Поняття загального (сукупного, валового), середнього та граничного доходу

В умовах чистої конкуренції фірма не може проводити власну цінову політику. Вона пристосовується до тих цін, які склалися на ринку. З цього можна зробити висновок, що скільки б не запропонувала б конкурентна фірма товару, це ніяк не вплине на ринкову ціну. Крива попиту абсолютно еластична.

Поняття загального (сукупного, валового), середнього та граничного доходу - student2.ru

Рис. 1. Постійні витрати

Особливості попиту на продукт конкурентної фірми проявляються через динаміку основних показників, що характеризують її доходи залежно від обсягів продаж. До таких показників належать:

1. Валовий (сукупний) дохід (TR) — це загальна виручка від продажу всього обсягу продукції.

2. Середній дохід (AR) — це валовий дохід у розрахунку на одиницю проданої продукції:

AR = TR/Q.

3. Граничний дохід (MR) — це приріст валового доходу, який є результатом продажу ще однієї одиниці продукції:

MR = ∆TR/∆Q.

Граничний дохід в умовах досконалої конкуренції незмінний.

Валовий дохід конкурентної фірми зростатиме прямо пропорційно обсягу продажів. Ціна за одиницю товару, середній та граничний доходи в умовах конкурентного ринку завжди будуть рівними між собою.

Поняття загального (сукупного, валового), середнього та граничного доходу - student2.ru

Рис. 2. Максимізація прибутку у коротко строковому періоді

Економічний прибуток фірма буде одержувати тоді, коли валовий дохід виявиться більшим, ніж сукупні витрати. Складніша справа, якщо за будь-яких обсягів виробництва сукупні витрати перевищують валовий дохід. За цих умов потрібно шукати рішення, яке мінімізує збитки. Якщо фірма припинить виробництво, то її збитки будуть дорівнювати постійним витратам. Тому за умови постійної збитковості виробництва варто виробити якийсь обсяг продукції, якщо загальні збитки фірми будуть меншими, ніж постійні витрати. Цей результат буде таким, коли валовий дохід перевищуватиме змінні витрати.

Дохід в умовах монополії.Вирішальна відмінність між чистою конкуренцією і чистою монополією полягає в своєрідності кривої попиту: якщо для конкурентної фірми вона має абсолютно еластичний характер, то для чистого монополіста — спадний характер. Ціна реалізації додаткової одиниці продукції для монополіста завжди перевищує додатковий дохід, отриманий від її продажу (граничний дохід). Валовий дохід фірми-монополіста при збільшенні обсягів продажу зростає не завжди: продаж дев’ятої і десятої одиниць продукції супроводжується зменшенням загальної виручки. Динаміка валового доходу тісно пов’язана з рівнем граничного доходу. Якщо граничний дохід має позитивне значення, то валовий дохід зі збільшенням обсягів продажу зростає. Якщо граничний дохід набуває від’ємного значення, то валовий дохід зменшується :

MR > TR, MR < TR.

Отже, максимального значення валовий дохід набуває у тій точці, де граничний дохід дорівнює нулю: MR = 0 * TR — max.

Наши рекомендации