E) Ойлар мен тұжырымдамаларға, қағидаларға, әдістемелерге, жүйелерге, процестерге, фактілер мен ашуларға

0504.Авторлық құқық объектілері болып табылмайтын туындылар

A)Ресми құжаттар (заңдар, сот шешімдері, заң шығару, әкімшілік, соттық және дипломатиялық сипаттағы басқа мәтіндер) және де ресми аудармалары

B) Мемлекеттік рәміздер мен белгілер (жалаулар, елтаңбалар, ордендер, ақша белгілері және басқа да мемлекеттік рәміздер мен белгілер)

C) Халық шығармашылығының туындылары

D)Ақпараттық сипаттағы оқиғалар мен фактілер туралы хабарлар

E) Ресми құжаттар (заңдар, сот шешімдері, заң шығару әкімшілдік,соттық және дипломатиялық сипаттағы басқа мәтіндер) және де ресми аудармалар, мемлекеттік рәміздер мен белгілер (тулар, елтаңбалар, ордендер, ақша белгілер және басқа да мемлекеттік рәміздер мен белгілер), халық шығармашылығының туындылары, ақпараттық сипаттағы оқиғалар мен фактілер туралы хабарлар

0505.Авторлық құқықты қорғау белгісі қандай?

A)Қоршауға алынған латынша «С» әрпінен

B) Қоршауға алынған латынша «L» әрпінен

C) Қоршауға алынған латынша «Р» әрпінен

D)Қоршауға алынған латынша «IQ» әрпінен

E) Қоршауға алынған латынша «A» әрпінен

050 6.Автордың жеке мүліктік емес құқықтары

A)Авторлық құқық

B) Авторлық атқа құқық

C) Туындыға қол сұқпаушылық құқығы

D)Халыққа жария ету құқығы

E) Авторлық құқық, авторлық атқа құқық, туындыға қол сұқпаушылық құқығы, халыққа жария ету құқығы

0507.Авторлық құқықтың қолданыла бастауы

A)Туындыға объективті нысан ерген кезден бастап

B) Үшінші жаққа ол туралы естірткеннен бастап

C)Туындыға объективті нысан ерген кезден бастап, үшінші жаққа ол туралы естірткеннен бастап

D)Шығармашылық ниет пайда болғаннан бастап

E) Туындыға объективті нысан ерген кезден бастап, үшінші жаққа ол туралы естірткеннен бастап, шығармашылық ниет пайда болғаннан бастап

0508.Авторлық құқықтың қолданылу мерзiмi

A)Автордың бүкiл өмiрi бойы

B) Автордың бүкiл өмiрi бойы және ол қайтыс болғаннан кейiн 70 жыл

C) Автордың бүкiл өмiрi бойы және ол қайтыс болғаннан кейiн 25 жыл

D)Автордың бүкiл өмiрi бойы және қайтыс болғаннан кейiн мерзімсіз

E) Автордың қайтыс болғаннан кейiн 1 жыл

0509.Ерекше аралас құқықтар иесінің белгісі:

A) Қоршауға алынған латынша «С» әрпінен

B) Қоршауға алынған латынша «L» әрпінен

C) Қоршауға алынған латынша «P» әрпінен

D) Қоршауға алынған латынша «I Q» әрпінен

E) Қоршауға алынған латынша «A» әрпінен

0510.Авторлық құқықтарды қорғау қандай тәртіппен жүргізіледі?

A)Азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен

B) Прокуратура белгілейтін тәртіппен

C) Адвокатура белгілейтін тәртіппен

D)Нотариус белгілейтін тәртіппен

E) Салық комитеті белгілейтін тәртіппен

6.Міндеттемелердің жеке түрлері

0601.Кәсіпорын сату шарты қай нысанда жасалуы тиісті?

A)Кез-келген нысанда

B) Ауызша нысанда, егерде бір жағы заңды тұлға болса

C) Жазбаша нысанда, егерде бір жағы заңды тұлға болса

D)Жазбаша нысанда және мемлекеттік тіркеуге міндетті

E) ауызша нысанда, егер екі жағы да заңды тұлғалар болса

0602.Мүліктік жалдау шарты бойынша мүлік жалдап алушыға беріледі:

A)Уақытша билік етуге

B) Уақытша иеленуге және пайдалануға

C) Меншікке

D)Жедел басқаруға

E) Шаруашылық жүргізуге

0603.Тиісті сапасы жоқ тауарды алған сатып алушы өз қалауы бойынша, сатушыдан нені талап ете алады:

A)Тауардың кемшілігін жоюға жұмсаған өз шығындарын өтеуді

B) Тиісті сапасы жоқ тауарды ауыстыруды

C) Сатып алу бағасын сол мөлшерде кемітуді

D)Қисынды мерзім ішінде тауардың кемшіліктерін тегін жоюды

E) Тауардың кемшілігін жоюға жұмсаған өз шығындарын өтеуді, тиісті сапасы жоқ тауарды ауыстыруды, сатып алу бағасын сол мөлшерде кемітуді, қисынды мерзім ішінде тауардың кемшіліктерін тегін жоюды

0604.Сатылған тауардың кемшіліктері үшін сатушы неге жауап береді

A)Өзінің кінәсіз екеніне қарамастан

B) Егер кемшілдіктер тауар дұрыс сақталмағандықтан пайда болса

C) Кінәсі болған жағдайда

D)Егер кемшілдіктер тауарды тасымалдау кезеңде пайда болса

E) Ешбір жағдайда жауап бермейді

0605.Аталғандардың қайсысы ақысыз шартқа жатады?

A)Сатып алу-сату шарты

B) Сыйға тарту шарты

C) Мердігерлік шарты

D)Қызмет көрсету келісім шарты

E) Жалға беру келісім шарты

0606.Сатып алу-сату шартында екі жақ қалай аталады?

Наши рекомендации