Розрахунок витрат праці тарифної заробітної плати та витрат паливно-мастильних матеріалів 3 страница


Продовження табл. 3.1

Збирання, складання в купи верховіття, гілок, сучків та деревних решток м3                              
Розкряжування хлистів на ділові сортименти довжиною 3 м м3                   Бензин        
Мастило    
          Мастило    
Мастило    
Розкряжування хлистів на дрова довжино 1м м3                   Бензин        
Мастило    
          Мастило    
Мастило    
Зачищення сучків на діловій деревині м3                              
Укладання полін (дров) у стоси вручну м3                              
Разом по проріджуванню Х Х Х Х   Х         Бензин Х Х   Х Х
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
2.1.4.Прохідні рубки
Звалювання дерев б/п б/п _______________ м3                   Бензин        
Мастило    
          Мастило    
Мастило    
Зрізування гілок та сучків на лісосіці м3                   Бензин        
Мастило    
Мастило    
Мастило    
Збирання, складання в купи верховіття, гілок, сучків та деревних решток м3                              

Продовження табл. 3.1

Розкряжування хлистів на ділові сортименти довжиною 4,5 м м3                   Бензин        
Мастило    
          Мастило    
Мастило    
Розкряжування хлистів на дрова довжино 1м м3                   Бензин        
Мастило    
          Мастило    
Мастило    
Зачищення сучків на діловій деревині м3                              
Укладання полін (дров) у стоси вручну м3                              
Разом по прохідним рубкам Х Х Х Х   Х         Бензин Х Х   Х Х
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Всього по рубкам догляду Х Х Х Х   Х         Бензин Х Х   Х Х
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
3. ДОПОМІЖНІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ
3.1. Відведення лісосік під:
3.1.1 Рубки головного користування
Прорубування візирів м                   Х Х Х Х Х Х
         
Промір візирів м                   Х Х Х Х Х Х
         
Виготовлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Викопування ям і встановлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Суцільний перелік дерев га                   Х Х Х Х Х Х
         
Разом по РГК Х Х Х Х   Х         Х Х Х Х Х Х

Продовження табл. 3.1

3.1.2. Освітлення
Прорубування візирів м                   Х Х Х Х Х Х
         
Промір візирів м                   Х Х Х Х Х Х
         
Виготовлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Викопування ям і встановлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Разом по освітленню Х Х Х Х   Х         Х Х Х Х Х Х
3.1.3 Прочищення
Прорубування візирів м                   Х Х Х Х Х Х
         
Промір візирів м                   Х Х Х Х Х Х
         
Виготовлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Викопування ям і встановлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Разом по прочищенню Х Х Х Х   Х         Х Х Х Х Х Х
3.1.4. Проріджування
Прорубування візирів м                   Х Х Х Х Х Х
           
Промір візирів м                   Х Х Х Х Х Х
           
Вибірковий (стрічковий) перелік дерев без розмежування 10-метрової смуги га                   Х Х Х Х Х Х
           
Виготовлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
           
Викопування ям і встановлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
           
Разом по проріджуванню Х Х Х Х   Х         Х Х Х Х Х Х
  Продовження табл. 3.1 3.1.5. Прохідні рубки  
Прорубування візирів м                   Х Х Х Х Х Х
           
Промір візирів м                   Х Х Х Х Х Х
           
Вибірковий (стрічковий) перелік дерев без розмежування 10-метрової смуги га                   Х Х Х Х Х Х
           
Виготовлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
           
Викопування ям і встановлення діляночних стовпів шт                   Х Х Х Х Х Х
           
Разом по прохіднім рубкам Х Х Х Х   Х         Х Х Х Х Х Х
Разом по рубках догляду Х Х Х Х   Х                    
Всього по відведенню Х Х Х Х   Х                    
  3.2. Трелювання  
Трелювання ділової деревини від РГК м3                   ДП       ---
Мастило    
Мастило    
Мастило    
Кінне трелювання ділової деревини від проріджування м3                   Х Х Х Х Х Х
Кінне трелювання ділової деревини від прохідних рубок м3                   Х Х Х Х Х Х
Разом по трелюванню Х Х Х Х   Х                    
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Всього по допоміжних лісогосподарських роботах Х Х Х Х   Х                    
    Продовження табл. 3.1 4. Лісорозведення та лісопоновлення
  4.1. Обробіток ґрунту та садіння  
Обробіток ґрунту _________________ га                   ДП       ---
Мастило    
Мастило    
Мастило    
Садіння механізовано ________________ га                   ДП       ---
          Мастило    
          Мастило    
          Мастило    
         
Садіння вручну під меч Колесова шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Разом по обробітку ґрунту та садінню Х Х Х Х   Х         ДП Х Х   Х Х
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
  4.2. Догляд за лісовими культурами:  
Механізований в міжряддях __________________ га                   ДП       ---
Мастило    
Мастило    
Мастило    
Ручний в рядах м2                   Х Х Х Х Х Х
Доповлення лісових культур (20%) шт                   Х Х Х Х Х Х
         
Разом по догляду Х Х Х Х   Х                    
Разом по лісорозведенню та лісопоновленню Х Х Х Х   Х         ДП Х Х   Х Х
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
Мастило Х Х Х Х  
    Продовження табл. 3.1 5. Заготівля і переробка лісового насіння  
Збирання насіння __________________ кг                   Х Х Х Х Х Х
Переробка насіння кг                   Х Х Х Х Х Х
Разом по заготівлі і переробці лісового насіння Х Х Х Х   Х         Х Х Х Х Х Х
6. Захист лісу від шкідників і хвороб
Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб га                   ДП       ---
Мастило    
Мастило    
Мастило    
7. Протипожежні заходи
Влаштування мінералізованих смуг ______________ км                   ДП       ---
Мастило    
Мастило    
Мастило    
Догляд за мінсмугами __________________ км                   ДП       ---
Мастило    
Мастило    
Мастило    

Наши рекомендации