Lt;Variant> И Сентпетери.

Lt;Variant> Қосалқы тарихи пәндер

<Variant> Тарихи деректер

<Variant> Ішкі сын

<Variant> Сыртқы сын

<Variant> Палеография

2<question> Палеография нені оқытады?

<Variant> тастағы белгілерді

<Variant> жазба деректердің сыртқы белгілерін

<Variant> көне жартастағы жазуарды

<Variant> көне тілдер лексикасын

<Variant> көне тілдерді

3<question> Палеографтар нені зерттейді?

<Variant> Қолжазбалардағы әшекейлер

<Variant> почерктің өзгерісін

<Variant> жазу құралдарын

<Variant>жазуматериалын

<Variant> аталғанның бәрін

4<question> Өте көне жазу жүйесі қайда пайда болды?

<Variant> көне Қытайда

<Variant> Шумерде

<Variant> көне Египетте

<Variant> көне Грецияда

<Variant> көне Римде

5<question> Кириллицаны жасаған:

<Variant> Владимир Монамах

<Variant> Месроп Маштоц

Lt;Variant> Кирилл және Мефодий

<Variant> Минин және Можарский

<Variant> Якуб Колас

6<question> Палеографиядағы «инциал» дегеніміз:

<Variant> ерекше белгілер

<Variant> биографиялық мәліметтер

<Variant> мәтін соңындағы әшекейлер

<Variant> алфавиттің ең басында тұрған әріп

<Variant> кириллицаның көне почерк түрі

7<question> Бет басы немесе алғашқы беттің көркем суретін қалай атайды?

<Variant> әшекейленген бас әріп

<Variant> қолжазбадағы өрнектер

<Variant> ерекше белгілер

<Variant> мәтіндегі қысқарту

<Variant> көне жазу түрі

8<question> Орыс, болгар, украин, қазақ тілдерінде жазу үшін қолданылатын алфавит:

<Variant> руникалық жазу

<Variant> латын алфавиті

<Variant> грек алфавиті

<Variant>глаголица

<Variant> кириллица

9<question> Кириллицадағы жазудың тәртібі:

<Variant> оң жақтан сол жаққа

<Variant> сол жақтан оң жаққа

<Variant> боустрофедон

<Variant> үстіден астыға

<Variant> астыдан үстіге

10<question> Алғаш обсерватория салдырған шығыс астрономы кім?

Lt;Variant> Ұлықбек

<Variant> Әл-Бируни

<Variant> Әл-Фараби

<Variant> Ибн-Сина

<Variant> М. Қашқари

11<question> Хронологияда «эра» деп атайды:

<Variant> ай календарын

<Variant> календарлық мейрам уақытын

<Variant> ақша санау жүйесі

<Variant> алғашқы уақыт санау есебінің басталуы

<Variant> күн календарын

12<question> Хронологияның мақсаты:

<Variant> тарихи оқиғалардың датасын анықтау

<Variant> гербтерді құрастыру

<Variant> қолжазбалардың датасын белгілеу

<Variant> қолжазбалардың жазылған жерін анықтау

<Variant> календардың жасалған жерін анықтау

13<question> Григориан календарының Ресейде енгізілуі қай уақытта жүрді?

<Variant> Екатерина ІІ кезінде

<Variant> І Петр уақытында

<Variant> Николай ІІ кезінде

<Variant> Крепостнойлық құқық жайылған соң

<Variant> Октябрь революциясынан кейін

14<question> Григориан календары қай күнтізбеге жатады?

<Variant> айлық

<Variant> ай күндік

<Variant> күндік

<Variant> зоодиактық

<Variant> пасхальдық

15<question> Мұсылман эрасының есебі неден басталады?

<Variant> Мұхаммед пайғамбар туғаннан

<Variant> Жаратылыс пайда болғаннан

<Variant> Рождество Христоводан

<Variant> Күнтізбе пайда болғаннан

<Variant> Құранның шығуынан

16<question> Мұсылман календарындағы ораза айы атауы?

<Variant> ораза

<Variant> байрам

<Variant>рамадан

<Variant> құрбан

<Variant> нисан

17<question> «Справочник по хронологии» атты еңбектің авторы:

<Variant> А. Жири

<Variant> С.И. Селешников

lt;Variant> И Сентпетери.

<Variant> Ж. Скалигер

<Variant> Х-Л. Иделер

18<question> Қытай календары неше циклге негізделген?

<Variant> он екі жылдық

<Variant> бес жылдық

<Variant> он жылдық

<Variant> алпыс жылдық

<Variant> үш жылдық

19<question> Әртүрлі өлшем бірліктерінің дәлдігін анықтау міндеті

<Variant> метрология саласынікі

<Variant> хронология саласынікі

<Variant> нумизматика саласынікі

<Variant> палеография саласынікі

<Variant> геральдика саласынікі

20<question> Қазақ халық календары бойынша жыл қашан басталады?

<Variant> қаңтар

<Variant> мамыр

Lt;Variant> наурыз

<Variant> желтоқсан

<Variant> шілде

21<question> Пергамент неден жасалынды?

<Variant> тас

<Variant> тері

<Variant> ағаш

<Variant> металл

<Variant> ағаш қабығы

22<question> Құжаттар неше жақты сыннан өтеді?

<Variant> 2

<Variant> 4

<Variant> 3

<Variant> 5

<Variant> 6

23<question> Экономикалық, саяси ,мәдени дамуының қажеттіліктері жазудың жағдайына және жазба деректердің сыртқы белгілерінің өзгеруіне әкелген кезең...

<Variant> XVII ғ.басы

<Variant> XIV ғ.ортасы – XV ғ.соңы

<Variant> XII-XIII ғғ

<Variant> XVI-XVII ғғ

<Variant> XII ғ.соңы – XIII ғ.басы

24<question> Кеңес сфрагистикасының негізін қалаушы:

<Variant> Хавский Л.Н.

<Variant> Лакшер А.Б.

<Variant> Карамзин В.Н.

<Variant> Шлюмберже Г.

<Variant> Лихачев Н.П.

25<question> Палеографияның мақсаты:

<Variant> жаңа алфавиттерді жасайды

<Variant> күнтізбені зерттейді

<Variant> қолжазбалардың датасын анықтайды

<Variant> гербтерді зерттейді

<Variant> марапаттау белгілерін зерттейді

26<question> Палеографияда филигрань деп аталатын не?

<Variant> қытай календары

<Variant> жазбалардағы әшекейлерді

<Variant> жазу құралдары

<Variant> жазу материалдары

<Variant> ерекше белгілер

27<question> Кириллицаның ең көне түрі ( почеркі):

<Variant> устав

<Variant> синтаксис

<Variant> лексикон

<Variant> скоропись

<Variant> боустрофедон

28<question> Полеографиядағы «инциал» дегеніміз:

<Variant> алфавиттің ең басында тұрған әріп

<Variant> биографиялық мәліметтер

<Variant> мәтін соңындағы әшекейлер

<Variant> ерекше белгілер

<Variant> кириллицаның көне почерк түрі

29<question> ТМД елдеріндегі көне алфавит:

<Variant> грузин алфавиті

<Variant> кириллица

<Variant> армян афалвиті

<Variant> глаголица

<Variant> араб алфавиті

30<question> Көне түріктердің жазу системасы болған қай алфавит?

<Variant> грек алфавиті

<Variant> көне семит алфавиті

<Variant> латын алфавиті

Наши рекомендации