Сарапшыларын бекіту туралы

Ылыми жетекшілері мен пікір

«ҚР БжҒМ 18 наурыз 2008 жылғы №125 бұйрығымен бекітілген «Жоғары оқу орындарындағы білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі» негізінде (өзгерістермен толықтырулар енгізілген)

БҰЙЫРАМЫН:

2012-2013 оқу жылына экономика және бизнес жоғары мектебі 5В050900 - Қаржы мамандығының күндізгі оқу бөлімі 4 және 3 курс (қысқартылған) студенттерінің диплом жұмыстарының тақырыптары, ғылыми жетекшілері мен пікір сарапшылары бекітілсін

Наши рекомендации