Передкризовий рівень ще не досягнутий

Опубліковано чергову доповідь про світові інвестиції - UNCTAD World Investment Report 2011.

Основна увага в доповіді приділена прямим іноземним інвестиціям (ПІІ), що є однією з рушійних сил світового економічного зростання.

За оцінкою ЮНКТАД, приплив ПІІ в світі в 2010 році склав 1240 млрд. дол.. Це на 5% більше, ніж у попередньому році, але майже на 37% нижче рекордного рівня 2007 року і на 15% нижче середнього рівня передкризових 2005-2007 років . Таким чином, ПІІ як і раніше відстають від глобального промислового виробництва та світової торгівлі і відновилися на докризовому рівні.

У доповіді прогнозується зростання припливу ПІІ в 2011 році (у трлн. дол) до 1,4-1,6, в 2012 році - до 1,7 і в 2013 році - до 1,9. Таким чином, навіть в 2013 році цей показник впритул наблизиться, але не перевершить рекордний рівень 2007 року.

Проте, як наголошується в доповіді, цей досить скромний сценарій буде реалізований лише за відсутності несподіваних глобальних економічних потрясінь, які можуть виникнути під впливом цілої низки все ще діючих факторів ризику. До таких факторів автори доповіді зараховують непередбачуваність глобального економічного керівництва, можливу масштабну кризу суверенного боргу, а також диспропорції в бюджетно-фінансовій сфері деяких розвинених країн і загрозу інфляції.

Важливі зміни відбулися в 2010 році у галузевій структурі ПІІ. Зокрема, скоротилися глобальні інвестиції у видобувну промисловість, а також в усі основні сектори послуг, особливо в сферу фінансів, транспорт, зв'язок, ділові та комунальні послуги. При загальному зростанні ПІІ в обробну промисловість спостерігалося їх скорочення в металургію і електроніку, збереження рівня попереднього року у хімічній і фармацевтичній промисловості та істотне зростання в харчовій, текстильній, тютюновій, текстильної, швейної та автомобільній галузях.

Досить нерівномірно розподілявся в 2010 році приплив ПІІ по основних групах країн. Найбільш швидкими темпами зростали інвестиції в країни, що розвиваються. В результаті вперше на ці країни припало понад половину світового припливу ПІІ, а саме 52,8%.

Джерело: http://silrada.com.ua/show/analitic/32703

Питання:

1. Чому скоротилися глобальні інвестиції у видобувну промисловість, а також в усі основні сектори послуг (в сферу фінансів, транспорт, зв'язок, ділові та комунальні послуги)?

2. Чим можна пояснити зростання ПІІ в харчовій, текстильній, тютюновій, текстильної, швейної та автомобільній галузях?

Варіант 22.

1. Аналітична записка за темою: (10 балів)«Динаміка зовнішньої торгівлі Україні з країнами СНД».

Тести (5 балів).

1.Якими рисами характеризується митний союз?

a) усунення внутрішніх тарифів;

b) спільний зовнішній тариф, усунення внутрішніх тарифів;

c) вільний рух капіталів та робочої сили; усунення внутрішніх тарифів; спільний зовнішній тариф;

d) гармонізація економічної політики; спільний зовнішній тариф; усунення внутрішніх тарифів; вільний рух капіталів та робочої сили.

2. Принцип, який полягає в тому, що країна мусить надати своєму партнерові по СОТ такі самі привілеї, які вона надає будь-якій іншій держави, називається:

a) принципом національного режиму;

b) принципом утворення стійкої основи торгівлі;

c) принципом найбільшого сприяння;

d) принципом регіональних торговельних домовленостей.

3.Головною метою ЮНСІТРАЛ є:

a) фінансова допомога країнам, що розвиваються;

b) погашення дефіциту платіжного балансу шляхом надання кредитів;

c) лібералізація міжнародної торгівлі;

d) розробка та прийняття конвенцій з міжнародного торговельного права.

4. Зростання дефіциту рахунку поточних операцій платіжного балансу зумовлює:

a) падіння курсу національної валюти;

b) зростання курсу національної валюти;

c) зменшення пропозиції національної валюти.

5.Вставте вірне визначення :

________- це купівля товару у іноземного продавця, ввезення його в країну покупця, а потім перепродаж даного товару (без його перероблення) за кордон іноземному покупцеві.

Кейс (10 балів).

Наши рекомендации