Завідувач кафедри Ящишина І.В.

Тематика курсових робіт

з дисципліни «Менеджмент»

(2016-2017 навчальний рік)

Кафедра економіки підприємства

Освітній ступень «бакалавр»

Спеціальність 6.030504 Економіка підприємства

Заочна форма навчання, ІІ семестр

3 курс, група Ep1-B14z

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника Прізвище, ім’я, по-батькові студента Тема роботи
1. Ткачук Віталій Валерійович, к.е.н., доцент Вовк Денис Анатолійович Аналіз конкурентного середовища організації
2. Гільовський Олег Ігорович Аналіз конкурентного середовища організації
3. Полянська Аліна Олегівна Стратегічний аналіз конкурентної позиції організації
4. Олійник Ольга Степанівна, к.е.н., старший викладач Пронозюк Юрій Олегович Технології управління сучасним підприємством.
5. Самошина Тетяна Вікторівна Формування колективу підприємства.
6. Чаплінський Вадим Ростиславович, к.е.н., старший викладач Сидорук Анастасія Олександрівна Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту.
7. Сторожук Артем Валерійович Формування «стратегічного набору» організації
8. Янковський Юрій Олегович Автоматизовані інформаційні системи в управлінні підприємством

Завідувач кафедри Ящишина І.В.

Наши рекомендации