Тема 6. інформаційні відношення в області регулювання інтелектуальної власності

Інформація як об'єкт власності та виключних прав. Інформаційні об'єкти інтелектуальної власності, їхні відмінні риси. Ознаки інформації та інформаційних ресурсів як об'єктів речової та інтелектуальної властивості.

Поняття об'єкта інтелектуальної власності та його місце в інформаційних відносинах. Зміст виключних прав та вплив на їхню реалізацію інформаційних технологій. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права при виробництві, передачі та розповсюдженні, поширенні інформації, програм для електронних обчислювальних машин, при створенні, експлуатації баз даних, у процесах пошуку та отримання, здобуття інформації з баз даних. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом патентного права та інститутом ноу-хау.

Інформаційні ресурси як об'єкт загальнонаціонального надбання. Умови правомірного вільного використання творів без згоди автора та без виплати авторської винагороди: в особистих цілях, в інформаційних, критичних, полемічних, у навчальних, наукових та інших цілях.

Дайте відповідь на запитання:

1.Які інститути права використовуються при визначенні прав на інформаційні ресурси?

2.Як використовується категорія «інформація» у Цивільному кодексі України?

3.Яким чином регулюються питання власності на інформаційні ресурси в Законі України «Про інформацію»?

4.Як можна захистити результат інтелектуальної діяльності через інститути інформаційного права?

6. Чи можна захистити своє право на об'єкт інтелектуальної власності в Інтернеті?

Практичні завдання:

1) Журналіст подав до суду на редакцію ЗМІ, з якою він раніше перебував в трудових відносинах, у зв'язку з тим, що остання продала без його дозволу і без виплати йому якої б то не було винагороди право передруковувати раніше написані їм статті.

Чи задовольнить суд такий позов, якщо відомо, що в трудовому договорі містилася умова про те, що сторони визнають обговорену договором заробітну плату єдиним і достатнім видом винагороди за добутки, створювані працівником у порядку виконання своїх трудових обов'язків?

2) Спадкоємці відомого письменника, який помер у XIX столітті, звернулися до суду з позовом на сучасного письменника, який переробив твір першого таким чином, що з епічного роману вийшла комічна повість.

Чи можуть спадкоємці авторів звертатися до суду з позовами? За яких умов? Чи впливає закінчення терміну дії авторського права на можливість пред'явлення позову спадкоємцями в розглянутій ситуації?

3) Особа, що написала лист у редакцію ЗМІ, подала до суду позов на останнього у зв'язку з публікацією цього листа, оскільки він з'явився на смузі в скороченому виді, а один з абзаців цього листа був приписаний йому, хоча вона нічого подібного не писала.

У яких випадках цей позов повинен бути визнаний обґрунтованим?

4) Редакція систематично заміняла ім'я журналіста, який готував публікацію, на псевдонім, незважаючи на його заперечення. Чи вправі вона робити це? Що може зробити журналіст із метою захисту своїх прав у такій ситуації?

5) Фотокореспондент газети «Н-вісник» при підготовці фоторепортажу про мітинг, що проходить у пам'ятника відомого архітектора, сфотографував на фоні архітектурного твору молодих людей, що тримають плакат. Надалі цей знімок був опублікований у газеті, а також були випущені для продажу календарі з відтвореним фотознімком.

Чи порушені права архітектора при розміщенні фотографії в газеті, у календарі?

6) Під час судового засідання на вимогу суду привселюдно була прочитана частина неопублікованого твору. Журналісти, які були присутніми на засіданні суду, підготували статтю про судовий процес, у якій як ілюстрація процитували твір у газеті.

Чи законно було дане опублікування?

Як може бути вирішена суперечка?

7) Інженер-програміст Неров був прийнятий на роботу в акціонерне товариство “Центр”, де на нього покладалися функції оператора ПЕОМ із введення законодавства в інформаційні бази, що “Центр” продавав на комерційній основі підприємствам легкої промисловості. У вільний від введення інформації час Нерову вдалося розробити і впровадити алгоритм обробки правової Інформації в інформаційній базі, що помітно підвищило її цінність і привело до одержання значного прибутку. На зборах засновників акціонерного товариства “Центр” було запропоновано преміювати Нерова, а його розробку використовувати в ході реалізації модернізованої програми на вигідних комерційних умовах. Однак Неров заявив керівництву товариства, що воно порушує його авторські права, і зажадав відрахування йому всього прибутку за використання його програмного продукту.

8) Програміст Шуригін використовував при створенні ІПС “Контроль” частину програми свого колеги Мамаєва, який виїхав півроку назад у США. При цьому Шуригін, будучи співавтором програми, зареєстрував її у встановленому законом порядку, але договір з Мамаєвим, про визначення подальше використання програмного продукту, укладати не захотів. Після від'їзду Мамаева програміст Шуригін оголосив себе єдиним власником програми і став вигідно продавати її на ринку інформаційних послуг. Це стало відомо Мамаєву, який звернувся до суду з позовом до свого колеги і зажадав стягнути з нього половину засобів, отриманих від продажу програмного продукту.

Кваліфікуйте дії Шуригіна та Мамаєва.

9) Програміст Голанов, працюючий у фірмі “Сокіл”, формально поставився до заповнення документів о типових формах, відданим керівництвом фірми.

Протягом двох років Голанов створив ряд програмних продуктів, реалізація яких принесла фірмі “Сокіл” значний прибуток і популярність. Бачачи це, Голанов звернувся до керівництва фірми з проханням виплатити йому грошову винагороду як автору програм, що забезпечили помітний успіх колективу. Однак генеральний директор фірми Валентинов, посилаючись на регулярну виплату заявнику високого посадового окладу, відмовився задовольнити його прохання. При цьому він заявив, що свої програми Голанов створив у службовий час і, крім того, програміст не здійснив реєстрації програм у встановленому законом порядку.

Хто правий Голанов або Валентинов?

Література та інші джерела за темою заняття:

Конституція України від 28 червня 1996р.// Відомості Верховної Ради України.- 1996.-№30.-Ст.141.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40 – 44. – Ст. 356.

Господарський кодекс України// Відомості Верховної Ради України, 2003, № 18-22, ст..144

Закон України „Про інформацію” // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.

Закон України „Про науково-технічну інформацію” // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 33. - Ст. 345.

Закон України „Про авторське право і суміжні права" // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 43. - Ст. 214.

Закон України „Про державну таємницю” // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 16. - Ст. 93.

Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції” // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Ст. 164.

Закон України „Про захист рослин” // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 50-51. - Ст. 310.

Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 37. - Ст. 307.

Закон України „Про охорону прав на зазначення походження товарів” // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 32. - Ст. 267; 2001. - № 8. - Ст. 37; 2002. № 16. - Ст. 114.

Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 8. - Ст. 28; 2001. - №8. - Ст. 37; 2002. - № 7, Ст. 51; 2002. – 16. - Ст. 114; 2002. - № 35. - Ст. 256.

Закон України „Про охорону прав на промислові зразки” // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 8. - Ст. 37.

Закон України „Про охорону прав на сорти рослин” // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 23. - Ст. 163.

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 21. - Ст. 218.

Закон України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 8. - Ст. 28; 2001. - № 8. - Ст. 37; 2002. - № 16. - Ст. 114; 2002. - № 35. - Ст. 256.

Закон України „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 43. - Ст. 214.

Закон Франции „О патентах на изобретения / Патентное законодательство зарубежных стран в 2-х томах. - т. 1. - М., 1987. - С. 522-553.

Основи інтелектуальної власності / Всесвітня організація інтелектуальної власності. – К.: „Ін Юре”, 1999. – 578 с.

Охорона промислової власності в Україні. / За ред. О.Д. Святоцького, В.Л. Петрова.- К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 1999. - 398 с.

Шишка Р.Б. “Право інтелектуальної власності погляд на проблему” // Право України. – 1999. – №1. – С. 57-59.

Ананьева Е. В., Гусев О. Б., Завидов Б. Д. и др. Защита авторских и смежных прав по законодательству России: Научно-практическое пособие для работников правоохранительных органов и правообладателей. М., 2001.

Бачило И. Л. Институты интеллектуальной собственности и информа­ция // Интеллектуальная собственность: современные правовые проблемы: Проблемно-тематический сборник. М., 1998. –243с.

Бачило И. Л. Интеллектуальная собственность — объект современного права // Вестник Российской академии наук. 1999. Т. 69. № 12.

Бачило И. Л. Право собственности на информационные ресурсы // Ин­формационные ресурсы России. 2001. № 2. с. 13-16

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М.: Теис, 1996. — 704 с.

Рассудовский В.А. Проблемы правового регулирования инновационной деятельности в условиях рыночной экономики // Государство и право – 1999. – №3. – С. 60-70.

Права на результаты интеллектуальной деятельности: Сборник нормативных актов. / Составитель и автор вступительной ст. В.А. Дозорцев. – М.: Де-Юре, 1994. – 156 с.

Гордов О.А. Собственность и «собственность интеллектуальная» // Интеллектуальная собственность. – 1999. – №9/10. – С. 3-9.

Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран. – М.: Юрид. лит, 1941. – 250 с.

Терещенко Л.К. Информация и собственность // В кн.: «Защита прав создателей и пользователей программ для ЭВМ и баз данных (комментарий российского законодательства) / Отв.ред. Карелина М.М. – М.: 1996. – С.3-12.

Бороухин А. Информация и интеллектуальная собственность // http://infolaw.hut.ru/distr.shtml.

Наши рекомендации