Поняття та види міжнародного комерційного арбітражу.

(Жуков І.М.)

При дослідженні цієї теми необхідно з’ясувати передумови виникнення недержавного способу вирішення комерційних спорів. Визначаючи поняття міжнародного комерційного арбітражу звернути увагу на теорії його правової природи (договірна, процесуальна, змішана та автономна). Досліджуючи особливості міжнародного комерційного арбітражу здійснити їх класифікацію за різними ознаками (строку існування, предметної ознаки та компетенції).

П л а н

  1. Історико-правовий аспект становлення арбітражу.
  2. Вирішення спорів в міжнародній торгівлі. Поняття міжнародного комерційного арбітражу.
  3. Правова природа та складова міжнародного комерційного арбітражу. Відмінність арбітражу по розгляду приватноправових спорів від арбітражу по розгляду публічно-правових спорів. Розходження між вірішенням спорів у національних судах і в арбітражі.
  4. Підстави вибору арбітражного порядку вирішення спорів. Компетенція арбітражного суду.
  5. Випадковий і інституціональний арбітраж.

Нормативні акти та література:

1. Міжнародне приватне право: підручн. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / За ред. В.П. Жушмана та І.А. Шуміло – Х.: Право, 2011 – 320 с.

2. Комаров В.В. Международный коммерческий арбитраж. Изд-во "Основа", 1995.

3. Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж: Навч.посіб. – К.: Істина, 2002. 304с.

4. Торгашин О. Міжнародний комерційний арбітраж як юрисдикційний орган. // Підприємництво, господарство і право. – 2004, №11

5. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж. Учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 1997.

6. Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж. СПб, 2001.

7. «Арбитражный Регламент ЮНСИТРАЛ» (одобрен генеральной Ассамблеей ООН от 15.12.1976) Розенберг М.Г. Контракт международной купли - продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. - М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 602 - 621.

8. Белов А.П. Недействительность международных арбитражных соглашений и ее последствия, журнал «Право и экономика», 2002, № 5.

9. Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров, М., 1985.

10. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.1994р. №4002-XII // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4002-12

11. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (1958 р.).// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_070

12. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21.04.1961р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_069

Поняття та види арбітражних угод.

(Жуков І.М.)

При дослідженні основного інституту міжнародного комерційного арбітражу необхідно з’ясувати характер та функцію арбітражної угоди. Визначаючи її поняття розглянути різні підходи до її правової природи. Характеризуючи зміст арбітражної угоди необхідно розглянути всі її умови (суттєві та випадкові), враховуючи класифікацію арбітражних угод та їх форми.

П л а н

1. Ознаки і умови арбітражної угоди.

2. Природа арбітражної угоди

3. Поняття та види арбітражних угод.

4. Дія арбітражної угоди. Форма арбітражної угоди та її зміст.

5. Тлумачення арбітражної угоди. Визначення правової системи, яка застосовується до арбітражної угоди та колізійні питання її дійсності. Оспорювання арбітражної угоди.

Нормативні акти та література:

1. Міжнародне приватне право: підручн. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / За ред. В.П. Жушмана та І.А. Шуміло – Х.: Право, 2011 – 320 с.

2. Комаров В.В. Международный коммерческий арбитраж. Изд-во "Основа", 1995.

3. Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж: Навч.посіб. – К.: Істина, 2002. 304с.

4. Притика Ю.Д. Куфтирєв П.В. Арбітражна угода: таоратичні та практичні аспекти. Науковий часопис Хмельницького інституту регіонального управління та права з питань правознавства, управління та економіки. №3. – 2002. С. 67-72

5. Перепелинська О. «Дефектність» арбітражної угоди: поняття та наслідки // Юридичний Журнал № 4/2005 // http://www.kisilandpartners.com/ukr/knowledge/articles/458/

6. Торгашин О. Міжнародний комерційний арбітраж як юрисдикційний орган. // Підприємництво, господарство і право. – 2004, №11

7. Мальський М.М. Поняття арбітражної угоди в міжнародному комерційному арбітражі // Часопис Київського університету права. – 2011, №3 С. 178-180

8. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж. Учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 1997.

9. Брунцева Е.В. Международный коммерческий арбитраж. СПб, 2001.

10. «Арбитражный Регламент ЮНСИТРАЛ» (одобрен генеральной Ассамблеей ООН от 15.12.1976) Розенберг М.Г. Контракт международной купли - продажи. Современная практика заключения. Разрешение споров. - М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 602 - 621.

11. Белов А.П. Недействительность международных арбитражных соглашений и ее последствия, журнал «Право и экономика», 2002, № 5.

12. Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров, М., 1985.

13. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.1994р. №4002-XII // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4002-12

14. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (1958 р.).// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_070

15. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21.04.1961р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_069

ДОДАТОК 1

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА:

Наши рекомендации