Виробнича програма локомотивного депо

Зміст

Вихідні дані …………………………………………………………..2

Вступ…………………………………..……………………………....3

Розділ 1. Виробнича програма локомотивного депо…………...…..5

Розділ 2.Техніко-виробничі показники роботи

локомотивного депо………………………………………………....13

Розділ 3. План з праці……………………………………………….16

Розділ 4. План експлуатаційних витрат………………………...….36

Розділ 5. Показники ефективності роботи

локомотивного депо…………………….…………………………...44

Висновок……………………………………………………………..46

Список літератури………………………………………………...…47

Вихідні дані

1.Довжина ділянки обертання, км:

- локомотивних бригад l=156 км.;

- локомотивів L=418 км.;

2.Серія локомотива:

- поїзного – ВЛ40;

- маневрового – ЧМЕ3;

3.Кількість вантажних поїздів за добу:

- парний напрямок навантажений – 23 поїзда;

- порожній – 6 поїзда;

- непарний напрямок навантажений – 30 поїздів;

4.Маса вантажного поїзда, тон:

- парний напрямок 3480т.;

- непарний напрямок 3500т.;

- маса порожнього поїзда 13800т.;

5.Кількість маневрових локомотивів – 19

6.Технічна швидкість 53 км/год.;

7.Коефіцієнт дільничної швидкості 0,7

8.Норми витрат палива кг/10000 ткм брутто:

- парний напрямок 45,6

- непарний напрямок 44,2

9.Норми витрат електроенергії кВт/год на 10000 ткм брутто:

- парний напрямок 127,4

- непарний напрямок 129,5

ВСТУП

Аналіз світового досвіду господарювання показує, що для ефективного функціонування економіки країни необхідна розвинена інфраструктура, яка є потужним каталізатором ринкових перетворень. Це зумовлює суттєве зростання ролі галузей, які створюють необхідні та достатні умови для технічного переоснащення і модернізації виробничої і невиробничої сфер діяльності. Однією з найважливіших галузей такої діяльності виступає залізничний транспорт, який впливає і разом з тим, відбиває рівень розвитку суспільного виробництва.

В цих обставинах зростання ролі залізничного транспорту вимагає удосконалення системи управління перевізними процесами. Основним напрямком трансформації стає процес розробки та впровадження сучасної системи управління витратами на підприємствах і ефективного використання всіх видів ресурсів.

Традиційний підхід до управління витратами на залізничних підприємствах на основі укрупнених нормативів, у першу чергу, внаслідок їх недостатньої економічної обґрунтованості не задовольняє принципам оптимального функціонування галузі. Тому, виникає необхідність пошуку резервів підвищення ефективності процесів планування, аналізу, обліку й контролю витрат, а також розробки нормативно-методичної бази, яка б відповідала рівню сучасної техніки та технологій, що використовуються у транспортному виробництві.

Одним з основних елементів залізничної галузі є локомотивне господарство. Головне завдання локомотивного господарства - своєчасно, стало й якісно забезпечувати постійно ростучі перевезення вантажів і пасажирів тяговим рухомим складом і локомотивними бригадами, гарантувати безпеку продукції та точне дотримання графіку руху поїздів.

Для освоєння обсягів вантажних перевезень необхідно планомірно збільшувати середню масу вантажних поїздів, і навіть швидкості їх руху. Проте водіння великовагових і довгоскладових поїздів можна тільки технічно справними локомотивами і досвідченими локомотивними бригадами. Зростанню маси потягів і швидкості їх руху сприяють також нові типів локомотивів, модернізація експлуатованих, оснащення їх сучасними пристроями управління режимами тяги і гальмування.

Структурним підприємством локомотивного господарства є локомотивні депо. Від успішної виробничо-фінансової діяльності локомотивного депо великою мірою залежить ефективності роботи всього залізничного транспорту.

Під виробничо-фінансової діяльністю локомотивного депо розуміється весь комплекс заходів зі створення необхідних умов, у яких підрозділи локомотивного господарства вирішують поставлені проти нього завдання у встановлені терміни при найкращому використанні всіх виробничих ресурсів.

РОЗДІЛ 1

ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

1.1 Пробіг локомотива у голові поїздів знаходиться окремо за напрямками і ділянками обертання локомотивів і локомотивних бригад. При цьому потрібно врахувати, що у парному напрямку їдуть навантажені і порожні поїзди, а у непарному – тільки навантажені. Пробіг локомотивів у голові поїзда за ділянками обертання локомотивів знаходять за такими формулами:

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.1)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.2)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru , (1.3)

де виробнича програма локомотивного депо - student2.ru , виробнича програма локомотивного депо - student2.ru , виробнича програма локомотивного депо - student2.ru – кількість поїздів за добу відповідно навантажених і порожніх у парному напрямку, у непарному напрямку – навантажених;

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru – довжина ділянки обертання локомотивів, км.

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

Пробіг локомотивів у голові поїзда за ділянками обертання локомотивних бригад визначають за такими формулами:

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.4)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.5)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru , (1.6)

де l – довжина ділянки обертання локомотивних бригад, км.

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

Загальну суму пробігу локомотивів у голові поїзда за ділянками обертання локомотивів розраховують за формулою

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru . (1.7)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

Загальну суму пробігу локомотивів у голові поїзда за ділянками обертання локомотивних бригад розраховують за формулою

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru . (1.8)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

1.2 Пробіг локомотивів в одиночному проходженні за ділянками обертання локомотивів визначають за формулою

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru . (1.9)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

Аналогічно визначають пробіг локомотивів в одиночному проходженні за ділянками обертання локомотивних бригад:

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru . (1.10)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

1.3 Лінійний пробіг розраховують у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як суму пробігу у голові поїзда та одиночного проходження локомотива:

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.11)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru . (1.12)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

1.4 Умовний пробіг локомотивів ( виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ) у курсовій роботі приймають у розмірі 1 % лінійного пробігу.

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru (1.13)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

1.5 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначають за формулою

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru . (1.14)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

1.6 Розрахунок тонно-кілометрів брутто виробнича програма локомотивного депо - student2.ru проводять за напрямками для навантажених і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних бригад:

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.15)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.16)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.17)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru , (1.18)

де виробнича програма локомотивного депо - student2.ru , виробнича програма локомотивного депо - student2.ru – маса поїзда брутто вантажних поїздів за напрямками, т;

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru – маса порожнього поїзда, т.

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

1.7 Локомотиво-години у вантажному русі визначають за формулою:

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru , (1.19)

де виробнича програма локомотивного депо - student2.ru – дільнична швидкість руху поїздів, км / год.

Дільничну швидкість розраховують за формулою

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru , (1.20)

де виробнича програма локомотивного депо - student2.ru – технічна швидкість руху поїздів, км / год.;

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru – коефіцієнт дільничної швидкості.

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

1.8 Експлуатаційний парк поїзних локомотивів у межах їх обертання розраховують за формулою:

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru . (1.21)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

1.9 Локомотиво-години маневрової роботи визначають згідно з парком маневрових локомотивів ( виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ), часом роботи локомотивів t = 23,5 год. і часом на його прийом і здачу t' = 0,5 год.:

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru . (1.22)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

Локомотиво-кілометри маневрової роботи дорівнюють:

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru , (1.23)

де k, k' – коефіцієнт переводу маневрових локомотиво-годин у локомотиво-кілометри (k = 5; k' = 1).

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

1.10 Програму ремонту поїзних і маневрових локомотивів визначають окремо за серіями локомотивів і видами руху.

Розрахунок програми ремонту поїзних електровозів згідно із загальним пробігом у межах обертання локомотивів і встановленими нормами пробігу між технічними обслуговуваннями і ремонтами проводять за такими формулами:

ВЛ40:

Tто3 =8000 тис.км

Tпр1 =12000 тис.км

tпр2 =190 000 тис.км

tпр3 =415 000 тис.км

tкр1 =815 000 тис.км

tкр2 =2460 000 тис.км

ЧМЕ 3:

Tто3 =20=20/365=0,0547 р.

Tпр1 =7,5міс.=7,5/12=0,625 р.

tпр2 =15 міс.=15/12=1,25 р.

tпр3 =30 міс.=30/12=2,5 р.

tкр1=7,5 р.

tкр2 =15р.

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.24)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.25)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.26)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.27)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.28)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru , (1.29)

де виробнича програма локомотивного депо - student2.ru – норми міжремонтного пробігу між капітальними ремонтами, км;

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru – норми міжремонтних пробігів між поточними ремонтами, км;

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru – норма пробігу між технічними обслуговуваннями, км.

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

Розрахунок програми ремонту поїзних і маневрових тепловозів проводять згідно з експлуатаційним парком і міжремонтними термінами за такими формулами:

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.30)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.31)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.32)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.33)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru ; (1.34)

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru , (1.35)

де виробнича програма локомотивного депо - student2.ru – експлуатаційний парк поїзних або маневрових тепловозів, од.;

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru – міжремонтні терміни відповідних видів ремонту (додаток Б, табл. 1), роки;

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru – термін між технічними обслуговуваннями, роки.

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

Розраховані показники заносять у табл. 1.1 та 1.2.

Таблиця 1.1 Об’ємні показники експлуатаційної роботи локомотивного депо

Показник Величина у межах обертання
локомотивів локомотивних бригад
1
Вантажний рух Локомотиво-кілометри у голові поїздів, лок.-км виробнича програма локомотивного депо - student2.ru виробнича програма локомотивного депо - student2.ru

Продовження табл.1.1

Локомотиво-кілометри одиночного проходження, лок.-км виробнича програма локомотивного депо - student2.ru виробнича програма локомотивного депо - student2.ru
Лінійний пробіг локомотивів, лок.-км виробнича програма локомотивного депо - student2.ru виробнича програма локомотивного депо - student2.ru
Локомотиво-кілометри умовного пробігу, лок.-км виробнича програма локомотивного депо - student2.ru
Загальний пробіг локомотивів, лок.-км виробнича програма локомотивного депо - student2.ru
Тонно-кілометри брутто виробнича програма локомотивного депо - student2.ru
Експлуатаційний парк локомотивів, од. виробнича програма локомотивного депо - student2.ru
Маневровий рух Локомотиво-години, лок.-год виробнича програма локомотивного депо - student2.ru
Локомотиво-кілометри, лок.-км виробнича програма локомотивного депо - student2.ru
Парк маневрових локомотивів

Таблиця 1.2. Програма технічного обслуговування та ремонтів поїзних і

маневрових локомотивів

Вид ремонту Кількість ремонтів локомотивів, од.
Поїзні Маневрові
Капітальний – 2
Капітальний – 1
Поточний – 3
Поточний – 2
Поточний – 1
Технічне обслуговування – 3

РОЗДІЛ 2

Наши рекомендации