З господарського права україни

ПИТАННЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1

1. Економічна система України та розвиток ринкових відносин: загальна характеристика.

2. Поняття та ознаки господарської діяльності

3. Принципи здійснення господарської діяльності

4. Поняття та ознаки підприємництва

5. Господарські правовідносини: поняття та загальна характеристика.

6. Поняття господарського права.

7. Предмет та метод господарського права.

8. Розмежування сфери дії господарського та цивільного права.

9. Господарське законодавство: поняття, характерні риси

10. Система господарського законодавства

11. Поняття та види господарсько-правових норм.

12. Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання

13. Форми та основні напрями державної економічної політики

14. Економічні методи регулювання господарської діяльності

15. Адміністративні методи регулювання господарської діяльності

16. Державний рівень організації господарської діяльності та керівництво нею

17. Ліцензування господарської діяльності

18. Патентування підприємницької діяльності

19. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки

20. Поняття та види суб’єктів господарювання

21. Правовий статус фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності.

22. Поняття та ознаки юридичних осіб.

23. Види юридичних осіб.

24. Види підприємств за формами власності

25. Правове становище державних підприємств.

26. Види державних підприємств.

27. Правове становище комунальних підприємств.

28. Правове становище приватних підприємств.

29. Поняття та характеристика господарських товариств.

30. Види господарських товариств.

31. Правове становище акціонерних товариств.

32. Види акціонерних товариств та відмінності між ними.

33. Особливості правового статусу холдингових компаній

34. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю.

35. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю.

36. Правове становище повного товариства.

37. Правове становище командитного товариства.

38. Відмінності правового статусу учасників командитного товариства.

39. Поняття та види кооперації.

40. Правове становище виробничого кооперативу

41. Поняття та класифікація господарських об'єднань.

42. Види господарських об’єднань.

43. Порядок утворення суб’єктів господарювання.

44. Установчі документи юридичних осіб – суб’єктів господарювання.

45. Поняття державної реєстрації суб’єктів господарювання та загальні засади її здійснення.

46. Порядок державної реєстрації юридичних осіб.

47. Порядок державної реєстрації фізичних осіб – підприємців.

48. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

49. Основні правові титули закріплення майна за суб’єктами господарювання: поняття, види та загальна характеристика.

50. Корпоративні права: поняття та правова природа.

51. Поняття та підстави припинення суб’єктів господарювання.

52. Види припинення суб’єктів господарювання.

53. Поняття та загальна характеристика процедури банкрутства.

54. Види судових процедур, які застосовуються під час банкрутства.

55. Черговість задоволення вимог кредиторів під час ліквідації банкрута.

56. Досудова санація.

57. Поняття господарських зобов’язань та підстави їх виникнення

58. Види господарських зобов’язань

59. Загальні правила виконання та припинення господарських зобов’язань

60. Поняття та ознаки господарського договору

61. Класифікація господарських договорів

62. Форма господарського договору

63. Функції господарського договору

64. Зміст господарського договору

65. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів

66. Виконання господарських договорів

67. Поняття та способи забезпечення виконання господарських догорів

68. Неустойка: поняття та види

69. Гарантія, як спосіб забезпечення виконання господарського договору

70. Застава, як спосіб забезпечення виконання господарського договору

71. Порука, як спосіб забезпечення виконання господарського договору

72. Притримання, як спосіб забезпечення виконання господарського договору

73. Завдаток, як спосіб забезпечення виконання господарського договору

74. Господарсько-правова відповідальність суб’єктів господарювання: загальна характеристика

75. Поняття та види господарсько-правових санкцій

76. Відшкодування збитків як вид господарсько-правової відповідальності

77. Господарсько-адміністративні штрафи

78. Господарсько-організаційні санкції

79. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності

80. Кримінальна відповідальність у сфері підприємницької діяльності

Наши рекомендации