Схема організації операцій фінансових компаній

Тема 11. Спеціалізовані фінансово-кредитні установи

План

1. Сутність спеціалізованих фінансово-кредитних установ.

2. Загальна характеристика та особливості діяльності спеціалізованих фінансово-кредитних установ.

3. Економічна роль спеціалізованих фінансово-кредитних установ на сучасному етапі.

& Рекомендована література

Основна:1–9

Додаткова:19–23, 25, 32, 33, 36, 37, 43, 44, 46, 52, 55

Інтернет-ресурси:58, 59, 60, 68, 74, 84, 89, 101, 108, 112

Міні-лексикон

Акція, взаємні фонди, інвестиційна компанія, кредитна спілка, ломбард, міжбанківське об’єднання, пенсійний фонд, стра­хова компанія, фінансова компанія, холдинг.

1. Сутність спеціалізованих фінансово-кредитних

установ

Крім банківських установ у кредитних системах важливе місце займають спеціалізовані фінансово-кредитні установи. XIX ст. – початок формування спеціалізованих фінансово-кредитних установ.

 
  Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru

Головна мета створення спеціалізованих фінансово-кредитних установ – фінансування інвестицій у провідні галузі економіки, стимулювання зростання споживчого попиту, фінансування програм розвитку порівняно відсталих регіонів.

       
 
Вузька спеціалі­зація  
 
найважливіша риса, яка відрізняє їх від банківських установ  
 

Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru

       
    Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru
 
  Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru

 
  Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru

Найбільш поширені види спеціалізованих фінансово-кредитних установ: страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні компанії, фінан­сові компанії, кредитні спілки, ломбарди та ін.

Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru 2. Загальна характеристика та особливості діяльності спеціалізованих фінансово-кредитних установ

Страхові компанії – це спеціалізовані інститути, що ви­ко­ну­ють функції страхування, тобто за рахунок підприємств, органі­зацій, населення формують цільові грошові фонди та здійснюють виплати з них за настання певних подій (стра­хових випадків).

         
    Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru
 
  Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru
 
    Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru

Кредитні спілки –це кооперативні організації, що створюють­ся з метою акумуляції заощаджень своїх членів та їх взаємного кредитування.

Ознаки, за якими об'єднуються у кредитні спілки:

  • професійні
  • релігійні
  • територіальні
  • інші.

здійснюють операції тільки для своїх членів
Основна відмінність від інших фінансово-кредитних установ

       
    Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru
 
  Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru

Інвестиційні фонди –це особливий вид фінансово-кредит­них установ, що забезпечують посередництво в інвестиційному процесі, акумулюючи грошові кошти приватних інвесторів (переважно населення) та вкладаючи їх в акції та облігації різних підприємств у власній країні та за кордоном.

       
    Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru
 
  Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru

Пенсійні фонди–це спеціалізовані фінансові установи, основ­ним завданням яких є збирання і акумуляція грошових коштів, при­значених для пенсійного забезпечення громадян після досягнення ними певного віку.

 
  Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru

 
  Схема організації операцій фінансових компаній - student2.ru

Фінансові компанії –це небанківські інститути кре­дитної системи, що спеціалізуються на кредитуванні продажу споживчих товарів з відстроченням платежу.

 
 
v Ресурси фінансових компаній формуються за рахунок випуску власних боргових зобов’язань (облігацій або векселів)  

Схема організації операцій фінансових компаній

Наши рекомендации