Глобалізація як закономірність розвитку сучасного світового суспільства

Процес глобалізації здійснюється переважно для добробуту країни, що розвиваються динамічно і є економічно міцними. Поняття глобалізації виникло на рубежі 60-70-х років минулого століття.

При глобалізації світової економіки ціни майже на всі товари в різних країнах світу будуть вирівняні (Росія-Укаїна-США-Європа) й буде спрощено процес переміщення капіталу.

Глобалізація економіки світу призвела до того, що за останні 25 років глобальний дохід країн зріст удвічі, обсяги світової торгівлі-утричі, прямі закордоні інвестиції - у п’ять разів. Глобалізація високих технологій, виробництва, споживання, фінансування, кредитування веде до зростання обсягів виробництва, посилення стимулюючої конкуренції, зниження цін, підвищення продуктивності праці.

Основними факторами глобалізації є:

1. Економічний фактор як результат концентрації й нейтралізації капіталу, зростання великих компаній і фінансових груп, які в процесі діяльності долають національні межі, завойовуючи світовий економічний простір.

2. Політичний фактор – державні кордони поступово втрачають своє значення, стають прозорішими, дають змогу для вільного пересування.

3. Міжнародний фактор-як складова глобалізації, що прийнята Європейським пактом, основу якого становить свобода руху товарів, людей, послуг і капіталу.

4. Технічний фактор – завдяки сучасній транспортній мережі та засобами зв’язку сприяє швидкому поширенню ідей, товарів, фінансових ресурсів.

5. Суспільний фактор – послаблення традицій, соціальних зв’язків і звичаїв, сприяє мобільності людей в географічному, духовному й емоціональному розумінні слова.

Поте, в умовах поширення глобалізації й досі не створено жодної моделі подолання голоду, від якого потерпає не менше шостої частини людства. Це добре усвідомлює міжнародна спільнота, яка в 1996 році обговорювала проблеми забезпечення людства продовольством на спеціальній міжнародній конференції «Food Summit» в Римі, де прийнято Римську Декларацію Продовольчої Безпеки Світу.

З огляду на глобальні тенденції світового розвитку та сільського господарства зокрема, а також необхідність задоволення потреб людини в продуктах харчування у всіх регіонах планети, представники 76 фермерських організацій 53 країни світу сформулювали низку положень, суть яких в умовах глобалізації зводиться до такого:

Ø Співпраця фермерів, урядів, виробників засобів виробництва і продовольчих товарів, науковців і споживачів;

Ø Сільське господарство може зробити унікальний внесок для стабілізації спільноти через сталий розвиток виробництва сировинних ресурсів відповідно до потреб прискореного збільшення населення світу;

Ø Ефективне використання сучасних технологій виробництва й розробка нових на базі застосування біологічного контролю бур’янів і шкідників рослин та тварин, що особливо важливо для сільського господарства бідних країн;

Ø Забезпечення доступу всіх фермерів, у тому числі бідних і дрібних, до фізичних, фінансових та технологічних ресурсів;

Ø Забезпечення урядами всіх країн стабільної макроекономічної, правової й аграрної політики для підтримки фермерства з метою подальшого його діяльності на тривалий час.

На сучасному етапі розвитку суспільства погляди на глобалізацію та наслідки від глобалізації міжнародних економічних відносин є неоднозначними (табл..2.1)

Таблиця 2.1.

Погляд на глобалізацію

Питання Неоліберали Ліві Нова парадигма
Становлення до глобалізації   Позитивне. Вона неминуча і корисна     1. Негативне. Вона же і повинна бути загальмована, припинена, повернута назад Перевага глобалізації світу  
Віра у виживання найбільш пристосованих   Як і в природі,процес еволюції означає, що виживають найпристосованіші до конкуренції в глобальній ринковій економіці   2. Кліматизм, що глобалізується , несе в собі саморуйнування. Ті, хто опинився у невигідних умовах, об’єднують свої сили, коли для цього сформуються умови, щоб досягти фундаментальних соціальних змін Найбільш пристосованими до виживання будуть, ті хто здатний до кооперативних дій
Визначення проблеми     3. Проблеми фактично не існує, оскільки хвиля капіталізму «підніме усі човни». 4. Становище частини людей в процесі глобалізації тимчасово погіршуються Відсутність соціальної справедливості. Погіршується становище простих людей, зростає безробіття й екологічна шкода, згортаються соціальні програми на фоні збагачення невеликої купки людей   Відсутність соціальної справедливості. Погіршується становище простих людей, зростає безробіття й екологічна шкода, згортаються соціальні програми на фоні збагачення невеликої купки людей  
Потрібні дії для поліпшення становища 1.нічого не треба робити, оскільки хвиля капіталізму «підійме усі човни». 2.надати тимчасову допомогу тим людям, яким вона потрібна для їх адаптації до нової глобальної економіки 1.нічого не робити, оскільки: А) сили капіталізму, що глобалізуються, само руйнівні Б) сили капіталізму, що глобалізуються,нині занадто сильні, щоб їм протистояти. 2. потрібно зміцнити державні страху вальні мережі для захисту жертв глобалізації. 3. народні сили під керівництвом організованих трудівників повинні домогтися фундаментальних соціальних змін для соціальної справедливості. Враховуючи глобалізацію капіталу, потрібна міжнародна солідарність народних сил, щоб кинути виклик існуючому порядку З’являться нові форми локальних і транснаціональних(соціальних, економічних, політичних) структур. Провідну роль у цьому відіграватимуть народні рухи. Нові й старі дослідницькі та соціальні технології зможуть допомогти становленню сталих у соціальному, економічному і екологічному відношенні спільнот. Потрібні транснаціональні зв’язки як для протидії неоліберальним силам глобалізації, так і у сфері торговельних і ділових відносин  

Наши рекомендации