Основні елементи комплексу маркетингу. Функції маркетингу

Комплекс маркетингу — це сукупність маркетингових інструментів і методів, що використовуються підприємством для досягнення його ринкових цілей. Цю сукупність дуже часто позначають як 4Р ("чотири П") — за першими літерами англійських слів: product — продукт, price — ціна, place — місце, promotion — просування.

Менеджери використовують продукт, ціну, місце і систему реалізації (розподілу) продукту, комунікації та стимулювання збуту як інструменти впливу на цільових споживачів, досягнення ринкових цілей підприємства. Цільові споживачі, або цільовий ринок, — це сукупність тих споживачів, які становлять інтерес для певного підприємства з урахуванням його ринкової орієнтації, які визначені підприємством як потенційні покупці його продукції.

З одного боку, управління маркетинговою діяльністю е однією зі складових, однією із функцій загального управління підприємством. Деякі фахівці називають її ключовою. Але, з іншого боку, сама маркетингова діяльність є певною системою, сукупністю маркетингових функцій. До основних складових (функцій) маркетингової діяльності можна віднести такі:

1. Збирання маркетингової інформації та проведення маркетингових досліджень (Основними об'єктами маркетингових досліджень є: ринок (його місткість, тобто кількість продукції в грошовому або натуральному вираженні, що може бути продана протягом певного періоду часу; динаміка ринку — як змінюється його місткість протягом певного часу; стан конкуренції на ринку; інші параметри ринку; споживачі, які діють на визначеному ринку; конкуренти (особливості товарів; частки ринку, що приходяться на основних конкурентів; особливості конкурентної боротьби; тенденції в конкуренції та інше).

2. Розробка маркетингової стратегії -Стратегія — це те, до чого ми йдемо, те, на що ми націлені. Тактика — це те, як ми йдемо. Стратегія — більший акцент на мету, тактика — на засоби (способи) досягнення. До основних питань маркетингової стратегії компанії належать: вибір ринку, на який компанія або збирається виходити, або має намір розширити там свою присутність; проведення сегментування ринку, тобто поділ споживачів за деякими ознаками на групи і вибір цільового ринку; позиціювання продукції компанії на ринку, тобто формування за допомогою спеціальних інструментів і методів впливу на споживачів певних уявлень у них про особливості ринкової пропозиції певної компанії.

3. Розробка товарної політики.Маркетингова товарна політика — це рішення та дії компанії, пов'язані:з розробкою нового товару;модифікацією наявного товару;припиненням виробництва товару;управлінням торговельною маркою.

4. Розробка цінової політики. 1)визначення цінової стратегії. Коли ми читаємо" що "Ельдорадо — це територія низьких цін", нам у принципі стає зрозумілим, що низькі ціни — це один із ключових елементів (можливо, найголовніший) ринкового позиціювання продукції торговельної мережі "Ельдорадо", це п довгострокова цінова політика, цінова стратегія. Сезонні знижки — це не цінова стратегія, це короткотерміновий спосіб стимулювання збуту;2)визначення конкретного рівня ціни на товар з урахуванням багатьох факторів і на підставі певного методу ціноутворення.

5. Формування і управління системою розподілу (дистрибуції) товарів - Реалізація товару передбачає визначення шляхів (каналів), якими товар буде переміщуватися від виробника до кінцевого споживача. основні питання маркетингового управління процесами реалізації товару зводяться до таких:визначення системи дистрибуції товарів у цілому;вибір типу торговельних посередників — тих торговельних структур, що будуть забезпечувати доведення товару до кінцевого споживача;формування умов роботи з торговельними посередниками (умови постачання, ціни, стимули та інше).

6. Розробка комунікаційної політики. Комунікації в маркетинговому значенні — це система інформаційної взаємодії підприємства із суб'єктами, здатними впливати на ринкове проходження товару, його успіх або неуспіх на ринку. Компанії ж будують свої комунікаційні системи зі споживачами як зацікавлені особи. Функції таких систем, критерії оцінки їх комерційної ефективності — сприяти продажу товарів. Для цього потрібні спеціальні знання й уміння.


Наши рекомендации