Емтихан сұрақтары мен тест тапсырмалар тізімі.

күрделілік деңгейі Сұрақ бөлім тақырып Жауап А) (дұрыс) Жауап В) Жауап С) Жауап D) Жауап Е)
Менеджмент функцияларын атаңыз Жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау Реттеу, стандарттау, сертифікат тау Мотивация, координация, есеп, бақылау Жүйелеу, біріктіру, алшақтық, интенсификация Үйлестіру, нормалау, іріктеу, жобалау
Жүйенің түрлерін атаңыз Техникалық, биологиялық, әлеуметтік - экономикалық әкімшілік, биологиялық, әлеуметтік Психологиялық, техникалық, әлеуметтік Биологиялық, құрылымдық, әлеуметтік Техникалық, ұйымдық, психологиялық
Сыртқы орта факторлары Экономикалық, саяси, технологиялық, әлеуметтік, халықаралық Құрылымдық, нарықтық, бәсекелестік Ақпараттық, экологиялық, таңдаулы, процессуалды Ұйымдық, психологиялық, физиологиялық, жігерлендіру Таңдаулы, мазмұндық, нарықтық, саяси
Ф.У.Тейлордың теориясы бойынша жұмысшыларды басқару принциптерін атаңыз Жұмыстың әр элементінің орындалуына ғылыми ыңғай, жұмысшыларды ғылыми критерий бойынша таңдау, оқыту, жұмысшыларды бөлу, менеджерлер мен жұмысшылардың арасында жауапкершілікті бөлу Жұмысшыларды таңдау, оқытудың ғылыми ыңғайы, жұмысшыларды бөлу, еңбекті нормалау, келісімді ақы Жұмыстың әр элементінің орындалуының ғылыми ыңғайы, жұмысты бөлу, менеджерлер мен жұмысшылар арасында жауапкершілікті бөлу, келісімді еңбек ақы Жұмысты хронометраждау, келісімді еңбек ақы, жұмысшыларды бөлу, кадрларды таңдау Жұмысшыларды ғылыми критерий бойынша тңдау, оқыту, жұмыстан босату, ақпарат алмасу
Формальды топ дегеніміз… Басшылық тарапынан құрылған топ Жағдайға байланысты құрылған топ Белгілі мақсатты орындауға арналған уақытша құрылым Спонтанно құрылған топ Жұмысшылар қолдауымен құрылған топ
Менеджмент деңгейлерін анықтаңыз Жоғарғы, ортаңғы, төменгі Жоғарғы, аралық, төменгі Аралық, жоғарғы Ортаңғы, аралық, төменгі Аралық, матрицалық
Файоль бойынша басқару қызметінің немесе функциясының түрлері Жоспарлау, ұйымдастыру, басшылық ету, үйлестіру, бақылау Жоспарлау, жігерлендіру, басшылық, бағыттау, есеп Жоспарлау, басшылық, бағыттау, есеп Ұйымдастыру, басшылық, бағыттау, жігерлендіру Үйлестіру, бағыттау, жігерлендіру, есеп
Жүйенің типтерін атаңыз Жабық, ашық Біріккен, жабық Жабық, коммуникабельдік Ашық, біріккен Жабық, нарықтық
Стратегияның қай анықтамасы дұрыс Мақсатқа жетуге бағытталған басшылықтың қабылдайтын шешімі мен іс - әрекеті Ұйымның мақсатын анықтауға бағытталған қажетті бағыттар Басшының тәсілдері мен процедуралары Істі жүргізу тәртібі Басшылық әдістер мен іс жүргізу тәртібі
Формальды емес топ дегеніміз не Психофизиологиялық сәйкестілікпен жалпы қызығушылықтан еркін ұйымдастырылған топ Жағдайға байланысты құрылған топ Шиеленістен туындаған топ Анықталған мақсатты орындауға арнайы құрылған топ Ерікті ұйымдастырылған топ
Әлеуметтік – экономикалық жүйе неше бөліктен тұрады
Басқару құрылымын қалыптастырғанда қолданылатын теориялық ыңғайлар Ситуациялық, жүйелік, бихевиоралдық, классикалық теория ыңғайлары Құрылымдық, ғылыми, принципиалды әдістемелік, абстрактылы, салыстырмалы Конструктивті, түсінушілік, дидактикалық Пайыздық, ұйымдастырушылық, байланыстырушы
Жүйелік көзқарас нені білдіреді өндірістік ұйымды және басқару құрылымдарын біріккен жүйе түрінде қарастыруды өндірістік ұжым жұмысшыларының әлеуметтік ролін алғашқы жоспарға енгізуді Басқару құрылымын жасаудың тиімді әдістері әр түрлі факторларға негізделуі тиіс Еңбекті бөлісудың жоғарғы деңгейімен, дамыған басқару иерархиясымен сипатталады Жүйедегі адамдардың әлеуметтік ролін бірінші кезекке қояды
Құрылым бойынша менеджмент түрлерін атаңыз өндірістік, кадр, қаржы, стратегиялық, ақпарат, инновациялық, халықаралық, сапа, т.б. өндірістік, кадрлар, тактикалық, бухгалтерлік, сапа, т.б. Инновациялық, қаржы, ақпарат, аппараттық, теориялық, стратегиялық Қаржы, стратегиялық, аналитикалық, кадр, өткізу менеджменті, т.б. Халықаралық, сапа, стратегиялық, бухгалтерлік, нарықтық, т.б.
Қазақстанның ЖОО – да іскерлік әкімшіліктендіру қай жылдан бастап оқытылуда
Тұтастай құрылымды құрайтын, жаңа қасиетке ие болатын өзара әрекеттесетін элементтердің жиынтығы нені білдіреді жүйені кешенді ұйымды Ұйымдық құрылымды Кәсіпорынның ішкі ортасын
Әлеуметтік – экономикалық жүйенің қасиеттері немесе белгілері иерархиялығы, автономдығы, сыртқы ортаға бейімделгіштігі иерархиялығы, нақты шекарасының болуы, өзгергіштігі иерахиялығы, сыртқы ортаға бейімделгіштігі, нақты шекарасының болуы автономдығы, өзгергіштігі, мақсатты бағытталуы сыртқы ортаға бейімделгіштігі, мақсатты бағытталуы, өзгергіштігі
„Иерархиялық” қандай мағынаны білдіреді төменнен жоғарыға бағыну тәртібі басқару деңгейлерінің көп болуы басқару құрылымының күрделілігі құрылымдағы тікелей және көлбеу байланыстар жүйенің өзін - өзі басқаратындығы
Жүйенің автономдық қасиеті қандай мағынаны білдіреді жүйенің өзін - өзі басқаратындығы төменнен жоғарыға бағыну тәртібі басқару деңгейлерінің көп болуы басқару құрылымының күрделілігі құрылымдағы тікелей және көлбеу байланыстар
„Қара жәшік” ұғымы қандай операциялардан тұрады ену, түрлену, шығу ену, айырбас, шығу түрлену, шығу, өткізу кодтау, түрлену, декодтау ену, түрлену, сату
Капитал, машина, жұмысшы күші, баға деңгейі, қаржы және салық саясаты қандай сыртқы орта элементтері сыртқы экономикалық орта сыртқы технологиялық орта сыртқы саяси орта сыртқы әлеуметтік орта сыртқы этикалық орта
Топтағы адамдардың көзқарасына, тілек, ықыласына, интеллигенттілігі мен біліміне, сеніміне қарай қалыптасатын орта қалай аталады сыртқы әлеуметтік орта сыртқы экономикалық орта сыртқы технологиялық орта сыртқы саяси орта сыртқы этикалық орта
Әлеуметтік – экономикалық орта бөліктері басқарушы, басқарылатын негізгі, қосымша ашық, жабық ішкі, сыртқы биологиялық, техникалық, әлеуметтік
Ретке келтіру мақсатында басқару ықпалын жүргізуге арналған объекті қалай аталады басқарылатын жүйе басқарушы жүйе ашық жүйе жабық жүйе әлеуметтік жүйе
Техникалық құралдар көмегімен мақсатқа сай ықпал етуді жүзеге асыратын органдар мен жеке жұмысшылар жиынтығы басқарушы жүйе басқарылатын жүйе ашық жүйе жабық жүйе әлеуметтік жүйе
Еңбек құралдары, жекелеген операциялар мен процестер қандай жүйенің элементтері болып табылады технологиялық экономикалық әлеуметтік өндірістік саяси
Басқармадағы буындар мен жекелеген жұмыскерлер жиынтығы және олардың бағыныштылығы, тікелей және көлбеу байланыстары қалай аталады басқару құрылымы басқару процесі ұйымдастыру жоспарлау стратегия
„Егер сен басшы болсаң байсалды бол, өтініш айта келген адам саған ойындағысын айтып біткенше сөзін бөлме” деп. қай кітапта жазылған „Птаххотепа үйретуі” „Фабриканы басқару” „Ғылыми менеджмент принциптері” „Индустриалды өркениеттегі адамгершілік қарым – қатынас” „менеджерге қойылатын талаптар”
„Данданити” не мағынаны білдіреді таяқпен төпелеп басқару материалды ынталандыру қоғамның қанағаттануы жұмысшыларға психологиялық ықпал ету басқаруда ынталандыру әдістерін қолдану
Ғылыми басқару мектеп жылдары 1856 - 1920 1920 - 1930 1920 - 1950 1930 – 1950 1920 – 1990
Ғылыми басқару мектебінің негізін салушы Ф.У.Тейлор Анри Файоль Элтон Мэйо Генри Гантт Л.Гильберт
Микрохронометром приборын кім ойлап тапты Гильберт Гантт Форд Файоль Мэйо
„Өнімділіктің 12 принцип” авторы Эмерсон Гантт Форд Файоль Мэйо
Әкімшілік және классикалық мектеп қандай жылдарды қамтиды 1920 - 1950 1880 – 1920 1930 - 1950 1950 – қазіргі уақытқа дейін 1880 – 1950
Әкімшілік және классикалық мектептің авторы Анри Файоль Ф.Тейлор Э.Мэйо Г.Гантт Г.Форд
Менеджерлерге арналған 14 принципті кім ұсынды Анри Файоль Ф.Тейлор Э.Мэйо Г.Гантт Г.Форд
Адамгершілік қарым – қатынас мектебі қандай жылдарды қамтиды 1930 - 1950 1920 - 1950 1880 - 1920 1880 – 1930 1880 – 1950
Адамгершілік қарым – қатынас мектебінің авторлары М.П.Фоллет, Э.Мэйо М.П.Фоллет, Г.Гантт Ф.Тейлор, Э.Мэйо Э.Мэйо, А.Файоль Э.Мэйо, Эмерсон
Шамамен 20 жыл бұрын АҚШ-та қандай басшылық үстемдік етті Дара басшылық Ұжымдық басшылық Қоғамдық басшылық Демократия Либералдық басшылық
Американдық мамандардың пікірінше ең қиын проблема болып не табылады компанияларға ұзақ мерзімді саясат белгілеу жоспарлау компанияның жұмысын ұйымдастыру компанияда бақылау функциясын жүзеге асыру қызметкерлерді жұмысқа ынталандыру
Басқару дегеніміз не Ұжымдағы адамдарға немесе олардың бірлескен еңбек процесіне мақсатты жүйелі ықпал ету шешімдерді шығару, оларды қабылдау және олардың орындалуын ұйымдастыру, бақылау жұмыстарын бірізділікпен жүзеге асыру нарықты зерттеу, адамдардың қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын алмастыру арқылы қанағаттандыру басшы қабылдаған әрекеттер мен шешімдер жиынтығы қолда бар ақпараттарды өңдеуге негізделген басқару шешімдерін дайындау процесі
Басқару процесі дегеніміз не шешімдерді шығару, оларды қабылдау және олардың орындалуын ұйымдастыру, бақылау жұмыстарын бірізділікпен жүзеге асыру Ұжымдағы адамдарға немесе олардың бірлескен еңбек процесіне мақсатты жүйелі ықпал ету нарықты зерттеу, адамдардың қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын алмастыру арқылы қанағаттандыру басшы қабылдаған әрекеттер мен шешімдер жиынтығы қолда бар ақпараттарды өңдеуге негізделген басқару шешімдерін дайындау процесі
Стратегиялық жоспарлау дегеніміз не басшы қабылдаған әрекеттер мен шешімдер жиынтығы шешімдерді шығару, оларды қабылдау және олардың орындалуын ұйымдастыру, бақылау жұмыстарын бірізділікпен жүзеге асыру Ұжымдағы адамдарға немесе олардың бірлескен еңбек процесіне мақсатты жүйелі ықпал ету нарықты зерттеу, адамдардың қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын алмастыру арқылы қанағаттандыру қолда бар ақпараттарды өңдеуге негізделген басқару шешімдерін дайындау процесі
Жоспарлау дегеніміз не қолда бар ақпараттарды өңдеуге негізделген басқару шешімдерін дайындау процесі басшы қабылдаған әрекеттер мен шешімдер жиынтығы шешімдерді шығару, оларды қабылдау және олардың орындалуын ұйымдастыру, бақылау жұмыстарын бірізділікпен жүзеге асыру Ұжымдағы адамдарға немесе олардың бірлескен еңбек процесіне мақсатты жүйелі ықпал ету нарықты зерттеу, адамдардың қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын алмастыру арқылы қанағаттандыру
Басқару процесі қандай қызмет түрлерін қамтиды жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау жоспарлау, ұйымдастыру, реттеу, бақылау жоспарлау, реттеу, бағыттау, мотивация мотивация, бақылау, ретке келтіру, жоспарлау жоспарлау, бағыттау, үйлестіру, бақылау
Ұйымдастыру функциясы дегеніміз не қандай да бір құрылымды құру қолда бар ақпараттарды өңдеуге негізделген басқару шешімдерін дайындау процесі қызметкерлерді ынталандыру әдістері қызметкерлердің міндеттерін орындауларын тексеру мемлекеттің экономиканы әкімшілік ұйымдастыруы
Мотивация дегеніміз не қызметкерлердің өз міндеттерін тиімді, жақсы орындау үшін оларды ынталандыру, ықпал ету әдістері қандай да бір құрылымды құру қолда бар ақпараттарды өңдеуге негізделген басқару шешімдерін дайындау процесі қызметкерлердің міндеттерін орындауларын тексеру мемлекеттің экономиканы әкімшілік ұйымдастыруы
Стратегиялық жоспарлау басқару қызметінің қандай 4 түрін қамтиды ресурстарды бөлу, сыртқы ортаға бейімделу, ішкі үйлестіру, ұйымдық стратегиялық мәдениетті қалыптастыру жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау ресурстарды бөлу, жоспарлау, ішкі үйлестіру, сыртқы ортаға бейімделу жоспарлау, сыртқы ортаға бейімделу, ішкі үйлестіру, ұйымда стратегиялық мәдениетті қалыптастыру жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, ішкі үйлестіру, сыртқы ортаға бейімделу
Кәсіпорын басқарушысының алдында қандай негізгі стратегиялық баламалар болуы мүмкін шектеулі өсу, өсу, қысқарту, үш стратегияның бірігуі шектеулі өсу, таңдау, таңдау, мақсатты бағытталу шектеулі өсу, өсу, үйлестіру, 3 стратегияның бірігуі өсу, құлдырау, кемелдену, толысу шектеулі өсу, өсу, кемелдену, 3 стратегияның бірігуін таңдау
Тәуекелдігі төмен, ресурстары шектеулі кәсіпорындар қандай стратегиялық баламаны таңдайды шектеулі өсу өсу қысқарту 3 стратегияның бірігуі жою
Қандай стратегиялық балама қысқа және ұзақ мерзімді мақсаттардың деңгейін өткен жылмен салыстырғанда едәуір жоғарылату жолымен жүзеге асырылады өсу шектеулі өсу қысқарту 3 стратегияның бірігуі жою
Өсу түрлері ішкі, сыртқы негізгі, қосымша стратегиялық, тактикалық бастапқы, 2 кезектегі ішкі, сыртқы қосымша
Тауарлар ассортиментін кеңейту жолымен жүзеге асырылатын өсу түрі Ішкі сыртқы стратегиялық тактикалық негізгі
Басқа фирманы қосып алу немесе бірігу жолымен жүзеге асатын өсу түрі сыртқы ішкі стратегиялық тактикалық негізгі
Стратегияларды таңдауға ықпал ететін факторлар тәуекел, өткен стратегия стереотипі, меншік (акция) иелерінің қысымы, уақыт тәуекел, өткен стратегия стереотипі, бәсекелестер, уақыт тәуекел, нарық, бәсекелестер, уақыт өткен стратегия стереотипі, нарық, меншік иелерінің қысымы, саясат меншік (акция) иелерінің қысымы, уақыт, саясат, бәсекелестер
Стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге және оларды жүзеге асару үшін ресурстарды анықтауға бағытталған жеке операцияларды жоспарлау тактикалық (оперативті) жоспарлау стратегиялық жоспарлау макродеңгейдегі жоспарлау ұзақ мерзімді жоспарлау қысқа мерзімді жоспарлау
Тактикалық жоспарлау қандай уақытқа жасалады қысқа және орташа уақытқа ұзақ уақытқа 10 – 15 жылға өмірлік 5-10 жылға
Қаржыны жоспарлау түрлері ұзақ мерзімдік, қысқа мерзімдік стратегиялық, тактикалық негізгі, қосымша ішкі, сыртқы орта мерзімдік, қысқа мерзімдік
Бірінші кезекке өндіріс ұжымындағы жұмыскерлердің әлеуметтік ролін көтеруге негізделген көзқарас қалай аталады бихевиоралдық көзқарас жүйелік көзқарас ситуациялық көзқарас бюракраттық көзқарас классикалық теорія
Өндірістік ұйым мен басқару құрылымы тұтас жүйе ретінде қарастыратын көзқарас жүйелік көзқарас бихевиоралдық көзқарас ситуациялық көзқарас бюракраттық көзқарас классикалық теорія
Әр түрлі нақты ситуациялық факторларға негізделетін көзқарас ситуациялық көзқарас жүйелік көзқарас бихевиоралдық көзқарас бюракраттық көзқарас классикалық теория
Еңбек бөлінісінің жоғары дәрежесімен, басқару иерархиясының дамығандығымен, персоналдардың жүріс-тұрысында көптеген ережелер мен нормалардың болуымен сипатталатын көзқарас бюракраттық көзқарас ситуациялық көзқарас жүйелік көзқарас бихевиоралдық көзқарас классикалық теория
Әрбір звеноның бір ғана басқарушысы болу керек, яғни бір адамнан ғана бұйрық алу қажет деп пайымдайтын ұйымдық құрылымды құру принципі қалай аталады Жарлық беру мен дербес жауапкершіліктің тұтастық принципі Сызықтық және функционалды басшылықтың арасындағы нақты шекараны белгілеу принципі Бақылаудың өрістеу принципі Нақты қызметті шектеу принципі Икемділік және үнемділік
Сызықтық басшылық өнім өндірісін басқаруды жүзеге асыру керек, функционалды сызықтық басшылыққа көмек көрсету керек деп пайымдайтын ұйымдық құрылымды құру принципі Сызықтық және функционалды басшылықтың арасындағы нақты шекараны белгілеу принципі Жарлық беру мен дербес жауапкершіліктің тұтастық принципі Бақылаудың өрістеу принципі Нақты қызметті шектеу принципі Икемділік және үнемділік
Бір адам тиімді басқара алатын басқарушылардың санын, яғни басқару нормасын анықтау принципі Бақылаудың өрістеу принципі Сызықтық және функционалды басшылықтың арасындағы нақты шекараны белгілеу принципі Жарлық беру мен дербес жауапкершіліктің тұтастық принципі Нақты қызметті шектеу принципі Икемділік және үнемділік
Әрбір өндірістік және функционалды звенолардың басқа бөлімшелердің функцияларына қатысы жоқ, нақты белгіленген жұмысы болу керек деп пайымдайтын принцип Нақты қызметті шектеу принципі Бақылаудың өрістеу принципі Сызықтық және функционалды басшылықтың арасындағы нақты шекараны белгілеу принципі Жарлық беру мен дербес жауапкершіліктің тұтастық принципі Икемділік және үнемділік
Басқарудың ұйымдық құрылымы ішкі және сыртқы орта өзгерістеріне неғұрлым аз шығын жұмсай отырып бейімделу керек деп пайымдайтын принцип Икемділік және үнемділік принципі Нақты қызметті шектеу принципі Бақылаудың өрістеу принципі Сызықтық және функционалды басшылықтың арасындағы нақты шекараны белгілеу принципі Жарлық беру мен дербес жауапкершіліктің тұтастық принципі
Классикалық құрылым типтерін атаңыз Сызықтық, функционалдық Сызықтық, матрицалық Сызықтық, бағдарламалы-мақсаттық Функционалды, матрицалық Функционалды, штабтық
Алғаш пайда болған құрылым типі Сызықтық Функционалдық Матрицалық Штабтық Мақсатты-бағдарламалық
Басқару құрылымының қандай типінде әрбір бөлімше бір ғана басшыдан нұсқау алады Сызықтық Функционалдық Матрицалық Штабтық Мақсатты-бағдарламалық
Қандай басқару құрылымында жоғарғы деңгейдегі басшының қарамағында болатын басқарудың ерекше штабтық органы құрылады Сызықтық-штабтық Сызықтық Функционалдық Матрицалық Мақсатты-бағдарламалық
Басқару құрылымының қандай типінде ғылыми-өндірістік қызметтің барлық саласындағы бүкіл бөлімшелер тікелей бағдарлама басшысына бағынады Бағдарламалық-мақсаттық Сызықтық Функционалдық Матрицалық Сызықтық-штабтық
Сызықтық-функционалдық және бағдарламалық-мақсаттық құрылымдарды үйлестіру жолымен ұйымдастырылатын басқару құрылымы Матрицалық Бағдарламалық-мақсаттық Сызықтық Функционалдық Сызықтық-штабтық
Мотивация теориялары кандай Мазмұндық, іс жүргізу Алғашқы, екінші кезектегі Маслоу, Альдефер теориялары Жоспарлау, ұйымдастыру теориялары Әділеттілік, күту теориялары
Адамдарды көздеген мақсатқа орай әрекет етуге мәжбүр ететін іштей талаптануды теңдестіруге негізделген мотивация теориясы Мотивацияның мазмұндық теориясы Мотивацияның іс жүргізу теориясы Маслоу теориясы Бірінші қажеттілік теориясы Екінші қажеттілік теориясы
Адамдардың түсінігі мен танымын ескере отырып, олардың өздерін қалай ұстайтындығына негізделген – ол не Мотивацияның іс жүргізу теориясы Мотивацияның мазмұндық теориясы Маслоу теориясы Бірінші қажеттілік теориясы Екінші қажеттілік теориясы
Мотивацияның мазмұндық теориясының өкілдері А.Маслоу, Д.Мак– Клелланд, Ф.Герцберг және т.б. А.Маслоу, Г.Гант, Г.Форд А.Маслоу, Портер-Лоулер, Ф.Герцберг Г.Гант, Г.Форд, Д.Мак-Клелланд Д.Мак-Клелланд, Ф.Герцберг, Портер-Лоулер
Мотивацияның іс-жүргізу теорияларын ата Үміттену, әділеттілік теориялары, Портер-Лоулер моделі Герцбергтің қос факторлы теориясы, билік, жетістік теориялары Билік, жетістік, қатыстылық теориялары Үміттену, әділеттілік теориялары, Мак-Клелланд моделі Үміттену, билік, жетістік теориялары, Маслоу моделі
Қажеттіліктер қалай жіктеледі бірінші, екінші негізгі, қосымша билік, жетістік мазмұндық, іс-жүргізу өндірістік, табиғи
Тамаққа, суға қажеттіліктер қажеттіліктің қай түріне жатады бірінші екінші негізгі қосымша мазмұндық
Табысқа жетуге, өзін құрметтеуіне, билік етуге деген қажеттіліктер қажеттіліктің қай түріне жатады екінші бірінші негізгі қосымша мазмұндық
Екінші қажеттіліктер қандай қажеттілікке жатады психологиялық физиологиялық негізгі қосымша мазмұндық
Бірінші қажеттіліктер қандай қажеттілікке жатады физиологиялық психологиялық негізгі қосымша мазмұндық
Марапаттаудың типі нешеу
Марапаттау типтерін ата ішкі, сыртқы классикалық, қарапайым сый ақы, мадақтау алғашқы, екінші кезектегі қызметін жоғарылату, сыйлық беру
Жұмыстың өзі беретін марапаттау Ішкі сыртқы сый ақы алғашқы классикалық
Атқарылған жұмыстың нәтижесін сезіну, өзін-өзі құрметтеу, жұмыс барысында пайда болатын достық пен қарым-қатынас марапаттаудың қай түріне жатады Ішкі сыртқы сый ақы алғашқы классикалық
Ұйым беретін марапаттау сыртқы ішкі достық пен қарым-қатынас алғашқы классикалық
Қызметін жоғарылату, мадақтау, қосымша ақы төлеу марапаттаудың қай түріне жатады сыртқы ішкі достық пен қарым-қатынас алғашқы классикалық
А.Маслоу адам қажеттіліктері нешеу бар

Наши рекомендации