Семінарське заняття - 2 години

План семінарського заняття для студентів юридичного факультету

1. Адміністративно-правовий статус державного службовця. Державна посада

2. Управління державною службою

3. Проходження державної служби. Службова кар`єра.

4. Обмеження пов’язані з проходженням державної служби.

План семінарського заняття для курсантів факультету податкової міліції

1. Правовий статус мілітаризованого державного службовця.

2. Порядок присвоєння та позбавлення військових та спеціальних звань.

3. Прийняття на мілітаризовану службу. Просування на мілітаризованій службі

4. Припинення мілітаризованій службі.

5. Заборони і обмеження пов’язані із перебуванням на мілітаризованій державній службі.

Завдання для самостійної роботи – 5 годин

1. . Особливості проходження державної служби в органах державної податкової служби України

2. Особливості проходження державної служби в органах податкової міліції

3. Відповідальність державних службовців.

4. Служба в органах місцевого самоврядування.

5. Поняття посади та посадової особи в органах місцевого самоврядування.

6. Патронатна служба та її особливості.

7. Дипломатична служба в Україні

Самостійно опрацювати:

1. Закон України «Про державну службу»,

2. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

3. Постанову Кабінету Міністрів України; вiд 08.12.2009 № 1432 «Деякі питання організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування».

4. Закон України«Про військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 року N 2232-XII.

Курсанти навчальних взводів ПМП-21 – 28 додатково опрацьовують:

1. Указ Президента України «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» від 10.12.2008 № 1153/2008

2. Постанову Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. N 114«Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ»

3. Розділ XVIII-2 «Податкова міліція» Податкового кодексу України.

Індивідуальна робота студента – 2 години

Складання схем по питаннях теми, складання тестових завдань по питаннях теми, вирішення ситуаційних задач, реферування статей, створення презентації по окремим проблемним питанням теми або по всім питанням теми.

Література[1,2,4,6,7,9,14,17,19,26, 25, 28, 39, 40, 49, 56, 57, 79, 88, 120, 129, 135, 147 ,157].

Проведення підсумкової контрольної роботи по 1 змістовому модулю (т. 1-5)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 (теми 6 -8) – 1 заліковий кредит

Тема 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ, АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ

The theme 6. The administrative legal norms and administrative legal methods

Державне управління, як реалізація діяльності органів виконавчої влади, здійснюється в певних формах, під якими розуміють види дій цих органів з точки зору їх зовнішнього виразу. Правові і неправові адміністративні форми.

Акти державного управління як правова форма виконавчої діяльності по встановленню та застосуванню норм права. Поняття та юридичне значення правових актів управління. Їх відмінність від актів судових органів державної влади. Класифікація правових актів управління за юридичного ознаками. Нормативні і індивідуальні правові акти управління. Вимоги, що ставляться до правових актів управління. Припинення, зупинення, скасування, заміна актів управління. Дія правових актів управління. Роль і значення адміністративного договору.

Способи і засоби досягнення поставлених цілей, вирішення завдань, що виникають у сфері державного управління, становлять методи державного управління. Характеристика методів та їх види. Переконання та примус, контроль і розробка заходів впливу, методи прямого і непрямого впливу, зокрема адміністративні і економічні. Сутність і види адміністративного примусу.

Лекція № 1 - 2 години

1. Поняття, значення та види форм управлінської діяльності.

2. Поняття та юридичне значення правових актів управління.

3. Види правових актів управління.

4. Набрання чинності правовими актами управління. Державна реєстрація нормативно-правових актів.

Лекція № 2 - 2 години

1. Поняття та особливості методів діяльності публічної адміністрації.

2. Переконання та заохочення в діяльності публічної адміністрації.

3. Сутність і види адміністративного примусу.

Наши рекомендации