Завдання 2. Продовжити речення. 2 страница

______________________________________________________

____________________________________

б) Форми суспільного поділу праці:

- Загальна форма _____________________________________________________________

______________________________________________________

Приклад ____

__________________

- Часткова форма _____________________________________________________________

______________________________________________________

Приклад: ____

__________________

- Одинична форма ____________________________________________________________

____________________________________

Приклад: ____

__________________

1. Організаційні форми суспільного поділу праці:

1._________________________________________

2._________________________________________

3._________________________________________

4._________________________________________

а) Кооперація праці це: ________________________________________________________

______________________________________________________

б) Спеціалізація це: ___________________________________________________________

______________________________________________________

в) Централізація: ___________________________________________________________________

______________________________________________________

г) Комбінування _____________________________________________________________

______________________________________________________

Завдання 2. Продовжити речення. 2 страница - student2.ru Завдання 2. Продовжити речення. 2 страница - student2.ru

САМОСТІЙНА РОБОТА № 5

Програмна тема № 4. Економіка суспільства як сукупність видів

економічної діяльності.

Тема самостійної роботи: Ефективність суспільної економіки.

П Л А Н

1. Основні показники ефективності суспільної економіки.

2. Економічна та соціальна ефективність.

2. Основні напрями підвищення ефективності економічної системи

суспільства.

Кількість годин: 2

Опорні знання:Економічна система, її класифікація, структура.

Література: Л-2 с.376-386; Л-7 с.71-78

1. Відповісти на питання.

Визначити основні показники результату суспільного виробництва та охарактеризувати їх ________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Дати визначення.

а) Ефективність суспільного виробництва це ____________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

її формула:

б) Соціальна ефективність це __________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________

в) Економічна ефективність це _________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

3. Перечисліть основні показники ефективності суспільного виробництва:

1. __________

____________________________________

2. _________

___________________________________

3. __________
____________________________________

4. __________
____________________________________

______________________________________________________________________

САМОСТІЙНА РОБОТА № 6

Програмна тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства.

Тема самостійної роботи: Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі.

П Л А Н

1. Форми участі робітників у прибутках.

2. Соціальні наслідки власності.

3. Сучасний етап відносин власності в Україні. Закон України „Про власність”.

4. Роздержавлення та приватизація власності в Україні.

Кількість годин: 4.

Опорні знання: Економічні та юридичні основи виробничих відносин в суспільстві.

Література: Л-10 с.65-68; Л-5 с.54-55;

1.Відповісти на питання:

а) Що означає категорія «власність»? ___________________________________________

______________________________________________________

2. Пояснити, яке практичне значення має визначення економічної сутності власності як сукупності виробничих відносин?______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Назвати основні функції та наслідки власності:

__________________

____________________________________

__________________

____________________________________

__________________

__________________
____________________________________

____________________________________

__________________
____________________________________

____________________________________

__________________

____________________________________

__________________

6. Назвати основні форми власності, які існують в Україні на сучасному етапі, їх характеристика ____

____________________________________

__________________

____________________________________

__________________

____________________________________

__________________

__________________

7. Дати визначення

Роздержавлення це ___________________________________________________________

__________________
__________________

Приватизація це ____________________________________________________________
__________________

__________________

8. Чи відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам така стаття Конституції, в якій беззастережно гарантується право приватної власності?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________

9. Які з аспектів власності відіграють провідну роль у формуванні людини – працівника і людини – власника?

__________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ ____________________________________________

Завдання 2. Продовжити речення. 2 страница - student2.ru Завдання 2. Продовжити речення. 2 страница - student2.ru

САМОСТІЙНА РОБОТА № 8

Програмна тема: 6.Товарне виробництво і товарно-грошові відносини.

Тема самостійної роботи: Товарне виробництво

П Л А Н

1. Натуральне і товарне виробництво

2. Товар і його властивості. Закон вартості.

3. Гроші та їх суть.

Кількість годин: 2.

Опорні знання: Товар. Споживча вартість. Вартість. Гроші та закони

грошового обігу.

Література: Л-7 с.124-127; с.116-118.

1.Відповісти на питання:

Причини виникнення товарного виробництва: __________________________________________

____________________________________

Суть товарного виробництва ________________________________________________________

__________________

Дати найбільш повне визначення:

а) товару___________________________________________________________________

__________________

б) грошей ___________________________________________________________________
__________________

в) вартості__________________________________________________________________

_________________

2.Чи володіє товар споживчою вартістю, якщо вона приносить не тільки користь, але й шкоду людям (навести приклади) ___________________________________________________________

________________________________________________________________________ _______________________________________________________________

Що означає той факт, що товар не проданий? Про що це свідчить? Якими можуть бути його наслідки?

а) для товаровиробника ________________________________________________________________________________

б) для суспільства: ________________________________________________________________________ _____________________________________

3.Пояснити: чому гроші є найбільш ліквідним товаром?

________________________________________________________________________________

Пояснити, що є основою спів вимірності товарів, і чому гроші служать загальним еквівалентом вартості товарів? ___________________________________________________________________

__________________

________________________________________________________________________

__________________

4.Вирішити задачі:

Сума цін проданих товарів 40 млн. золотих доларів; продано в кредит товарів на суму 400 тис. золотих доларів; сума платежів – 600 тис. золотих доларів; сума взаємопогашених платежів – 280 тис. золотих доларів; середнє число оборотів долара – 10. Скільки залишиться в обігу золотих доларів, якщо уряд випустить у обіг 3 млн. паперових доларів?

__________________

__________________________

__________________

______________________________________________________

__________________

____________________________________

Протягом року сума цін проданих товарів 100 млрд. гривень; продано в кредит товарів на суму 20 млрд. гривень; сума платежів – 15 млрд. гривень; сума взаємопогашених платежів – 35 млрд. гривень; середнє число оборотів гривні протягом року – 10. Як зміниться кількість грошей, необхідних для обігу, якщо число оборотів грошей збільшиться у 2 рази?

__________________

__________________

______________________________________________________

__________________

______________________________________________________

Якщо сума цін реалізованих товарів – 200 ум. од.; сума цін товарів, проданих у кредит, - 120 ум. од.; сума платежів готівкою – 80 ум. од.; сума платежів по безготівкових розрахунках складає 50% усієї суми готівково-грошових платежів; швидкість обороту грошей – 10. Як зміниться кількість грошей, необхідних для обігу, якщо товари не будуть продаватися в кредит?

______________________________________________________

__________________

______________________________________________________

Завдання 2. Продовжити речення. 2 страница - student2.ru

САМОСТІЙНА РОБОТА № 8

Програмна тема: 7.Загальні основи ринку.

Тема самостійної роботи: Ринкова інфраструктура.

П Л А Н

1. Поняття та елементи інфраструктури.

2. Функції і види інфраструктури.

3. Моделі ринку

Кількість годин: 2.

Опорні знання: Товарно-грошові відносини.

Література: Л-5 с.123-139; Л-7 с.137-142; Л-9 с.140-142

1.Відповісти на питання:

Інфраструктура ринку це: ______________________________________________________ __________________

____________________________________

Основні функції інфраструктури ринку: __________________

____________________________________________

Види інфраструктури: Назвати

1. __________

__________________

2. __________

_________________

_________________

__________________

Наши рекомендации