Тема 1. економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. меркантилізм

1. Закони царя Хаммурапі регламентували боргове рабство з метою:

а) поповнення державної скарбниці;

б) не допустити розвалу основ натурального господарства;

в) зміцнення економічної влади держави;

г) підтримки конкуренції.

2. Представники економічної думки стародавнього світу ідеалізували:

а) ринкові відносини;

б) натурально-господарчі відносини;

в) велику торгівлю та лихварські операції;

г) правильно б, в.

3. Якщо розглядати історію економічної думки, то можна виділити такі школи (напрямки), як:

а) класична політична економія;

б) фізіократи;

в) неокласична школа;

г) меркантилізм;

д) монетаризм;

є) кейнсіанство;

Побудуйте їх перелік, дотримуючись історичної послідовності.

4. Хто вперше ввів до економічної науки термін “політична економія”:

а) Аристотель;

б) Ф. Аквінський;

в) Т. Мен;

г) А. Монкрет’єн;

д) правильної відповіді немає?

5. Представники якої школи (напрямку) в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства:

а) фізіократи;

б) меркантилізм;

в) класична політична економія;

г) кейнсіанство?

6. Докази представників стародавнього світу були направлені проти:

а) великих торгових та лихварських операцій;

б) рабовласництва;

в) приватної власності;

г) правильно б, в;

д) правильної відповіді немає.

7. “Справедлива ціна” у Фоми Аквінського це:

а) ціна, яка враховує кількість праці, затраченої на виробництво товару;

б) ціна праці найманого робітника;

в) ціна, яка забезпечує блага людям, відповідно їх становій ієрархії;

г) ціна, яка відповідає затратам та враховує соціальне положення продавця товару.

8. Що тут логічно зайве ( тест пов’язаний з напрямками в економічній науці)?:

а) меркантилізм;

б) неокласична школа;

в) рабовласництво;

г) фізіократи;

д) кейнсіанство.

9. Аристотель відносить до сфери хрематистики:

а) землеробство;

б) ремесло;

в) лихварство та торгівельно-посередницькі операції;

г) правильно а, в.

10. У кодексі законів царя Хаммурапі боргове рабство обмежувалося:

а) 4-ма роками;

б) 3-ма роками;

в) одним роком;

г) правильної відповіді немає.

11. “Гроші є особливим товаром який обслуговує обмін та поява якого пов’язана з міновою торгівлею”. Кому з стародавніх мислителів належить таке визначення грошей?

а) Вавилонському царю Хаммурапі;

б) Платону;

в) Аристотелю;

г) Ксенофонту.

12. “Справедлива ціна Фоми Аквінського базується на:

а) затратному принципі;

б) граничному принципі;

в) морально-етичному принципі;

г) правильно а, в.

13. Представники меркантилістичної концепції вважали, що джерелом багатства є:

а) перевищення експорту над імпортом;

б) перевищення імпорту над експортом;

в) зростання мануфактурного виробництва;

г) правильно а, б.

14. Що було предметом дослідження меркантилістів:

а) сфера обігу;

б) матеріальне виробництво;

в) землеробство;

г) правильно а, б?

15. З наведених нижче наукових принципів виберіть той, який не належить до поглядів меркантилістів:

а) золото та срібло як визначення сутності багатства;

б) підтримка промисловості шляхом імпорту дешевої сировини;

в) регулювання зовнішньої торгівля з метою забезпечення притоку у країну золота та срібла;

г) низькі тарифи на імпорт промислових товарів.

16. Запис давнього звичаєвого права племені салічних франків “Салічна правда” (початок VI ст.) відстоював:

а) позиції церкви;

б) позиції торгового капіталу;

в) стійкість общинного землеволодіння;

г) правильно а, в.

17. Аристотель стверджував, що економічна діяльність пов’язана з отриманням прибутку та нагромадженням багатства у формі грошей це:

а) економіка;

б) хіромантія;

в) хрематистика;

г) лихварство.

18. У староіндійському трактаті “Артхашастра” прибуток:

а) включався в ціну товару як частина витрат;

б) розглядався як винагорода підприємця;

в) розглядався як результат найманої праці;

г) не розглядався.

19. До представників пізнього меркантилізму не належать:

а) М. Копернік;

б) А. Сєрра;

в) Т. Мен;

г) В. Стаффорд.

20. Староіндійський трактат “Артхашастра” це:

а) збірник наставлянь з питань управління державою;

б) збірник наставлянь з питань чуттєвої любові;

в) збірник релігійних вказівок;

г) податковий кодекс.

21. Пріоритетним методом економічного аналізу меркантилізму є:

а) емпіричний метод;

б) абстрактний метод;

в) функціональний метод;

г) індуктивний метод.

Наши рекомендации