Документаційне забезпечення діяльності сільськогосподарського підприємства

Студенти повинні ознайомитися з організацією діловодства сільськогосподарського підприємства.

Завдання 2.1.Ознайомлення з організацією діловодства сільськогосподарського підприємства.

Вкажіть документацію організаційної, управлінської, довідково-інформаційної, договірної діяльності підприємства

________________________________________________________

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,______________________________________________

Опишіть порядок здійснення документообігу в підприємстві, вкажіть порядок обліку вхідної та вихідної документації, рішень органів управління та договорів

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опишіть стан роботи із заявами, листами та скаргами працівників.

______________________________________________________________________________________________________

________________________

Завдання 2.2.Ознайомлення з порядком оформлення та упорядкування документів.

________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.2.Опишіть порядок підготовки та передачі матеріалів до архівного зберігання.

__________________________________________________________________

Додатки до звіту:

• Інструкція з діловодства;

• Копії службових документів підприємства:

- службового листа;

- наказу;

- розпорядження;

- протоколу;

- акту;

- доповідної записки;

- характеристики.

- звітів про стан роботи з заявами, листами, скаргами працівників.

Кадрова служба

Студенти повинні ознайомитися з положенням про відділ кадрів та посадовими інструкціями працівників, порядком обліку персоналу та складанням звітів з обліку персоналу, оформленням документації організації роботи з персоналом, ознайомитися з підбором і оцінкою кадрів, підготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів, управлінням діловою кар’єрою персоналу.

Завдання 3.1.Ознайомлення з положенням про відділ кадрів та посадовими інструкціями працівників.

________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3.2.Документальне оформлення прийому, переведення, звільнення, заохочення і стягнення, відпусток, особових справ працівників.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Завдання 3.3. Ознайомлення з порядком ведення, обліку та зберігання трудових книжок.

________________________________________

Завдання 3.4. Ознайомлення з порядком складання та видачі довідок, реєстрації листків з тимчасової непрацездатності, обліку трудового стажу працівників.

__________________________________________________________________________________________

Завдання 3.5.Ознайомлення з організацією підбору і оцінки кадрів.

____________________________________________________________________________________

Додатки до звіту:

Копії документів:

• положення про відділ кадрів;

• посадових інструкцій;

• трудової книжки;

• прийому, переведення, звільнення працівників з роботи, заохочення, стягнення, відпусток;

• посвідчення про відрядження;

• матеріалів тестувань та атестації.

Планово-обліковий відділ

Студент повинен ознайомитися із складом, завданнями, структурою і функціями планово-облікової служби підприємства, системою взаємовідносин з іншими підрозділами (службами); формами ведення бухгалтерського обліку та роботою бухгалтерії.

Завдання 4.1.Ознайомтесь із складом і функціями планово-облікової служби підприємства.

________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4.2.Ознайомтесь з посадовими інструкціями головного бухгалтера та економіста.

Завдання 4.3.Ознайомлення із системою планів на підприємстві.

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

Завдання 4.4.Ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку в підприємстві.

Форма обліку підприємства, її коротка характеристика.

________________________________________________________________________

__________________

Завдання 4.5.Робота бухгалтера з обліку виробництва.

Організація первинного обліку в галузі рослинництва

________________________________________________________________________

____________________________________

Організація первинного обліку в галузі тваринництва

____________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Ознайомтесь з методикою складання:

▫ Журналу-ордеру № 5 В с.-г.;

▫ Журналу-ордеру № 8 с.-г.;

∙ Відомості аналітичного обліку поточних біологічних активів рослинництва № 8.1 с.-г.

∙ Відомості аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва № 8.2 с.-г.

________________________________________________________________________

________________________________________________

Ознайомитись з методикою обчислення собівартості основних видів продукції рослинництва.

______________________________________________________________________________

Ознайомитись з методикою обчислення собівартості основних видів продукції тваринництва.

______________________________________________________________________________

Ознайомитись з методикою складання звіту № 5.6 с.-г. про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв.

__________________________________________________________________

Завдання 4.5.Ознайомлення з організацією зберігання бухгалтерських документів.

________________________________________________________________________

Додатки до звіту:

• план-наряд;

• фрагмент робочого плану по періодах робіт в рослинництві;

• посадові інструкції;

• копії документів аналітичного обліку надходження, передачі, видачі і списання продукції рослинництва та тваринництва;

• копії документів синтетичного обліку витрат та надходження продукції рослинництва, тваринництва, допоміжних і обслуговуючих виробництв.

Наши рекомендации