СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Конституція України. €

1. Конституція України. –К.: Юрид. література, 1996. – 50 с.

2. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / [за ред. О.В.Турчинова і Ц.Г.Огня] // К.: Парлам. вид-во, 2002. – 320 с.

3. Господарський кодекс України. – К.: Атіка, 2003. – 208 с.

4. Цивільний кодекс України: офіційне видання. – К.: Атіка, 2004. – 416 с.

5. Україна. Закон. Про основи національної безпеки України: від 19.06.2006 р. № 964-ІV.

6. Україна. Закон. Про систему оподаткування: від 18.02.1997 р. № 77/97 – ВР; зміни і доповнення до нього.

7. Україна. Закон. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні // Закони України: в 11 т. / Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К., 1996. – Т. 5. – С. 13 -20.

8. Україна. Закон. Про державну податкову службу // Закони України: в 11 т. / Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К., 1996. – Т. 1. – С. 7-37.

9. Україна. Закон. Про оподаткування прибутку підприємств: від 22.05.1997 р. № 283/97 – ВР; зміни і доповнення до нього.

10. Україна. Закон. Про податок на додану вартість: від 03.04.1997 р. № 168/97 – ВР; зміни і доповнення до нього.

11. Україна. Закон. Про податок з доходів фізичних осіб: від 22.05.2003 р. № 889 – ІV; зміни і доповнення до нього.

12. Україна Закон. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: від 09.07.2003 р. № 1058 – ІV // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 110,115.

13. Україна. Закон. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування: № 2213 – ІІІ від 11.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 11.

14. Україна. Закон. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: від 02.03.2000 р. № 1533 – ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22.

15. Україна. Закон. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: від 18.01.2001 р. № 2240 – ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – 28 лютого.

16. Україна. Кабінет Міністрів України. Про акцизний збір: Декрет від 26.12.1992р. № 18 – 92; зміни і доповнення до нього.

17. Україна. Кабінет Міністрів України. Про місцеві податки і збори: від 20.05.1993 р. № 56-93; зміни і доповнення до нього.

18. Україна. Президент. Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ № 727 / 98 від 03.07.1998 р. // Офіційний вісник України. – К., 1998. – № 27. – С. 1.

19. Україна. Президент. Стратегія національної безпеки України: Указ № 105/2007 від 12.02.2007 р.

20. Україна. Міністерство економіки України. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України: Постанова від 02.03.2007р.

21. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів) / В.Л.Андрущенко. – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.

22. Базилевич В.Д. Державні фінанси: навч. посіб. / [В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик;за ред. В.Д. Базилевича]. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.

23. Біла О.Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.Г. Біла. – Львів: “Магнолія-2006”, 2008. – 383 с.

24. Благун І.Г. Фінанси: навч. посіб. / І.Г. Благун, Р.С. Сорока, І.В. Єлейко. – Львів: “Магнолія-2006”, 2007. – 314 с.

25. Близнюк О.П. Фінанси: навч. посіб. / О.П. Близнюк. – К.: Знання, 2006.

26. Василик О.Д. Податкова система України: навч. посіб. / О.Д.Василик. – К.: Поліграф-книга, 2004. – 478с.

27. Василик О.Д. Теорія фінансів: підручник / О.Д.Василик. – К.: НІОС, 2003. – 416с.

28. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: підручник. – К.: НІОС, 2002. – 608 с.

29. Венгер В.В. Фінанси: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2009. – 732с.

30. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. – К.: Знання, 2006. – 423 с.

31. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л.Вознюк. – Львів.:В-во НУ ”Львівська політехніка”, 2005. – 714 с.

32. Злупко С.М. Економічна думка України: навч. посіб. / С.М. Злупко. – Львів: В-во ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 496 с.

33. Карлін М.І. Бюджетна система України: навч. посіб. / М.І. Карлін. – К.: Знання, 2008. – 428 с.

34. Карлін М.І. Державні фінанси України: навч. посіб. / М.І. Карлін. – К.: Знання, 2008. – 348 с.

35. Карлін М.І. Фінанси України та сусідніх держав: навч. посіб. / М.І. Карлін. – К.: Знання, 2008. – 589 с.

36. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: навч. посіб. / М.І. Карлін. – К.: Кондор, 2004. – 384 с.

37. Карлін М.І. Фінансова система України: навч. посіб. / М.І. Карлін. – К.: Знання, 2007. – 324 с.

38. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / О.П. Кириленко. – К.: НІОС, 2000. – 384 с.

39. Ковальчук С.В. Фінанси: навч. посіб. / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 568 с.

40. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: навч. посіб. / В.І. Кравченко. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 487 с.

41. Крисоватий А.І. Податкова система: навч. посіб. / А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. –Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

42. Кудряшов В.П. Курс фінансів: навч. посіб. / В.П. Кудряшов. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

43. Леоненко П.М. Теорія фінансів: навч. посіб. / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко, А.А. Ільєнко [за заг. ред. О.Д.Василика]. – К.: ЦУЛ, 2005. – 480 с.

44. Лісовицький В.М. Історія економічних вчень: навч. посіб. / В.М. Лісовицький. – К: ЦУЛ, 2004. – 220 с.

45. Миргородська Л.Л. Фінансові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / Л.Л. Миргородська. – К.:ЦУЛ, 2008. – 320 с.

46. Мицак О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / О.В. Мицак, І.Р. Чуй. –Львів: “Магнолія -2006”, 2008. – 216 с.

47. Місцеві фінанси: підручник / [ за ред. О.П. Кириленко]. – К.: Знання, 2008. –677 с.

48. Мочерний С.В. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка): навч. посіб. / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко; [ за ред. С.В. Мочерного]. – Львів: “Новий світ-2000”, 2006. – 488 с.

49. Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гропеллі; [пер. з англ. В.Ф. Овісєнка, В.Я. Мусієнка]. – К.: Основи, 1993. – 383 с.

50. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посіб. / В.М. Опарін. – К.: КНЕУ, 2007. – 240 с.

51. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): моногр. / В.М. Опарін. – К.: КНЕУ, 2005. – 240 с.

52. Партин Г.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – К.: Знання, 2006. – 379 с.

53. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навч. посіб. / Ю.В. Пасічник. – К.: Знання, 2008. – 670 с.

54. Педь І.В. Податкові і соціальні збори в податковій системі України: навч. посіб. / І.В. Педь. – К.: Знання, 2008. – 366 с.

55. Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко. – К.: ЦУЛ, 2009. – 312 с.

56. Федосов В.М. Теорія фінансів: підручник / В.М. Федосов. – К.: ЦУЛ, 2010. – 572 с.

57. Фінанси підприємств: підручник / [за ред. А.М. Поддєрьогіна]. – [6-е вид., перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2006. –552 с.

58. Фінанси: курс для фінансистів: навч. посіб. / [за ред. В.І. Оспіщева]. – К.: Знання, 2008. – 567 с.

59. Фінанси: навч. посіб. / [за ред. В.І. Оспіщева; авт. кол.: В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.]. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 366 с.

60. Фінанси: навч. посіб. / В.С. Загорський, О.Д., Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. – К.: Знання, 2008. – 247 с.

61. Фінанси: вишкіл студії: навч. посіб. / [за ред. д.е.н., проф. С.І. Юрія ]. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 357 с.

62. Фінанси: підручник / [за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова]. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

63. Фінанси (теоретичні основи): підручник / [М.В. Грідчіна, В.Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук, та ін.: під кер-вом і за наук. ред. М.В. Грідчіної, В.Б. Захожая]. – [2-е вид., випр. і доп.]. – К.: МАУП, 2007. – 312 с.

64. Финансы: учебник для вузов / [под ред. проф. Л.А. Дробозиной]. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 527 с.

65. Черкасова С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / С.В. Черкасова. – Львів: “Магнолія-2006”, 2008. – 450 с.

66. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник / В.М. Шелудько. – К.: Знання, 2008. – 535 с.

67. Юрій С.І. Бюджетна система України: навч. посіб. / С.І. Юрій, Й.М. Бескид. – К.: НІОС, 2000. – 400 с.

68. Юрій С.І. Соціальне страхування: підручник / С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська. – К.: Кондор, 2004. – 464 с.

69. Фінанси України: науково-практичний журнал Міністерства фінансів України (за 2005-2010 рр.).

ДОДАТКИ

Додаток 1

  Коди
Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Форма власності за КФВ
Орган державного управління за СПОД
Галузь ________________ за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності _______________________________ за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. контрольна сума

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

На 20 р.

АКТИВ Код рядка На початок звітного року На кінець звітного року
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ      
Нематеріальні активи      
залишкова вартість 3,8 14,5
первісна вартість 4,4 15,9
Знос ( 0,6 ) ( 1,4 )
Незавершені капітальні вкладення 123,1 537,5
Основні засоби:      
залишкова вартість 8 038,6 11 778,7
первісна вартість 11 769,7 16 287,9
знос ( 3 731,1 ) ( 4 509,2 )
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі    
інші фінансові інвестиції 348,6 848,6
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І 8 514,1 13 179,3
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ      
Запаси:      
виробничі запаси 651,2 755,2
тварини на вирощуванні та відгодівлі    
незавершене виробництво 71,1 58,8
готова продукція    
товари 17 330,9 19 211,2
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 1 990,2 6 440,0
первісна вартість 2 285,9 6 710,7
резерв сумнівних боргів ( 295,7 ) ( 270,7 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 549,2 360,2
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість 203,4 278,6
Поточні фінансові інвестиції 2,0  
Грошові кошти та їх еквіваленти:      

Продовження додатка 1

в національній валюті 2 848,3 3 744,1
в іноземній валюті 2,1 1,9
інші оборотні активи 0,5 1,3
Усього за розділом ІІ 23 649,2 30 851,3
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 102,5 157,6
ІV. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ - -
БАЛАНС 32 265,8 44 188,2
ПАСИВ Код рядка На початок звітного року На кінець звітного року
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ      
Статутний капітал 1 303,2 2 483,2
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал 10 446,3 10 502,1
Резервний капітал 405,2 620,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9 808,4 13 700,1
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Усього за розділом І 21 963,1 27 306,1
ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ      
Забезпечення витрат персоналу 282,0 8,8
Інші забезпечення   97,5
Цільове фінансування    
Усього за розділом ІІ 282,0 106,3
ІІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 3 247,9 3 247,9
Відстрочені податкові зобов’язання 356,3 252,8
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього за розділом ІІІ 3 604,2 3 500,7
ІV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      
Короткострокові кредити банків 250,0 850,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 4 609,2 1 0914,5
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом 776,8 1 098,8
з позабюджетних платежів 4,7 3,9
зі страхування 96,5 99,9
з оплати праці 194,3 250,4
з учасниками 432,3 7,1
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов’язання 50,4 48,2
Усього за розділом ІV 6 414,2 13 272,8
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 2,3 2,3
БАЛАНС 32 265,8 44 188,2

Керівник підприємства _________________________________

М. П. (підпис)

Головний бухгалтер _________________________

(підпис)

Додаток 2

ЗВІТ

про фінансові результати

за 20_____р.

  Коди
Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ 4640900000
Форма власності за КФВ 03824
Орган державного управління за СПОД 71240
Галузь роздрібна торгівля, виробництво за ЗКГНГ 52120
Вид економічної діяльності _______________________________ за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. контрольна сума

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Назва показника Код рядка За звітний період За попе­редній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 350 067,2 292 491,8
Податок на додану вартість ( 56 011,9 ) 48 034,0
Акцизний збір ( ) ( )
Інші вирахування з доходу ( 5 655,5 ) ( 4 180,4 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 288 399,8 240 277,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( 271 158,3 ) ( 226 209,5 )
Валовий:      
прибуток 17 241,5 14 067,9
збиток    
Інші операційні доходи 275,0 991,1
Адміністративні витрати ( 2 178,8 ) ( 1 848,7 )
Витрати на збут ( 7 422,5 ) ( 5 698,8 )
Інші операційні витрати ( 1 362,7 ) ( 1 851,4 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 6 552,5 5 660,1
збиток    
Дохід від участі в капіталі 2,3  
Інші фінансові доходи 219,9 144,0
Інші доходи 1 258,2 18,2
Фінансові витрати ( 95,9 ) ( 18,9 )
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати ( 1 327,5 ) ( 17,6 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 6 609,5 5 785,8
збиток ( ) ( )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 1 422,5 1 656,5
Фінансові результати від звичайної діяльності      
прибуток 5 187,0 4 129,3
збиток ( ) ( )
Надзвичайні:      
доходи    
витрати ( ) ( )
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий:      
прибуток 5 187,0 4 129,3
збиток ( ) ( )

Продовження додатка 2

Наши рекомендации