АралыҚ жӘне Қорытынды баҚылау сҰраҚтары

1. Қазақстан қазіргі заман тарихының деректері

2. Қазіргі заман тарихы курсының тарихнамасы

3. Қазақстанның қазыргі заман тарихы кезеңінің сипаттамасы

4. Қазақстанда кеңестік биліктің орнауы және оның ерекшеліктері

5. Түркістан Кеңестік автономиясының құрылуы

6. Азаматтық соғыс кезеңіндегі Қазақстан (1918-1920 жж)

7. «Әскери коммунизм» саясаты және оның ерекшеліктері

8. Қазақстанда ЖЭС өтілуі және оның ерекшеліктері мен қорытындылары

9. Қазақ АКСРның құрылуы

10. Қазақстанда индустриализацияның орындалуы

11. Индустриализацияға қазақ интелегенттерінің көзқарастары (М. Шоқай, С. Асфендияров, С. Садуқасов және т.б.)

12. «Кіші Қазан» идеясы және Ф.Голощекин

13. Ұжымдастыру кезеңіндегі қазақ ауылы

14. Қазақстандағы ұжымдастыру

15. 20-30 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірі

16. 20-30 жылдардағы мәдени құрылыс

17. Қазақстанның Ұлы Отан соғысына қатысуы (1941-1945 жж)

18. Қазақстан – майдан арсеналы

19. Ұлы Отан соғысы кезіндегі ғылым және мәдениет

20. Ұлы Отан соғысы кезіңдегі Қостанай облысы

21. Соғыстан кейінгі кезеңдегі халықтық шаруашылықтың қалпына келтірілуі (1946-1950 жж)

22. Соғыстан кейінгі кезеңдегі қоғамдық-саяси өмір (1946-1950 жж)

23. Соғыстан кейінгі кезеңдегі мәдениет және ғылым (1946-1950 жж)

24. Қоғамдық реформа кезеңіндегі Қазақстан (1954-1964 жж)

25. Қазақстандағы тың жерлерді игеру

26. 1965 жылдағы Қазақстандағы экономикалық реформа

27. Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық ахуал (60-70 ж.ж.)

28. 60-70 жылдардағы мәдениет пен ғылым.

29. Қазақстандағы қоғамдық-саяси өмір және қайта құру (1985-1991)

30. Алматыдағы 1986 жылдағы желтоқсан оқиғалары

31. Қазақстандағы қоғамдық қозғалыстан мен саяси партиялар (1985-1991)

32. 1990 ж. 25 қазаныңдағы Қазақ КСР мемлекеттік суверенитеті жайындағы декларация

33. Тіл жайындағы заң

34. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі жайлы заң

35. Қазақстан Республикасының жалпы халықтық президент сайлауы

36. Н.Назарбаев – Қазақстан Республикасының президенті

37. 1993 ж. Қазақстан Республикасының атазаңы

38. ҚР мемлекеттік рәміздері

39. ҚР ұлттық-мәдени орталықтар

40. Халықаралық қазақтардың бірінші құрылтай

41. Қазақстан халықтарының форумы және ассамблеясы

42.«Қазақстан 2030» стратегиялық мақсаттар және ұзақ мерзімді басымдылықтарды анықтау.

43. ҚР қарулы күштерінің құрылуы және модернизациясы

44. Қазақстан 90 жылдың басындағы экономикалық дағдарыс кезеңінде

45. Қазақстанның ұлттық валютасының еңгізілуі

46. Білім беру және денсаулық сақтау жағдайлары (1990-2016 жж.)

47. Мәдениет және ғылым (1990-2016жж.)

48. ҚР сыртқы саясаты (1990-2006 жж.)

49. Қазақстанның сыртқы-экономикалық саясаты (1990-2216 ж.)

50. Қостанай облысы (1990-2016 жж.)

51.Жаңа тарихи таным мен дүниетанымды қалыптастыру саясаты

52. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының мәні мен мағынасы

53. Жастар ісі саясатының негізгі бағыттары. «Нұр Отан» жастар қанатының құзіреті.

54. ҚР президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы ««Қазақстан 2050» қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»

55. ЭКСПО-2017 Қазақстанда өткізілуінің маңызы.

БІЛІМДІ БАҒАЛАУ ШКАЛАСЫ

1-кесте

Студенттердің білімін бақылау формалары

Сабақ түрі/ Бақылау түрі Балдар саны % коэффицент 1 АТТЕСТАЦИЯ 2 АТТЕСТАЦИЯ Жалпы қорытынды Аттестация, балдар саны % Қорытынды бақылау, сұрақтар/тапсырмалар саны
сабақтар/ тапсырмалар саны балдар саны % сабақтар/ тапсырмалар саны балдар саны %
лекциялар 0,1 7 сабақ 8 сабақ   ( 1 аттест.+ 2 аттест.) /2+ ҚБ   100% немесе 60 балл  
практикалық 50-100 1 қатысқаны үшін 0,5 7 сабақ 8 сабақ  
СОӨЖ/СӨЖ 50-100 1тапсырманы орындағаны үшін 0,4 7 сабақ 8 сабақ  
Емтихан - - - - - - -
Ауызша емтихан ( 0-100%) -   - - - 1 билет
Барлық балл ( %) - - - 100% немесе 30 балл - 100% немесе 30 балл ( 1 Атт.+2 Атт.)/2+ ҚБ

2-кесте

Бақылау түрлері бойынша рейтингтік баллдарды апталарға сәйкес бөлу

Апта
Бақылау түрі Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ат Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ағ.б Ат.
 
Балл 50-100% 50-100%   50-100%   50-100%   50-100%   50-100%   Орташа% 30балл 50-100% 50-100% 50-100% 50-100% 50-100% 50-100% 50-100% Орташа% 30балл

3-кесте

Емтихан нәтижелері бойынша рейтингтік баллдарды бөлу

Наши рекомендации