Про порушення провадження у справі

21 серпня 2007 р. Справа № 19/309

Суддя Тимошенко О. М., розглянувши матеріали справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «БІО ЛАТ» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Захід» про стягнення в сумі 59 680 грн 68 коп. визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Керуючись ст. 64, 65 Господарського процесуального кодексу України, суддя

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та порушити провадження у справі.

2. Справу призначити до слухання в судовому засіданні на
20 вересня 2007 р. об 10:30 год.

3. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. Яворницького, 59 в залі судового засідання (каб. № 26).

4. Сторонам за один день до засідання (п. 2 цієї ухвали) подати через канцелярію суду:

а) позивачу – копію довідки про внесення до ЄДРПОУ; безпосередньо в судове засідання надати для огляду оригінали документів;

Продовження додатка Н

б) відповідачу – відзив на позов; документальне обґрун-тування; копію довідки про внесення до ЄДРПОУ;

5. Явку повноважних представників сторін для участі в судовому засіданні визнати обов’язковою.

6.Попередити сторони, що за ухилення від вчинення дій, покладених судом на сторону, настає відповідальність, передбачена п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О. М. Тимошенко

Додаток J

(обов’язковий)

Про порушення провадження у справі - student2.ru

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Про порушення провадження в справі

06.08.2007 р. № 04/142-38

Суддя господарського суду Волинської області С. Т. Філатова, розглянувши матеріали за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «БІО ЛАТ» до Приватної виробничо-комерційної фірми «Гранд-Агро» про стягнення 299 217,11 грн, визнав подані документи достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Продовження додатка J

Керуючись ст. 64, 65 Господарського процесуального кодексу України, суддя

УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі і прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Справу призначити до розгляду на 25.09.2007 р. на 11.20 год.

3. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду
(м. Луцьк, пр. Волі, 54а).

4. У ході підготовки справи до розгляду зобов’язую сторони подати до 01.09.2007 р. до господарського суду:

4.1. Позивачу – статут, докази повноважень особи, що підписала позовну заяву (довідка про внесення до ЄДРПОУ), обґрунтування позовних вимог з посиланням на конкретні положення відповідних нормативних актів.

4.2 Відповідачу – довідку про внесення до ЄДРПОУ на момент подання позову, пояснення (обґрунтовані доведення та заперечення) по суті позовних вимог.

5. Явку повноважних представників позивача і відповідача в судове засідання визнати обов’язковою.

Відповідачу надіслати ухвалу суду рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Суд попереджає, що відповідно до ст. 83 ГПК України господарський суд має право стягнути в дохід Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.

Ухвала надсилається сторонам рекомендованим листом. У разі неподання витребуваних судом документів та неявки в судове засідання спір буде розглянутий за наявними в справі матеріалами та до сторін будуть застосовані санкції, передбачені п. 5 ст. 83 ГПК України.

Суддя С. Т. Філатова

Додаток К

(обов’язковий)

Кутовий штамп або

фірмовий бланк

№___ дата ____ ____________ ___р.

ДОВІРЕНІСТЬ

Директор товариства з обмеженою відповідальністю "Світанок" Петренко Сергій Іванович, що діє на підставі статуту товариства, довіряє юрисконсульту товариства Скрипченко Олені Володимирівні (паспорт серії МА № 743137, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області 14.12.2002) вести від імені товариства в усіх державних установах, кооперативних, громадських, приватних організаціях цивільні справи в усіх судових установах з усіма правами, якими наділений законом позивач, відповідач, треті особи, у тому числі з правом закінчення справи мировою угодою, визнання чи відмови повністю або частково позовних вимог, зміни предмета позову, оскарження рішення суду, одержання виконавчого листа з правом одержання майна і грошей.

Довіреність видана на два роки без права передоручення та дійсна до десятого березня дві тисячі дев’ятого року.

Підпис С. І. Петренко

Печатка

Додаток L

(обов’язковий)

Про порушення провадження у справі - student2.ru

Наши рекомендации