ПКМУ N 15"Про утворення Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 12 січня 2001 р. .

Індивідуальна робота 1

Тема: Митний контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України

Мета: ознайомитися з основними діючими нормативними документами, які регулюють переміщення культурних цінностей через митний кордон України.

Матеріальне забезпечення: закони України, Постанови, Накази.

Питання для обговорення:

1. Законодавча база щодо переміщення культурних цінностей через митний кордон України.

2. Які документи засвідчують дозвіл на вивезення культурних цінностей за межі України?

3. Який документ засвідчує дозвіл на ввезення культурних цінностей на територію України?

Робота 1.Вивчення нормативної документації щодо переміщення культурних цінностей через державний кордон України.

За допомогою електронної підбірки (див. джерела літератури) ознайомтеся із структурою і змістом нормативно-правових актів, які регламентують порядок переміщення культурних цінностей. В звіті дайте відповіді на питання (із посиланням на джерело літератури та номер статті по кожному питанню):

1. Поняття культурних та родинних цінностей, колекції культурних цінностей, “манускрипт”, “інкунабул”, “фонодокумент”.

2. Поняття та порядок тимчасового ввезення та вивезення культурних цінностей в Україну.

3. Поняття незаконного ввезення чи вивезення та повернення культурних цінностей. Основні функції Державної служби контролю за вивезенням і ввезенням і поверненням культурних цінностей.

4. Порядок оформлення права на вивезення культурних цінностей. Перелік культурних цінностей, що не підлягають вивезенню з України.

5. Особливості вивезення родинних цінностей та особистих нагород.

6. Особливості придбання культурних цінностей у державну власність.

7. Особливості ввезення культурних цінностей в Україну. Перелік культурних цінностей, що не підлягають ввезенню в Україну.

8. Функції Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей та Національної комісії з питань повернення культурних цінностей.

9. Обкладання митними платежами та повернення незаконно ввезених в Україну культурних цінностей.

10. Порядок повернення незаконно вивезених культурних цінностей.

11. Порядок та особливості пересилки товарів у міжнародних поштових відправленнях, поняття «товарної партії».

12. Правила торгівлі антикварними речами.

Робота 2.Вивчення нормативної документації щодо проведення експертизи культурних цінностей.

За допомогою електронної підбірки (див. джерела літератури) ознайомтеся із структурою і змістом нормативно-правових актів, які регламентують порядок проведення експертизи культурних цінностей. У звіті відобразіть відповіді на питання:

1. Основні поняття, що стосуються порядку проведення державної експертизи культурних цінностей.

2. Відмінності та особливості основних видів експертизи культурних цінностей.

3. Процедура проведення експертизи, терміни проведення.

4. Зміст експертного висновку.

5. Документальне підтвердження експертного висновку.

6. Порядок та особливості сплати коштів за проведення державної експертизи.

7. Які установи беруть участь в проведенні державної експертизи?

8. Скласти перелік культурних цінностей, що підлягають експертизі конкретними державними установами та закладами культури, наприклад, Полтавський краєзнавчий музей: нумізматичні пам’ятки, природничі пам’ятки, пам’ятки декоративно-ужиткового мистецтва, меморіальні пам’ятки і т.д.

Робота 3.Вивчення нормативної документації щодо відчуження культурних цінностей.

За допомогою електронної підбірки ознайомтеся із структурою і змістом нормативно-правових актів, які регламентують порядок відчуження культурних цінностей. В зошиті дайте відповіді на питання (із посиланням на джерело літератури та номер статті по кожному питанню):

1. Порядок обліку та зберігання вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби.

2. Порядок проведення попередньої оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби.

3. Порядок передачі майна, конфіскованого за рішенням суду.

4. Особливості реалізації культурних цінностей, не переданих до державних музеїв, архівів тощо.

5. Порядок перерахування коштів від реалізації майна вилученого митними органами.

6. За яких умов здійснюється вивезення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження.

7. Які товари внесені до переліку товарів промислового призначення, вивезення яких громадянами за межі України не допускається?

8. Організація та проведення митного аукціону.

9. Перелік товарів, що підлягають реалізації на митних аукціонах.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть культурні цінності, що не підлягають вивезенню з України.

2. Які установи мають право на видачу дозволу вивезення або ввезення культурних цінностей?

3. Назвіть вироби та предмети, на вивезення яких не потрібен дозвіл Державної служби контролю

4. Ким проводиться державна експертиза пам’яток і що містить експертний висновок?

ПРИМІТКАна перевірку викладачу подаються:

у паперовому виді – виконані роботи 1 та 2; відповіді на питання;

в електронному виді у окремій папці (назва папки – прізвище студента) надається остання редакція НПА (наведених у джерелах літератури). Остання редакція НПА, наявна на офіційному ВЕБ-САЙТІ ВРУ. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

ДЖЕРЕЛА ЛІТЕРАТУРИ

1. ЗУ "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 06.03.2003

ПКМУ N 15"Про утворення Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 12 січня 2001 р. .

Наши рекомендации