрито?

Д) поділ влади.

27. Поєднання волі більшості з гарантіями прав особи, яка перебуває в меншості - зміст якого принципу демократії розкрито'1

Б) прийняття рішень за волею більшості при обов'язковому дотриманні прав меншості:

28. Багатоманітність суспільних явиш, розширює коло політичного вибору, допускає не лише плюралізм думок, але н політичний плюралізм - зміст якого принципу демократії розкрито?

Г) плюралізм;

29. Вкажіть, в чому проявляється державний характер демократії?

В) виражається в делегуванні народом своїх повноважень державним органам; забезпечується виборністю органів

держави; проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей;

30. Вкажіть, в чому проявляється державний характер демократії?

Д) правильна відповідь відсутня.

31. Якими принципами гарантується політичний плюралізм держави?

Д) відповіді А, Б, В вірні.

32. Демократія припускає взаємну відповідальність держави і громадянина. На Вашу думку, у чому це виражається?

Б) у вимозі утримуватися від учинення дій, шо порушують їх взаємні права і обов'язки;

33. Пряма демократія -це;

А) форма безпосередньої участі громадян в управлінні державою шляхом формування вищих представницьких органів, органів місцевого самоврядування, їх персонального складу;

34. Представницька демократія -це;

Б) форма народовладдя, при якій влада здійснюється через виявлення волі представників народу у виборних органах.

Г) форма народовладдя, при якій влада здійснюється через виявлення волі представників народу у виборних органах;

35 Непряма демократія -це:

Б) форма народовладдя, при якій влада здіиснюсться через виявлення волі представників народу у виборних органах;

Г) форма народовладдя, прн якій влада здійснюється через виявлення волі представників народу у виборних органах;

36. Безпосередня демократія -це: Форма народовладдя, при якій влада здійснюється через виявлення волі представників народу у виборних органах

А) форма безпосередньої участі громадян в управлінні державою шляхом формування вищих представницьких

органів, органів місцевого самоврядування, їх персонального складу;

37. Форма народовладдя, при якій влада здійснюється через виявлення волі представників народу у виборних органах - це;

Д) відповіді А і Б вірні

38. Форма народовладдя, при якій влада здійснюється через виявлення волі представників народу у виборних органах -це:

Д) відповіді В і Г вірні.

39. Дайте, будь-ласка, визначення інститутам демократії. Інститути демократії- це:

Г) легітимні (організаційно оформленні і визнанні громадськістю) і легальні (юридично оформленні, узаконені) елементи політичної системи суспільства, які безпосередньо створюють демократичний режим у державі через втілення в них принципів демократії;

40. Дайте, будь-ласка, визначення виборам. Вибори - це:

Наши рекомендации