Виробництво промислової продукції на підприємстві

виробництво промислової продукції на підприємстві - student2.ru за 2007 - 2016 роки (тис. тонн)

  Під- Рік при- ємство

Таблиця 5

Кількість, ціна та витрати на виробництво й реалізацію продукції «А» і «Б»

Промислового підприємства у I і II кварталах

№ під-при-ємст-ва Про-дук-ція I квартал II квартал
кількість продукціїтис. штук ціна одиниці продукції, грн. загальні витрати робочого часу, тис. люд.-днів кількість продукціїтис. штук ціна одиниці продукції, грн. загальні витрати робочого часу, тис. люд.-днів витрати на вироб-ництво продукції, тис. грн. зміна собівар-тості одиниці продукції у II кварталі порівняно з I кварталом, %
А Б
А -8,4
В +1,1
А -11,3
В +5,2
А +4,7
В -3,8
А -7,1
В +4,9
А +3,3
В +11,2

Продовження таблиці 5

А Б
А -8,5
В -3,1
А +13,1
В -4,9
А -8,8
В +14,5
А +7,6
В -2,9
А -8,1
В -5,2
А +4,8
В -2,7
А -7,6
В -11,3
А +5,4
В -3,2
А -9,8
В +4,1
А -3,2
В +7,2

Продовження таблиці 5

А Б
А -5,5
В -4,2
А +6,7
В -1,9
А +3,8
В +5,1
А +7,1
В -5,4
А -3,5
В +6,7
А -5,9
В -1,4
А -12,1
В +3,9
А +7,2
В +2,2
А -4,5
В -3,6
А +2,7
В -5,5

Продовження таблиці 5

А Б
А -12,2
В -4,6
А -8,1
В +3,9
А +4,8
В -14,5

Таблиця 6

Кількість, ціна та витрати робочого часу на виробництво й реалізацію продукції «А» по двох

Промислових підприємствах у I і II кварталах

№ варіанта № підпри-ємства I квартал II квартал    
кількість продукції, тис. штук ціна одиниці продукції, грн. загальні витрати робочого часу, тис. люд.-днів кількість продукції, тис. штук ціна одиниці продукції, грн. загальні витрати робочого часу, тис. люд.-днів
А Б
                     

Продовження таблиці 6

А Б

Продовження таблиці 6

А Б

Продовження таблиці 6

А Б

Наши рекомендации