Міжнародна виставково-ярмаркова діяльність в україні

Тема 8. Міжнародні маркетингові комунікації

Лекція 2

План

1. Міжнародна рекламна діяльність. Вибір засобів розповсюдження рекламних повідомлень на зовнішньому ринку.

2. Показники оцінки ефективності елементів міжнародного комплексу просування.

3. Міжнародні виставки та ярмарки як інструмент міжнародного маркетингу. Міжнародна виставково-ярмаркова діяльність в Україні.

Міжнародна рекламна діяльність. Вибір засобів розповсюдження рекламних повідомлень на зовнішньому ринку

       
    міжнародна виставково-ярмаркова діяльність в україні - student2.ru
 
  міжнародна виставково-ярмаркова діяльність в україні - student2.ru

     
  міжнародна виставково-ярмаркова діяльність в україні - student2.ru
 
  міжнародна виставково-ярмаркова діяльність в україні - student2.ru
 
  міжнародна виставково-ярмаркова діяльність в україні - student2.ru


Канал Переваги Недоліки
Телебачення · широка аудиторія · можливість повторення · регульованість частоти · афективність · можливість орієнтації на певну аудиторію · дорожнеча · швидкість (дуже обмежений час у ефірі) · можливість переключення з програми на програму · необхідність адаптації · велика частка реклами «даремно»
Радіо · широка аудиторія (інколи більша, ніж у телебачення) · можливість орієнтації на певну аудиторію · дешевше, ніж телебачення · можливість повторення · регульована частота виходу · один канал сприйняття інформації — слух · неможливість передати складну інформацію · можливість переключення програми на прог­ раму · обов’язковість адаптації
Газети · оперативність · помірна ціна · можливість збереження інформації · широка аудиторія · можливість орієнтації на певну аудиторію · чорно-біле зображення · відсутність гарантії, що текст буде прочитано · неможливість контролю щодо місця розташу­ вання на газетній полосі · газети довго не зберігаються
Журнали · орієнтованість на сегмент · можливість кольорового зображення · можливість збереження інформації · неоперативність · обмежена кількість читачів · неможливість контролю місця розташування в журналі · відносно висока ціна · періодичність
Канал Переваги Недоліки
Рекламні щити (bill boards) · відносно невисока ціна (залежно від місця) · наочність · тривалий термін використання · широка аудиторія · може стати елементом пейзажу, окрасою · загроза безпеці дорожнього руху · мінімальне рекламне звернення · ефективне тільки для рекламування вже відомого товару · вплив місця розташування
Розсилання рекламних матеріалів поштою (direct mail) · найвищий ступінь орієнтації на цільовий сегмент · інформативність · можливість збереження · невисока ціна · «макулатурна» пошта · низький рівень зворотного зв’язку

міжнародна виставково-ярмаркова діяльність в україні - student2.ru

Міжнародні виставки та ярмарки як інструмент міжнародного маркетингу.

Міжнародна виставково-ярмаркова діяльність в Україні

Види виставок – галузева виставка (ярмарок) – це виставка (ярмарок), на якій представляються експонати та пропонуються до продажу товари (до виконання – роботи, послуги), які відносяться до однієї чи деяких суміжних галузей економіки; – галузевий стенд на міжнародній виставці (ярмарку) за кордоном – це експозиція в складі міжнародної виставки (ярмарку), яка організо­вується за рішенням органу державного управління чи іншого повноважного органу; – регіональна міжнародна виставка (ярмарок) – це міжнародна виставка (ярмарок), яка організується на території адміністративно-територіальних новоутворень, експонентами (учасниками) якої є вітчизняні та зарубіжні юридичні та/ чи індивідуальні особи; – спеціалізована виставка (ярмарок) – це виставка (ярмарок), на якій представляються експонати та пропонуються до продажу товари (до виконання – роботи, послуги), які об’єднані обмеженою спеціалізацією в рамках однієї галузевої економіки або спеціалізацією міжгалузевого характеру; – торгово-промислова виставка – це короткочасний захід, який відбувається періодично та зазвичай в одному й тому ж місті, в рамках якого значна кількість підприємств (експонентів) за допомогою зразка (експоненту) надають попередню картину пропозиції товарів/ послуг однієї чи декількох галузей, та намагаються інформувати кінцевих споживачів (чи проміжних) про свою фірму та її продукцію з кінцевою метою сприяння продажам; – універсальна виставка (ярмарок) – це виставка (ярмарок), на якій представляються експоненти, пропонуються до продажу товари (до виконання – роботи, послуги) з різних галузей економіки.

           
  міжнародна виставково-ярмаркова діяльність в україні - student2.ru
 
    міжнародна виставково-ярмаркова діяльність в україні - student2.ru
 
    міжнародна виставково-ярмаркова діяльність в україні - student2.ru

Наши рекомендации