Технологія розробки управлінських рішень в ситуаційному менеджменті та фактори, що на неї впливають

Актуальність курсу "Ситуаційний менеджмент" в період трансформації ринкової економіки

Предмет, об’єкт, мета, завдання дисципліни та взаємозв’язок з іншими

Сучасні концепції ситуаційного менеджменту: можливість, необхідність та проблематика

5. Ситуаційний (адаптивний) оперативний економічний аналіз

6. Сутність та поняття конфлікту. Управління конфліктною ситуацією

Тенденції виникнення можливості розв’язання проблемних економічних ситуацій

Сутність та класифікація ситуацій у соціально-економічному розвитку

Сутність та види економічних криз

Керовані та некеровані процеси. Розвиток процесів управління в процесі розвитку виробництва

11. Поняття динаміки та статики менеджменту

Поняття диверсифікації та типології управління. Типи управління

Тенденції циклічного розвитку організації

Механізми менеджменту: методи та засоби впливу

15. Керівництво та лідерство в організації. Стилі керівництва

16. Сутність, основні засади керівництва та лідерства

17. Підходи до керівництва. Конфлікти як об’єкт керівництва.

18. Місце людського фактора у процесі прийняття рішень

19. Особливості стилів прийняття управлінських рішень

20. Неформальні аспекти розробки рішень

Психологія менеджменту та етика керівної діяльності.

Соціально-психологічний зміст функціональних обов’язків менеджера. Суть процесу керівництва та лідерства

23. Стиль керівництва та типи менеджерів при аналізі кризової ситуації

24. Поведінка керівника в проблемних ситуаціях

Сутність та поняття діагностики в ситуаційному менеджменті

Процес та види діагностики, методика її проведення

27.Сутність та прогнозування можливого банкрутства підприємства

28. Характеристика методичних підходів в діагностиці стану підприємства

29. Розрахунок потенціальних можливостей підприємства

30. Стратегія розвитку підприємства: інновація та внутрішня гнучкість

31. Мета, задачі та зміст стратегічного планування.

32. Інформаційна база стратегічного планування

33. Логіка і завдання стратегічного планування

34. Поняття ефективності діяльності організації;

35. Чинники ефективності організації;

36. Критерії організаційної ефективності та види ефектів;

37. Оцінювання ефективності діяльності організації;

38. Оцінювання ефективності організаційних систем.

39. Теоретичні аспекти менеджменту персоналу та його особливості в сучасній ринковій економіці;

40. Нове управлінське мислення і створення концепції розвитку підприємства;

41. Суть і завдання кадрової політики організацій

42. Побудова ефективної мотиваційної системи в організації

43. Мотивуючі чинники, принципи впливу на мотивацію людей

Поняття, структурні елементи і властивості організаційної культури

Функції організаційної культури

Класифікація організаційної культури

47. Система методів підтримки культури організації

Роль, місце і функції держави і регулюванні кризових ситуацій

Аналітична основа та види державного регулювання кризових ситуацій

50. Механізм державного регулювання кризових явищ

Поняття, роль та умови формування стратегії в ситуаційному менеджменті

Ситуаційна модель формування стратегії Джона Томпсона

Санація і реструктуризація як стратегії ситуаційного менеджменту

Поняття технології управління та алгоритму її організації в ситуаційному менеджменті

Технологія розробки управлінських рішень в ситуаційному менеджменті та фактори, що на неї впливають

56. Особливості прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності. Адаптивні плани роботи організації

57. Інформаційне забезпечення в системі управління організації

58. Види інформаційно-аналітичної діяльності в системі управління організації;

59. Класифікація оглядово-аналітичної інформації в організації

60. Експертні оцінки у підготовці інформації для прийняття управлінських рішень

61. Аналіз і формування організаційних структур управління

62. Оцінка ефективності організаційних рішень

63. Основні методологічні принципи формування організаційних структур

64. Значення і завдання організаційного проектування

65. Моделі організацій як об'єктів управління.

66. Поведінкові та адміністративні моделі організації: внутрішні складові та взаємозв’язок.

67. Цільові управлінські моделі: концепція та застосування.

68. Теорії моделей управління.

Наши рекомендации