Класифікація доходів та видатків домогосподарств

За найпоширенішою схемою фінанси домогосподарств поділяються залежно від факторів і джерел доходів. У цьому разі розрізняють:

оплату найманої праці;

доходи від особистого підсобного господарства та промислів, а також від надання послуг;

соціальні трансферти;

доходи від тіньової та напівлегальної економіки.

Також поділяють фінанси домогосподарств за складом груп, у яких можливе формування загальних об'єднаних фінансових потоків (доходів, фондів, видатків). Наприклад:

фінанси одинаків (неодружена молодь, холостяки, розведені , вдівці та ін.);

фінанси родин, домогосподарств — часткових і повних (чоловік і жінка, їх діти й батьки);

фінанси укрупнених родин (основна родина, далекі родичі, утриманці, а також у зв'язку з появою забезпечених родин, хатньої робітниці, вихователі й ін.).

Фінанси домогосподарств характеризуються структурою видатків за їх соціальною значущістю:

фінанси життєзабезпечення (підтримки життя, умов існування й відновлення працездатності);

фінанси професійного й соціального розвитку й поновлення трудових ресурсів (утворення, підвищення культурного рівня, виховання й навчання дітей);

фінанси поліпшення умов життя й середовища перебування (умов роботи, відпочинку, проживання);

фінанси соціальних пріоритетів (добровільне або необхідне створення й підтримка адекватного соціального іміджу).

Доходи домашніх господарств. В умовах ринкової економіки чітко охарактеризувати обсяг і структуру доходів домогосподарств досить складно. Є дві позиції:

1) і наймана праця, й особисті господарства, й індивідуальні промисли вважаються своєрідним видом бізнесу й належать до структури підприємницьких фінансів. У цьому разі до складу фінансів населення входять хіба що соціальні трансферти (пенсії й допомоги інвалідам тощо);

2) до фінансів домогосподарств належать усі доходи й видатки окремої особистості або групи людей, і фактично всі види підприємницьких доходів і видатків входять до складу фінансів домогосподарств і включаються в цю сферу.

Наприклад, за типами доходів домогосподарств розрізняють заробітну плату, виплати й доплати, виручку від реалізації товарів і майна, відсотки, дивіденди, курсові різниці, пенсії, допомоги, спадщини, подарунки та ін.

За формами утворення фонди у фінансах домогосподарств можуть бути у такому вигляді:

незафіксованому (без спеціальної концентрації й обмеження),

фізично обмеженому (суми грошей, що зберігаються окремо);

документально зафіксованому (рахунки, в тому числі цільові, цінні папери та ін.).

За цільовим призначенням і функціями фонди домогосподарств поділяються на:

фонди життєзабезпечення (харчування, необхідний одяг, житло, ліки);

фонди розвитку (навчання та ін.);

фонди відновлення (відпочинок);

фонди поліпшення середовища перебування (житло, дачі та ін.);

фонди формування й підтримки іміджу (престижний одяг, коштовності тощо);

резервні фонди (непередбачені випадки, обов'язкові платежі).

Видатки домашніх господарств. Наприклад, за роллю, яку вони відіграють у фінансах домогосподарств, вирізняють:

споживчі (придбання товарів і послуг);

— виробничі (у звичайне або розширене відтворення особистого виробництва, творчості);

інвестиційні (у кредитну систему або фондовий ринок).

Розрізняють видатки і за такими ознаками:

на життєзабезпечення (харчування, одяг, житло та ін.);

на забезпечення простого відтворення в особистих господарствах (сировина, матеріали, ремонт устаткування);

професійний розвиток (навчання, освіта);

поліпшення умов життя (меблі, машини, дачі);

захист від ризиків (страхування, технічний захист та ін.).

Слід зазначити, що заощадження домогосподарств у країнах із розвиненою ринковою економікою — важливий ресурс для здійснення кредитних та інвестиційних операцій у банківській діяльності, розвитку фінансового ринку. Заощадження — це частина грошових доходів населення, що формується за рахунок вільних грошових коштів, які утворюються внаслідок зменшення поточного особистого споживання, і призначена для того, щоб забезпечити потреби у майбутньому.

Питання для самоконтролю

1. Що представляють собою фінанси домогосподарств?

2. З чого складаються доходи домогосподарств?

3. Охарактеризуйте склад грошових витрат домогосподарств.

4. Охарактеризуйте склад фінансів домогосподарств залежно від факторів і джерел доходів.

5. Охарактеризуйте структуру видатків домогосподарств за їх соціальною значущістю

6. В якому вигляді за формами утворення можуть бути фонди у фінансах домогосподарств?

7. Характеристика фондів домогосподарств а цільовим призначенням і функціями.

8. Характеристика видатків за роллю, яку вони відіграють у фінансах домогосподарств.

Наши рекомендации