Тема 5. товарна форма організації суспільного виробництва. товар і гроші

1. Величина вартості товару являє собою
а) фактичну кількість праці, втіленої в товарі;
б) кількість праці, витраченої на виробництво товару індивідуальним виробником;
в) кількість суспільно необхідної праці, втіленої в товарі.

2. Те, що в процесі виробництва товару виробник своєю працею одночасно закладає в нього протилежні властивості, пояснюється:
а) наявністю у виробника декількох сполучених професій;
б) подвійним характером праці, втіленої в товарі;
в) участю в створенні товару не тільки праці виробника, а й природи (речовини природи).

3. Знайдіть правильне визначення категорії «товар»:
а) продукт праці, що задовольняє потреби людини;
б) продукт праці, що задовольняє потреби людини і зроблений для обміну на ринку;
в) продукт, створений для споживання іншими.

4. Поділ праці – це:
а) історично сформована практика торгівлі визначеними товарами у визначених місцях;
б) значною мірою застаріла традиція, коли здійснюється натуральний обмін результатами праці;
в) стійке виконання окремих видів господарської діяльності визначеними економічними суб'єктами.

5. Що з перерахованого не може бути визнано товаром?
а) вирощена на дачі картопля, використана для особистого споживання;
б) оброк, що збирає феодал;
в) десятина врожаю, що віддається селянином монастирю;
г) усе перераховане.

6. До характерних рис натурального господарства не належить:
а) украй повільні організаційні, технічні і технологічні зміни;
б) участь у суспільному поділі праці;
в) відсутність коопераційних зв'язків з іншими господарськими структурами.

7. Із зазначених рис виділіть характерну лише для товарного виробництва:
а) обмін діяльністю між людьми;
б) виробництво продуктів для обміну;
в) використання засобів виробництва;
г) правильно – пп.а, б.

8. Індивідуальні витрати на виробництво товару становить у чотирьох виробників відповідно 1, 2, 3 і 4 години відповідно, кількість продукції, що випускається, – 10, 10, 40, 30 одиниць. Визначіть вартість товару.
а) 2 години;
б) 3 години;
в) 1,5 години;
г) 2,5 години.

9. Товар – це:
а) річ, що має споживну вартість;
б) річ, що є продуктом людської праці;
в) річ, обмінювана на іншу річ чи гроші;
г) благо, що не є продуктом праці, але корисне для людини.

10. У переважно натуральному господарстві діє поділ праці:
а) суспільний;
б) природний;
в) і суспільний, і природний.

11. До недоліків натурального виробництва не належить:
а) обмеженість масштабів виробництва;
б) неможливість використовувати переваги суспільного поділу праці;
в) вузькоспеціалізована діяльність працівника;
г) не забезпечується задоволення всієї розмаїтості потреб, що збільшується.

12. Вартість товару створюється:
а) конкретною працею;
б) приватною працею;
в) абстрактною працею;
г) конкретною і абстрактною працею.

13. До якої форми можна віднести господарство, що характеризується такими рисами: виробництво благ для внутрішньогосподарського користування, власна праця виробників?
а) товарне;
б) дрібнотоварне;
в) натуральне.

14. Причина виникнення товарного виробництва:
а) поява грошей;
б) обмеженість ресурсів виробництва;
в) суспільний поділ праці;
г) підвищення інтенсивності праці.

15. Формою прояву вартості товару є:
а) споживна вартість;
б) мінова вартість;
в) суспільна праця, втілена в товарі.

16. Споживна вартість товару – це
а) сукупність його корисних властивостей;
б) пропорція, в якій один товар обмінюється на інший;
в) втілена у ньому праця.

17. Як зміниться величина вартості товару при підвищенні продуктивності праці вдвічі?
а) вартість одиниці товару не зміниться;
б) вартість одиниці товару збільшиться вдвічі;
в) вартість одиниці товару зменшиться вдвічі.

18. Величина суспільно необхідного робочого часу визначається витратами робочого часу:
а) на виготовлення одиниці товару в середніх суспільно-нормальних умовах;
б) на виготовлення одиниці товару при середній кваліфікації виробника;
в) при виробництві одиниці товару при середньому рівні інтенсивності праці.

19. Економічна відокремленість виробника виявляється у таких ознаках:
а) зосередженні на визначеній території окремого майнового виробничого комплексу;
б) переході від простого до розширеного відтворення;
в) самостійному веденні господарства, привласненні створеного продукту, забезпеченні умов відтворення і майнової відповідальності за неефективне господарювання.

20. Основні фізичні вимоги, які висуваються до грошей:
а) портативність;
б) захищеність від підробки;
в) зносостійкість;
г) подільність;
д) усе вищевикладене;
е) правильно пп.а, б, в.

21. Згідно еволюційній концепції поява грошей обумовлена тим, що:
а) люди домовилися про їхню необхідність;
б) цього вимагали умови обміну товарами;
в) краще користуватися грошима, аніж їх сурогатами;
г) гроші додають обміну регулярний характер.

22. Сутність грошей як економічної категорії – це:
а) грошові квитки і розмінна монета в обігу;
б) загальний еквівалент обміну товарів;
в) золоті і срібні монети.

23. Функція грошей, найуразливіша для інфляції:
а) засіб обігу;
б) міра вартості;
в) засіб нагромадження.

24. Виражаючи вартість товару у формі ціни, гроші виконують функцію:
а) міри вартості;
б) засобу обігу;
в) засобу платежу.

25. У загальній грошовій масі розвинутих краін готівка становить частку:
а) більшу;
б) меншу;
в) приблизно половину.

26. Якщо в умовах золотомонетного обігу різко скоротяться обсяги виробництва, це призведе до таких наслідків:
а) знецінення монет;
б) осідання частки монет у вигляді скарбу;
в) інфляції;
г) правильно – пп. а, б, в.

27. Товар-еквівалент необхідний тому, що:
а) обмінювати товари безпосередньо при розвиненому товарному виробництві незручно;
б) він є засобом виміру вартості обмінюваних товарів;
в) забезпечує справедливість обміну;
г) продавцям і покупцям вигідна наявність такого товару;
д) усі відповіді правильні.

29. Сферу товарного обігу обслуговують паперові гроші. Що відбудеться з цінами товарів, якщо в обігу з'явиться більша кількість грошей, чим вимагає цього закон грошового обігу:
а) ціни підвищаться;
б) ціни не зміняться;
в) ціни понизяться;
г) правильна відповідь відсутня.

30. При купівлі хліба гроші виконують функцію:
а) засобу обігу;
б) засобу нагромадження;
в) засобу платежу;
г) міри вартості;
д) усі відповіді правильні.

31. Функції грошей можуть виконувати:
а) будь-який товар, що приймається на сплату за всі інші товари та послуги;
б) особливі паперові та металеві товари, що випускає держава як гроші;
в) особливі паперові та металеві товари, прийняті у тій чи іншій країні та у визначений час як загальний засіб обміну;
г) усі відповіді правильні.

32. Гроші виконують функцію засобу обігу, коли слугують:
а) посередником в обміні товарів;
б) знаряддям погашення боргового зобов'язання;
в) для виявлення цінності інших товарів.

33. Гроші виконують функцію засобу платежу, коли слугують:
а) посередником в обміні товарів;
б) знаряддям погашення боргового зобов'язання;
в) для виявлення цінності інших товарів.

34. За умови продажу товарів у кредит гроші виступають у функції:
а) засобу платежу;
б) засобу обігу;
в) міри вартості;
г) засобу нагромадження.

35. При безпосередній оплаті сировини виробниками гроші виконують функцію:
а) міри вартості;
б) засобу обігу;
в) засобу платежу.

36. Більшу ліквідність мають:
а) продукти харчування;
б) товари тривалого користування;
в) золоті прикраси;
г) готівка.

37. Яка форма вартості виражена формулою 1 вівця = 40 кг зерна або дорівнює 20 м полотна, або 2 сокири:
а) проста;
б) повна;
в) загальна;
???г) грошова.

38. Натуральний обмін – це:
???а) обмін результатами праці між натуральними господарствами;
б) прямий обмін продуктами праці;
в) обмін, здійснюваний за формулою Т–Г–Т.

39. Інфляція викликає:
а) спад реальної цінності грошей;
б) зростання реальної цінності грошей;
в) не впливає на реальну цінність грошей;
г) правильна відповідь відсутня.

Наши рекомендации