Види міжбюджетних трансфертів

Види міжбюджетних трансфертів - student2.ru Види міжбюджетних трансфертів - student2.ru Інструментом міжбюджетного перерозподілу коштів є міжбюджетні трансферти.

Види міжбюджетних трансфертів - student2.ru Види міжбюджетних трансфертів - student2.ru Види міжбюджетних трансфертів - student2.ru Види міжбюджетних трансфертів - student2.ru

Відповідно до статті 97 БК у Державному бюджеті України можуть передбачатися такі трансферти місцевим бюджетам:

1) базова дотація

2) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, встановлених державою;

3) субвенції на здійснення державних програм соціального захисту;

4) субвенція на виконання інвестиційних програм (проектів);

5) освітня субвенція.

6) медична субвенція

7) інші додаткові дотації та субвенції.

Порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам визначаються Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яка вперше визначена законом про Державний бюджет України, затверджуються Кабінетом Міністрів України не пізніше 30 днів з дня набрання ним чинності.

У державному бюджеті України затверджується обсяг міжбюджетних трансфертів окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів.

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів здійснюється окремо за надходженнями податку на прибуток підприємств та ПДФО з урахуванням таких параметрів:

1) Кількість населення;

2) Надходження податку на прибуток підприємств, визначеного пунктом 1.1 статті 66 Кодексу за останній звітній період.

3) Надходження ПДФО, визначеного пунктом 1 статті 66 Кодексу за останній звітній період.

4) Індекси податкоспроможності відповідного обласного бюджету, що визначається окремо за надходженнями податку на прибуток та ПДФО.

Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх обласних бюджетах України у розрахунку на одну людину.

Якщо значення індексу :

- в межах 0,9-1,1- вирівнювання не здійснюється.

- менше 0,9 – надається базова дотація

- більше 1,1 – передається реверсна дотація в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення індексу 1,1.

Індекси податкоспроможності не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж один раз на рік.

Освітня субвенція спрямовується на оплату поточних видатків таких типів навальних закладів:

1) загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;

2) дошкільним навчальним закладам;

3) спеціалізовані школи;

4) вечірні школи;

5) загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації:

6) пеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри.

Ця субвенція може спрямовуватись і на капітальні видатки.У законі про Державний бюджет затверджуються обсяги освітньої субвенції окремо для кожного місцевого бюджету.

Залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Для визначення розподілу освітньої субвенції використовується Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість населення чи споживачів гарантованих послуг тощо.

Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання гарантованих послуг залежно від:

1) кількості населення та споживачів гарантованих послуг;

2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей (з часу їх визначення) адміністративно-територіальних одиниць.

Коригуючі коефіцієнти затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:

1) кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;

2) наповнюваність класів;

3) коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів та залежно від місцевості, в якій розташований заклад.

Медична субвенція стаття 103-4 (самостійне опрацювання)

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам перераховуються з рахунків державного бюджету органами Казначейства України бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування.

Відповідно до розпису Державного бюджету України органами Казначейства України здійснюється перерахування базової дотації та реверсної дотації щодекадно, а освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів і медичної субвенції двічі на місяць.

Наши рекомендации