Розділ 1. Теоретико методологічні засади, розробки рекламної компанії.

Діпломна Робота

На тему «Розробка іміджевої реклами підприємства»

Виконав:

Студентка 6 курса

Група: М52-15

Луцишина Д. О.

Керівник:

Домбровська Л.В

Одеса 2017

Вступ

Актуальність теми дослідження. Щоб краще зрозуміти, що таке іміджева реклама, необхідно розглянути поняття іміджу.

Імідж - «образ» товару, послуги, підприємства, людини, сума вражень, які складаються в свідомості людей і визначають ставлення до них. Товар, послуга, підприємство, чий ІМІДЖ отримав визнання споживачів, забезпечують надалі вірність споживача відповідною фірмовій і торговій маркам і міцне положення на ринку.

Згідно з тлумачним словником Вебстера, «імідж» - це штучна імітація або вручення зовнішньої форми якого-небудь об'єкта і, особливо, особи. Це уявне представлення про людину або компанії, про товар. Імідж це те, як виглядаєте в очах оточуючих людей: партнерів по бізнесу, клієнтів, громадськості. Без перебільшення можна сказати, що імідж в сучасному бізнесі вирішує практично все: люди будуть з небажанням купувати ваш дуже хороший товар, якщо у вашої компанії сумнівна репутація.

Створення іміджу - повільний процес і зміни не будуть ефективними доти, поки цільова аудиторія не сприйме зміст корпоративного іміджу.

Відмінність іміджевої реклами в тому, яким чином реклама звертає на себе увагу і, більшою мірою, наскільки тісні і стійкі відносини компанія хотіла б мати зі споживачем.

Але буває й так, що для напливу покупців недостатньо повідомити адресу магазину. Ні супер ціною, ні особливими споживчими якостями товару компанії не можете залучити покупця саме до себе.

Іміджева (інституційна, корпоративна) реклама - це реклама, що створює потребу не в конкретній марці товару, а в повному товарному асортименті.

В останні роки терміном «корпоративна реклама» почали називати всю рекламу, що не відноситься до певного товару, а покликаної поліпшити імідж фірми.

Найбільш ефективними для іміджевої реклами вважаються:

1) рекламні ролики на телебаченні;

2) зовнішня реклама;

3) реклама в популярних газетах і журналах;

4) участь у благодійних акціях з освітленням участі в засобах масової інформації.

Цілі і завдання іміджевої реклами відрізняються від цілей інших видів реклами. У той час як комерційна реклама покликана привернути покупця, інформувати його про властивості товару, змусити зробити покупку або прийти в магазин, метою іміджевої реклами є зменшення опір покупця при продажу йому товару даної марки.

Основна мета іміджевої реклами - це інформування про себе цільовій групі, створення свого позитивного іміджу.

Іміджева реклама, як правило, діє ширше інших видів реклами. Вона спрямована як на самих покупців, так і на більш широкі верстви населення для того, щоб при розширенні переліку продукції і сфери діяльності фірма або товар вже викликали позитивні емоції у покупців. Така реклама багато в чому допомагає згладити невдачі окремих рекламних кампаній і вибратися з кризової ситуації.

Основними завданнями іміджевої реклами є:

1) створення у широкого кола споживачів сприятливого думки про компанію;

2) переконання в тому, що діяльність компанії приносить користь суспільству;

3) формування у споживачів асоціації імені компанії і її товарного знаку з високою якістю товарів і послуг;

4) підвищення обізнаності споживачів про компанію, створення думки про компанію, як про велику, процвітаючій фірмі.

У певному сенсі, іміджева реклама - це, як би розмова про гарантії, що надаються фірмою клієнту.

Мета дослідження: Розробка рекламної кампанії, спрямованої на збільшення обсягу продажів.

Завдання дослідження:

1. Вивчити теоретичний метод засади

2. Визначити класифікацію реклами її цілі, види та задачі.

3. Провести сегментування споживачів підприємства «Прогрес»

4. Провести аналіз рекламних носіїв

5. Розробити рекламну кампанію для підприємства «Прогрес»

6. Розрахувати бюджет рекламної кампанії

Об'єкт дослідження: рекламна діяльність підприємства

Предмет дослідження:рекламна кампанія

Методи дослідження:

Статистичний метод - буде використаний для фінансового аналізу діяльності підприємства пов'язаного з рекламою.

Метод кластерного аналізу - буде використаний для сегментування споживачів підприємства.

Метод стратегічного аналізу - буде використаний для визначення сильних і слабких сторін підприємства, а так само загроз і можливостей.

Положення, що захищаються:в умовах сучасності, реклама зайняла міцне місце в нашому житті. Саме ця сфера маркетингу отримала активний розвиток у нашій країні. Реклама стане справжнім супутником споживача у світі величезної кількості товарів і різноманітних послуг.

Сфера використання результатів роботи: підприємство ВАТ «Прогрес» яке займається виробництвом і продажем меблів.

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Робота містить 14 таблиць.

Загальний обсяг дипломної роботи становить 76 сторінок друкованого тексту.

Розділ 1. Теоретико методологічні засади, розробки рекламної компанії.

Наши рекомендации