Тақырып. Жапонияның феодалды мемлекеті мен құқығы.

Ру-тайпалық құрылыстың ыдырау және мемлекеттіліктің пайда болуы. Жапон мемлекеттілігінің дамуының негізгі кезеңдері.

Мемлекет формасының эволюциясы. Монархиялықтан сегунатқа өтуі. Мемлекеттілікте діннің әсері.

Мемлекеттің жоғарғы органдары. Император. Сегун. Бакуфу. Орталық ведомстволар. Родзю. Бюрократиялық полиция аппараты. Іздеу жүйесі. Жергілікті басқару. Сюго. Дзито. Ауыл старосталары. Сот құрылымы.

Құқық қайнарлары. Дәстүрлер. Жапон императорларының қаулылары. Үкіметтік жарлықтар және бакуф инструкциялары. Тайхоре заң жинағы. Кэмму жылнамалар кодексі. Жүз мақалалар кодексі.

Халықтың құқықтық мәртебесі. Токугава реформасы және жапон қоғамының 4 сословиесі: әскерлер, жер иелері, кәсіпшілер мен саудагерлер.

Заттық қатынастардың құұқықтық реттелуі. Заттық құқық. Жер иеленудің үйлестірілген жүйесі. Сеэн. Дайме ұстанымы. Міндетті құқық. Отбасы құқығы. Субординациялық қатынасы. Отбасы әкесінің құқықтық жағдайы. Мұрагерлік құқық.

Қылмыстық құқық. Қылмыстар жүйесі. Қандық кектің сақталуы.

Із жүргізу құқығы. Іздестіру процессі. Азаматтық процестегі стандарттық талаптардың жүйесі.

Тақырып. Жаңа кезеңдегі және қазіргі кездегі Ұлыбритания мемлекетi мен құқығы.

Буржуаздық мемлекеттіліктің қалыптасуы. Ағылшын буржуазиялық революциясы және оның буржуазиялық мемлекеттілік қалыптасу үшін маңызы. Революция кезеңіндегі заңнама және оның конституциялық монархияны ресімдеудегі ролі. 1641 ж. (Үш жылдық акт) парламент шақыру арасындағы ұзақ уақыттық аралықтың нәтежиесінде болатын ыңғайсыздықтың алдын-алу туралы акт. Ыңғайсыздықтың алдын-алу туралы акт, дәрістердің уақытынан бұрын үзілістің нәтежиесінде бола алатын 1641 ж. парламентті ыдырату мен уақыт беру туралы. Құпиялы кеңес ісінің реттелуі туралы акті. және «Жұлдызды палата» деп аталатын сотты ыдырату туралы. 1641 ж. діни істер бойынша өкілеттіктер туралы, ханшайым Елизаветаның бірінші жылы билікті басқару кезіндегі статут мақаласының болдырмауы туралы акт; 1641 ж. Ұлы ремонстрация, 1649 ж. актілер, республикалық басқару формасын бекіткен, Англияны, Шотландияныжәне Ирландияны және оларға жататын иеліктерді басқару формасы. («Басқару қаруы» 1653 ж.).

Мемлекет формасының эволюциясы. Абсолюттіктен конституциялық монархияға.

Стюарттарды қайта келтіру кезеңіндегі монархия. Бред декларациясы, habeas Corpus Act 1679 ж., 1689 ж. құқық туралы Билль. 1701 ж. орнату туралы акт. ХVІІІ ғ. конституциялық монархия: парламенттің саяси мағынасының күшеюі, кабинеттің пада болуы. ХІХ ғ. конституциялық монархия: сайлау реформалары 1832, 1838, 1858, 1867, 1884-1885 ж.ж. екіпартиялық жүйенің орнатылуы, «жауапты үкіметтің» кабинет жүйесі мен принціпінің бекітілуі. ХІХ-ХХ ғ.ғ. соңындағы конституциялық монархия: сайлау құқығының демократизациясы, реформалар 1918,1948.1969ж., атқарушы биліктің күщеюі; делегирленгензаңнаманың дамуы: премьер-министр ролінің күшеюі.

Британ империясы. Отарларды басқару. 1865 ж. отарлау заңдарының шынайылығы туралы акт. Ағылшын доминиондардың пайда болуы (Канада, Австриялық одақ, Жаңа Зеландия, Оңтүстік-африкалық одақ). Отаршыл империяның құлдырауы.

Мемлекеттіліктің жоғарғы органдары. Монарх. Парламент. 1911ж парламент туралы акт. Кабинет. 1937 ж. тәж министрліктер туралы акт. Министрлік жүйе.

Жергілікті басқару. Реформалар 1835, 1888, 1894, 1929, 1933, 1972, 1993 ж.ж.

Сот құрылымы. ХІХ ғ. екінші жартысының реформалары. (1873-1876 ж.ж.). 1971, 1981 және 1990 ж.ж. реформалар.

Құқық қайнарлары. Жалпы құқықтар мен әділдік құқықтары жүйелерінің үйлесуі. Соттық прецеденттің доктринасы. Статуттар. Консолидирленген заңдар. Статуттар мен прецеденттер.

Делегирленген заңнама.

Халықтық құқықтық статусы. Сословті қауымнан азаматтықтың бірыңғай статусына.

Әлеуметтік заңнаманың дамуы.

Заттық қатынастардың құқықтық реттелуі. Меншік институты дамуының ерекшелігі. Шынайы және арнайы меншік. 1925ж меншік туралы заң. Келісім және деликт құқығының ерекшеліктері. Компаниялар туралы заңнама.

Отбасы құқығы. Некенің басталуы мен тоқтатылуы. Зиялы және шіркеулік неке. Ажырасу. Ерлі-зайыптылар арасындағы жеке және заттық қатынастар. Мұрагерлік құқық. Заң және өсиет бойынша мұрагерлік.

Қылмыстық құқық. Қылмыстар мен жазалар жүйесіндегі өзгерістер.

Іс жүргізу құқығы. Суммарлы тудыру. Сот төрешілеріісі өрісінің кішіреюі.

Наши рекомендации