Заң шығару жүйесі макроортаның қандай факторында қарастырылады?

Алдын-ала таңдау тауарлары қандай топтарға бөлінеді?

<variant>ұқсас, ұқсас емес

Анкетадағы ашық сұрақтар - бұл:

<variant>сұралып жатқан адамға өз сөзімен жауап беруге мүмкіндік беретін сұрақтар

Бірнеше рет пайдалануға шыдайтын материалды бұйымдар тауардың қайсы түріне жатады?

<variant>ұзақ пайдаланатын таурлар

Бір немесе бірнеше сатушы топтарының тауарларының бәсекелесушілерден жеке болуы үшін белгіленген аты, белгісі, символы, термині немесе олардың үйлесуі

<variant>тауар маркасы

Бір сатушының барлық сатып алушыларға ұсынатын тауарлары мен тауарлық бірліктерінің

ассортименттік тобының жиынтығы - бұл:

<variant>тауар номенклатурасы

Бұл нарықта бұрын болмаған, алғашқы түпнұсқадағы тауарлар:

<variant> инновациялық тауар

Бір тауарды екінші тауарға ақшасыз айырбастау:

<variant> бартер

Бәсекелестер тауарларына қарағанда ерекше және өте жақсы сапасы бар тауарлар шығару:

<variant> дифференциация стратегиясы

Бағаны төмендететін көрсеткіш:

<variant>бағалық жеңілдік

Басқа компанияның тауарын өндіру үшін немесе сату құқығын алу туралы келісім:

<variant>лицензиялау

Бір мемлекеттің ұлттық жүзеге асыратын маркетинг:

<variant>ішкі маркетинг

Банк маркетингі -

<variant>жалпы капитал рыногында және жеке салаларды зерттеуді, есепке алуды болжайтын маркетинг түрі

Барлық тұтынушыларға арналған бір тауарды өндіруді қарастыратын маркетинг - бұл:

<variant>жаппай маркетинг

Бірқатар тауарларға деген сұраныс иррационалды болған кезде пайдаланылатын маркетинг - ол:

<variant>қарсы әсер ететін маркетинг

Барлық тауарларды ұзақ өмірлігі және материалдық сезіп білушілігі бойынша үш топқа бөлуге болады:

<variant>ұзақ пайдалану, қысқа мерзім пайдалану тауарлары, қызмет көрсетулер

Барлық тауарларды ұзақ өмірлігі және материалдық сезіп білушілігі бойынша үш топқа бөлуге болады:

<variant>ұзақ пайдалану, қысқа мерзім пайдалану тауарлары, қызмет көрсетулер

Бірнеше рет пайдалануға шыдайтын материалды бұйымдар тауардың қайсы түріне жатады?

<variant>ұзақ пайдаланатын таурлар

Бар тауарлардың жақсартылған варианттарын немесе модификацияларын, ерекше бұйымдар мен жаңа маркаларды не деп атайды:

<variant>жаңа тауар

Басқару және бақылау функциясының қарастыратын мәселесі:

<variant>кәсіпорынның стратегиялық, оперативті жоспарларын ұйымдастыру, ақпараттармен қамтамасыздандыру

Денсаулық сақтау шараларын жүзеге асыру, отбасының жағдайын жақсарту, әйелдер құқығын қорғау маркетингтің қай түрінде қарастырылады:

<variant>идеялар, ойлар маркетингісінде

Егер тауар сатып алушыға нарықтың аз ғана көлемінде жақсы танымал болса, онда ол келесі стратегияны қолдануы мүмкін:

<variant>нарыққы таңдап енуді

Екінші ретті мәліметтердің ішкі көздеріне жататындар:

<variant>компанияның есеп беруі, өндіріс жоспары, фирманың іскерлік басылымдары

Екінші ретті мәліметтердің ішкі көздеріне жататындар:

<variant>компанияның есеп беруі, өндіріс жоспары, фирманың іскерлік басылымдары

Жалпы маркетингтің мақсатарына қатысты нәрсе:

<variant>адамдардың әр түрлі қажеттіліктерінің максималды қанағаттандырылуы

Жабық типті құрылымдық сұрақтарды пайдалану арқылы әр түрлі сауалнамаларды жүргізу:

<variant> маркетингтік зерттеулердің сандық әдістері

<variant> макросегменттеу

Жиһаздар қай сұраныстағы тауарларға жатады?

<variant>Алдын ала таңдалған сұраныстағы тауарлар

Жаппай өндіріс және жаппай тұтынуға, тауарлардың өзіндік құнын төмендетуге бағытталған, сұраныс ұсыныстан жоғары болған жағдайда қолданылатын тұжырымдама:

<variant> өндірістік

Жаңа тауарлар өндірісін ұйымдастыру, материалды техникалық жабдықтарды ұйымдастыру, дайын өнімнің сапасын және бәсекеге қабілеттілігін басқару іс-әрекеттерін маркетингтің қандай функциясы атқарады?

<variant>өндірістік функция

Жаңа тауарды жоғары бағамен сату:

<variant> «қаймақты қалқып алу» стратегиясы

Жаңа тауарлар өндірісін ұйымдастыру, материалды-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру, өнім сапасын басқару маркетингтің қай функциясында қарастырылады?

<variant>өндірістік

Зерттеу мақсатына қажетті белгілі бір сипаттағы сандық мөлшерді анықтау:

<variant> өлшеу

Заң шығару жүйесі макроортаның қандай факторында қарастырылады?

<variant>құқықтық

Заңды ұйым құқытарын пайдаланатын шаруашылық, өнеркәсіп немесе сауда кәсіпорыны:

<variant>фирма

Зерттеуші аудиториямен байланыс әдістерін атаңыз:

<variant>барлық жауабы дұрыс

Наши рекомендации