За забезпеченням безпеки авіації

РОЗДІЛ 3

РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

ВАРІАНТ 1

Складіть та оформіть за правилами наказ із загальних питань.

Самостійно складіть реквізити: 11, 12, 28, 30.

Автор документа:МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Місце складання:Київ

Заголовок до тексту: Про проведення акредитаційної та ліцензійної експертизи

Констатуюча частина наказу:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» та постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг» з метою проведення повторної акредитації в цілому за IV рівнем

Розпорядча частина наказу:

1. Затвердити експертну комісію для проведення акредитаційної експертизи у складі:

Звєряков Михайло Іванович — доктор економічних наук, професор, ректор Одеського державного економічного університету, голова комісії, Никифоренко Валерій Григорович — кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Одеського державного економічного університету.

2. Затвердити експертну комісію для проведення ліцензійної експертизи у складі:

Кокойло Олександр Васильович — кандидат філологічних наук, доцент, проректор з міжнародних зв'язків Київського національного лінгвістичного університету;

Лисенко Валентина Миколаївна — кандидат економічних наук, доцент, заступник директора ліцею Національного технічного університету «КПІ».

3. Ректору МАУП створити необхідні умови для роботи комісії.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління ліцензування, акредитації та нострифікації Домніча В.І.

Підписав наказЗаступник Міністра М.Ф. Степко

РОЗДІЛ 3

РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

ВАРІАНТ 2

Складіть та оформіть за правилами наказ із загальних питань.

Самостійно складіть реквізити: 11, 12, 28, 30

Автор документа:МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Місце складання:Київ

Заголовок до тексту:

Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004—2005 роки

Констатуюча частина наказу

З метою реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України

Розпорядча частина наказу:

1. Затвердити Програму дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004—2005 роки, що додається.

2. Департаментам вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), міжнародного співробітництва та європейської інтеграції (Сухолиткий О.С), науково-технологічного розвитку (Свіженко В.О.), інноваційного розвитку (Гончаренко М.Ф.), кадрової роботи (Биковський В.Т.), економіки та фінансування (Куліков П.М.), управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Домніч В.І.), державній інспекції навчальних закладів (Бурлаков О.М.) забезпечити виконання Програми дій та систематичний моніторинг її результатів.

3. Вищим навчальним закладам III—ІУ рівнів акредитації розробити у місячний термін заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.

Підписав наказ Заступник Міністра М.Ф. Степко

РОЗДІЛ 3

РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

ВАРІАНТ 3

Складіть та оформіть за правилами наказ із загальних питань.

Самостійно складіть реквізити: 11, 12, 28, 30.

Автор документа:ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Місце складання:Київ

Заголовок до тексту: Про затвердження національних класифікаторів,

зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів

Констатуюча частина наказу:

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 р. № 2408-III та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 326 «Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики»

Розпорядча частина наказу:

1. Затвердити національні класифікатори України з наданням чинності з 1 квітня 2006 року:

ДК 003:2005 Класифікатор професій на заміну ДК 003:95;

ДК 009:2005 Класифікація видів економічної діяльності на заміну ДК 009:96.

2. Затвердити зміну до державного класифікатора України з 1 лютого

2006 р.:

Зміна № 1 ДК 001:2004 Класифікація форм власності.

3. Скасувати чинність державних класифікаторів України з 1 квітня 2006 року:

ДК 003:1995 Класифікатор професій;

ДК 009:1996 Класифікація видів економічної діяльності.

4. Державному підприємству «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (Філіпчук Г.Г.) забезпечити опублікування інформації щодо затверджених національних класифікаторів, скасування чинності державних класифікаторів та Зміну № 1 до державного класифікатора ДК 001:2004 в черговому випуску щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Саєвича І.Б.

Підписав наказ Голова М.Ф. Негрич

РОЗДІЛ 3

РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

ВАРІАНТ 4

Складіть та оформіть за правилами наказ із загальних питань.

Самостійно складіть реквізити: 11, 12, 28, 30.

Автор документа:МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Місце складання:Київ

Заголовок до тексту: Про провадження відкритого професійно-технічного навчання на основі модульної технології

Констатуюча частина наказу:

З метою реалізації Закону України «Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2001—2004 роки та створення умов для отримання робітничих професій i підвищення соціального захисту окремих категорій громадян, які не можуть на ревних конкурувати на ринку праці.

Розпорядча частина наказу:

1.Затвердити Положення про відкрите професійно-технічне навчання на основі модульної технології, що додається.

2. Упровадити в порядку експерименту відкрите професійно-технічне навчання на основі модульної технології за індивідуальними навчальними планами. 3. Установити, що в період апробації відкритого професійно-технічного навчання підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації слухачів здійснюється:

— шляхом курсового професійно-технічного навчання, яке передбачає прискорення формування у громадян професійних умінь i навичок;

— за професіями, що не є технологічно складними i не пов’язані з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці;

— за індивідуальними навчальними планами, розробленими на основі типових навчальних планів та програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за модульною системою навчання, затверджених Міністерством освіти i науки;

4.Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту політики оплати праці та зайнятості населення Міністерства праці та соціальної політики Товстенка О.П. та начальника департаменту розвитку професійно-технічної освіти Міністерства освіти i науки Томашенка В.В.

Підписав наказМіністр праці та соціальної політики України І. Сахань

РОЗДІЛ 3

РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

ВАРІАНТ 5

Складіть та оформіть за правилами наказ із загальних питань.

Самостійно складіть реквізити: 11, 12, 28, 30.

Автор документа:ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ

ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ

Місце складання:Київ

Заголовок до тексту: Про затвердження Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні.

Констатуюча частина наказу:

Відповідно до Указу Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» від 15.07.2004 № 803 та «Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації», а також з метою приведення вимог щодо підготовки льотного складу цивільної авіації України відповідно до стандартів Європейського Союзу

Розпорядча частина наказу:

1. Затвердити Правила сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні.

2. Директору департаменту сертифікації авіаційного персоналу та учбових закладів (Лісняк О.І.):

2.1. Довести Правила до відома всіх зацікавлених організацій, зареєстрованих на території України, що здійснюють льотну експлуатацію цивільних повітряних суден та підготовку льотного складу.

2.2. До 31.12.2005 провести перевірку сертифікованих авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні щодо відповідності їх вимогам Правил.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Колісника А.А.

Підписав наказ Голова Державіаслужби М.О. Марченко

РОЗДІЛ 3

РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

ВАРІАНТ 6

Складіть та оформіть за правилами наказ із загальних питань.

Самостійно складіть реквізити: 11, 12, 28, 30.

Автор документа: МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Місце складання: Київ

Заголовок до тексту: Про затвердження Тимчасового переліку посад офіцерського складу центрального апарату Міністерства оборони України, які можуть бути прирівняні до професійних назв робіт Класифікатора професій ДК 003-95

Констатуюча частина наказу:

З метою організації заміщення посад офіцерського складу центрального апарату Міністерства оборони України цивільними працівниками та відповідно до професійних назв робіт Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року № 257

Розпорядча частина наказу:

1. Затвердити Тимчасовий перелік посад офіцерського складу центрального апарату Міністерства оборони України, які можуть бути прирівняні до професійних назв робіт Класифікатора професій ДК 003-95, що додається.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підписав наказ Міністр оборони України Є.К. Марчук

РОЗДІЛ 3

РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

ВАРІАНТ 7

Складіть та оформіть за правилами наказ із загальних питань.

Самостійно складіть реквізити: 11, 12, 28, 30.

Автор документа: ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Місце складання: Київ

Заголовок до тексту: Про затвердження Порядку перевірки технологічних умов виробництва у суб'єктів підприємницької діяльності

Констатуюча частина наказу:

Керуючись Законом України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами»

Розпорядча частина наказу:

1. Затвердити Порядок перевірки технологічних умов виробництва у суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензію або подали заяву на отримання ліцензії на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів (додається).

2. Спеціальні дозволи (ліцензії) видавати суб'єктам підприємницької діяльності при наявності пакета документів, визначених зазначеними постановами Кабінету Міністрів, а також акта перевірки спеціалістами Держхарчопрому відповідності технологічних умов виробництва у суб'єктів підприємницької діяльності діючим вимогам.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови комітету Ю.Жихарева.

Підписав наказГолова Держхарчопрому Л.І. Сватков

РОЗДІЛ 3

РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

ВАРІАНТ 8

Складіть та оформіть за правилами наказ із загальних питань.

Самостійно складіть реквізити:11, 12, 28, 30.

Автор документа: ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Місце складання: Київ

Заголовок до тексту: Про механізм стимулювання виробництва та реалізації насіння буряків

Констатуюча частина наказу:

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 № 69 «Про заходи матеріального стимулювання виробників насіння буряків»

Розпорядча частина наказу:

1. Затвердити механізм стимулювання виробництва та реалізації насіння буряків.

2. Концерну «Укрцукор» (О. Заєць), головному управлінню землеробства (Л. Зіневич), обласним формуванням цукрової промисловості та обласним управлінням сільського господарства і продовольства разом з місцевими органами виконавчої влади рекомендувати сільськогосподарським товаровиробникам здійснювати, починаючи з 1996 року, продаж цукровим заводам для проведення зустрічного продажу буряконасінницьким господарствам і насіннєвим заводам цукру, меляси та жому згідно з цим документом.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника голови Державного Комітету України по харчовій промисловості Г. Загороднього та першого заступника Міністра сільського господарства і продовольства України Б. Супіханова.

Підписав наказГолова Державного Комітету України з харчової промисловості Л. Сватков

РОЗДІЛ 3

РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

ВАРІАНТ 9

Складіть та оформіть за правилами наказ із загальних питань.

Самостійно складіть реквізити: 11, 12, 28, 30

.

Автор документа: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ

Місце складання: Київ

Заголовок до тексту: Про застосування в цивільній авіації України

спільних авіаційних вимог JAR-FCL «Видача свідоцтв льотному екіпажу»

Констатуюча частина наказу:

На виконання положень Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 № 1629 з метою поетапного впровадження в Україні вимог міжнародних і європейських стандартів та створення умов для набуття Україною членства в Об'єднаних Авіаційних Властях країн Європи

Розпорядча частина наказу:

1. Застосовувати в цивільній авіації України спільні авіаційні вимоги JAR-FCL «Видача свідоцтв льотному екіпажу»

2. Департаменту сертифікації авіаційного персоналу та навчальних закладів:

2.1. Розробити заходи з упровадження JAR-FCL у цивільній авіації України.

2.2. Довести цей наказ до відома всіх експлуатантів та авіаційних навчальних закладів з підготовки льотного складу цивільної авіації України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Колісника А.А.

Підписав наказ Голова Державіаслужби М.О. Марченко

РОЗДІЛ 3

РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

ВАРІАНТ 10

Складіть та оформіть за правилами наказ із загальних питань.

Самостійно складіть реквізити: 28, 30.

Автор документа:ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Дата:30 червня 2005 року

Реєстраційний номер:156

Місце складання:Київ

Наши рекомендации